Evet, Kitabı Mukaddes Tanrı Sözü'dür!: Kitap Ehli'nden Sorulara Yanıtlar

Müjde Yayıncılık
346

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/13

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Evet, Kitabı Mukaddes Tanrı Sözü'dür!

Her yıl dünyada Kitabı Mukaddes (Tevrat, Zebur ve İncil) ve bölümlerinden toplam beş yüz milyondan fazla satılmaktadır. Türkiye'de halkın İncil'i daha kolay anlayabilmesi için İncil, çağdaş Türkçe'ye çevirilmiştir.

Ne yazık ki, birçok kişi mevcut Kutsal Kitap'ın sahte olduğu saplantısından kurtulamayarak onu okumak istemez. Hatta bilgi edinmekten bile çekinir. Oysa önyargısız olarak ellerine alıp okurlarsa Tanrı'nın gerçeğini görebilirler. Birçoğu bunu yapmaz çünkü kulaktan dolma öğrendiklerine göre Tevrat ve İncil değiştirilmiştir.

İşte bu kitapta amaçladığımız, bu temelsiz iddialara tatmin edici bir cevap verip Kutsal Kitap'ın güvenilirliği ve mükemmelliğini ortaya koymaktır. Fakat hiç kimse bu amacı Hıristiyanlığı savunmakla karıştırmasın, çünkü birçok yönden "Hıristiyan alemi"nin Kutsal Kitap'la alâkası yoktur. Hatta Türkiye'de Hıristiyanlık olarak bilinen bazı olaylar Kutsal Kitap'ta öğretilenlere tamamen aykırıdır. Bu yüzden biz, sizinle birlikte, insanın veya dinin yarattığı geleneklere değil de, asıl kaynaklara bakmak istiyoruz.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Kitap, İsa Mesih, Zebur, İncil, Allah, Peygamber, Türkçe Kitaplar, Hıristiyan, Allah, Tanrı, İsa Mesih, Mezmur, Mezmur, Hristiyan, Müjde Yayıncılık, Türkçe Kitaplar, Zebur, Mesih, Kilise, Turkce, Peygamber, İncil, Tevrat, Tevrat, Hristiyan, Hıristiyan, Kitap, Kilise, Mesih, Müjde Yayıncılık, Turkce, Tanrı]

Read more
Collapse
2.7
346 total
Loading...

Additional Information

Publisher
Müjde Yayıncılık
Read more
Collapse
Published on
Nov 23, 1993
Read more
Collapse
Pages
198
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Language
Turkish
Read more
Collapse
Genres
Religion / Christianity / General
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM free.
Read more
Collapse
Read Aloud
Available on Android devices
Read more
Collapse

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/76

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Oruç Üzerine Bir Sohbet

Size Ramazan ve özellikle oruçla ilgili birkaç düşünce sunmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi Ramazan, Arap takviminin dokuzuncu ayı olup İslam inancına göre Kuran’ın yeryüzüne inmeye başladığı kutsal ay sayılır. Şehr-i ramazan boyunca müslümanlar güneşin doğuşundan batışına kadar yememek, içmemek ve cinsel ilişkide bulunmamak anlamına gelen oruç tutmakla yükümlüdürler. Oruç; İslamiyet’in beş temel zorunluluğundan biridir ve bu emri yerine getirmeyen kişi (hasta veya yolculuk haricinde) İslamdan çıkmış sayılır.

Peki, oruç tutmanın amacı nedir? Günümüzde kimi orucun amacı sağlıktır der, kimi ise işte ibadetimizin bir parçasıdır der. Halbuki esas amacı Ebû Hüreyre’nin naklettiği şu hadîste açıklanır: «İnanarak ve bilerek Ramazan ayını ihyâ edenin (dirilten, canlandıran - oruç tutarak, sadaka vererek, terâvih kılarak vb.) geçmişteki bütün günahları bağışlanır.»

