Kalbin Zümrüt Tepeleri-2

· Blue Dome Press Inc
3.5
11 reviews
Ebook
497
Pages
Eligible

About this ebook

“Kalbin Zümrüt Tepeleri, fikrî, zihnî ve kalbî alâkalarımızı esir eden dün­yevî ve maddî meşgalelerin alabildiğine yoğunlaştığı bir dönemde bizi yeniden var oluş amacımıza çeken ve bütün beşerî ilgilerimizi öteler ötesine bağlayan, rapteden bir sohbet-i cânân meşcereliğidir. Bu öyle bir bağdır ki, her seviyeden mü’mini alâkadar etmektedir. Ama özellikle bütün himmet ve gay­retini insanlığa adamış hizmet erlerine belki su kadar, hava kadar lâzım