Demek ki sonuçta oruç, tıpkı diğer bütün dini yükümlülükler gibi, günahların karşılığına verilen bir bedel niteliğindedir. İşlenen bir günahın bağışlanması için yapılması ya da verilmesi gereken şeye kefâret denir. Müslüman inançlarına göre, Tanrı ancak bir kefâret karşılığında günahı bağışlar. Bu kefâret çoğunlukla oruç tutmak, sadaka vermek, kurban kesmek, iyilik yapmak vb. gibi işlerle gerçekleştirilir.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Mesih, Hristiyan, Mezmur, Turkce, İsa Mesih, İncil, Tevrat, Tanrı, Allah, Tevrat, Yaşam Kilisesi, İncil, Hıristiyan, Tanrı, Kilise, Hristiyanlığa Tanıtım, Hristiyan, Hıristiyan, Oruç, Peygamber, Kilise, Türkçe Kitaplar, Kitap, Allah, İsa Mesih, Mezmur, Oruç, Zebur, Hristiyanlığa Tanıtım, Zebur, Kitap, Yaşam Kilisesi, Peygamber, Turkce, Türkçe Kitaplar, Mesih]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/29

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Mesih ve Birlik

Ülkemizde ‘Hıristiyan’ ya da ‘kilise’ denince akla ilk gelen şey nedir? Yakılan mumlar, haçlar, kilise binalarındaki aziz heykelleri, cüppeli papazlar... Manastırlar, Engizisyon, haçlı seferleri, sömürgeci bir dinsel örgüt ve Orta Çağın karanlık günleri değil mi? Bunun yanı sıra insan, korku ve yanılgı içinde yaşayan, birtakım efsanelere ve batıl inançlara sarılan, göstermelik ve karmaşık ayinleri olan bir alem canlanıyor gözümüzün önünde! Hıristiyan doğmaların konseylerde uydurulduğu düşünülür, Mesih İsa’nın getirdiği İncil’i tahrif etmiş olan, tanrılaştırılmış annesi Meryem ve azizler gibi çarpıtılan inançlara yer veren bir din gibi görünüyor.

Ama iş bununla da bitmez; ayrıca Hıristiyan alemi, yalnız kendi inancının ‘düşmanlar’ına karşı değil kendi içinde birbirini dışlayan gruplara karşı da acımasızca davranmıştır. Taraftarları, sözde aynı Tanrı’ya ve Mesih’e inanmalarına rağmen aralarındaki birliği koruyacaklarına, üç ana mezhep olmak üzere bin bir gruba parçalanmışlar.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Allah, İsa Mesih, Tevrat, Hristiyan, Hıristiyan, İsa Mesih, Tevrat, Mezmur, Turkce, Zebur, Kilise, İncil, Kilise, Turkce, Mesih, Zebur, Türkçe Kitaplar, Peygamber, Mesih, Hristiyan, Hıristiyan, Yaşam Kilisesi, Kilise, Tanrı, Peygamber, Kilise, Yaşam Kilisesi, Birlik, Mezmur, Tanrı, Kitap, İncil, Kitap, Türkçe Kitaplar, Birlik, Allah]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/51

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Kutsal Kitap'a Göre Kader ve Özgür İrade Öğretilerinin İncelenmesi

Bu kitabı elinize aldınız ve bu satırları okumaya başladınız. Buna sebep olan şey nedir? Siz mi karar verdiniz, yoksa ilahi bir güç mü bunu yapmaya sizi itti? Belki en başta sadece, “Neden bu kitabı okuyorsunuz?” sorusu sorulsaydı, “Konuyu merak ediyorum da ondan” demekle yetinirdiniz.

Ama kadiri mutlak Tanrı’ya inancımız varsa, ilahi irade ile insan iradesi karşı karşıya getirildiğinde cevap vermek daha zor bir hale gelir… Üstellik bu veya buna benzer bir kitap diyelim ki, bütün hareketlerimizi özgür irademize bağlar ve sizi ikna eder. İnsanın her kararının arkasında şu ya da bu şekilde Tanrı’nın durduğunu savunanlar, Tanrı sizi yanlış bir düşünceye inanmaya ittiğini mi kabul edecekler? Ya da bunun tersini düşünüp kitap Tanrı’nın mutlak hakimiyeti konusunda sizi ikna ederse? İnsanın her konuda özgür olduğunu savunanlar, sizin burada özgür düşünmenin kabiliyetini yitirdiğinizi mi kabul edecekler? Pek sanmıyorum…

Kutsal Kitap’ta “seçilmişlik” ya da “önceden belirlenme” konusu genellikle kültürümüzde “kader” ya da “alın yazısı” olarak bilinmektedir. Her şeye kadir Tanrı’ya inanış, O’nun bütün evren üzerinde, evrendeki her eylem ve bunların doğurduğu sonuçlar üzerinde mutlak egemen olduğu düşüncesini beraberinde getirir. Bu konu Kutsal Kitap’ın temel taşlarından biridir. Bununla birlikte yine Kutsal Yazılar insanı eylemlerinden sorumlu tuttuğuna göre onun kendi kararlarının sahibi olduğunu gösterir niteliktedir. Bu, konuya ayrı bir boyut kazandırır: “özgür irade” konusu.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Yaşam Kilisesi, Kader, İrade, Tevrat, Zebur, Zebur, Türkçe Kitaplar, İncil, İncil, İsa Mesih, Hristiyan, Peygamber, Hıristiyan, Hristiyan, Tanrı, Mezmur, İsa Mesih, Kitap, Kilise, Mezmur, Allah, Yaşam Kilisesi, Hıristiyan, Turkce, Tanrı, Mesih, Turkce, İrade, Tevrat, Kilise, Kitap, Teoloji / İlahiyat / Tanrıbilim, Peygamber, Kader, Allah, Teoloji / İlahiyat / Tanrıbilim, Mesih, Türkçe Kitaplar]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/11

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Vaat

 Eski Antlaşma’nın hem az ve öz hem de ayrıntılı rehber çalış­masını okuyucuya önermekten zevk duyuyorum Tanrı’nın Vaadi” İnsanlık Tarihi Boyunca Tanrı’nın değişmez Amacı”, Yeni Ant­laşma ile de kusursuz bir uyum içindeki tüm antlaşmanın aynı plan olduğuna ikna eden sunuşuyla gerçek bir ihtiyacı karşılıyor. Kap­saması gerekenleri böylesine iyi bir seçimle, böylesine kısa bir içe­riğe sığdırabilmiş çok az eser bulunmaktadır.

George Bristow, Tanrı’nın Eski Antlaşma’da yer alan “vaat-plan” konusunu seçmekle, benim üniversite ve mezuniyet teolojik semineri derecesindeki öğretişimle vurgulamakta olduğum konuya benzeyen bir konuyu izlemiş bulunuyor. “Vaat”, yalnızca tüm Kut­sal Kitap’ın en çok umut veren tamamlayıcı kavramlarından biri olmakla kalmayıp, aynı zamanda Kutsal Kitap’ın yazarlarının hem kendilerinin benimsemek için işledikleri, hem de Kutsal Kitap’ın anlamı ve şimdiki zamana uygunluğunu ortaya koymakta sağladığı üstün yararı kabul ettirmiş bir konudur.

Her bölümün sonunda, önerilen okuma parçaları ve çalışmaya ilişkin sorularla yapılacak bölüm çalışmalarının her biri, kutsal Kitap’ın gerçeğine adanmış olan herkese, hayal bile edemeyeceği nitelikte heyecanlı bir macera yaşatacaktır. İmanlıların çoğu bu­gün, imanlıların kökünün Kutsal Kitap’ın bölümlerinde ve tarihinde bu-lunduğunu unutmuş bulunmaktadırlar. İmanlı Eski Antlaşma’yı an-lamadıkça, imanı anlamlı bir zeminde kök salamaz ve havada kalır. Bu kitabı çalışmaya başlayan imanlı için sözü edilen olumsuz ko-şullar sona erecektir.

Önerebileceğim en harika zaman yatırımlarından biri olan bu kitabı okumak için, kapağını açan herkes yaşamındaki en büyük sevinci duysun Tanrı Sözü’nün gücü, Yüce Tanrı’mız ve Kurtarı­cımız İsa Mesih’in onurlandırılması ve yüceltilmesi için tazelik ve dirilikle herkesi kavrasın.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Zebur, Turkce, Zebur, Türkçe Kitaplar, İsa Mesih, Hıristiyan, Türkçe Kitaplar, Hristiyan, Kilise, Tevrat, İsa Mesih, Peygamber, Mezmur, İncil, Allah, Mesih, Tanrı, Kilise, Tevrat, Mesih, Peygamber, Mezmur, Kitap, Hristiyan, Tanrı, Turkce, Yaşam Kilisesi, Hıristiyan, Yaşam Kilisesi, İncil, Kitap, Allah]

©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.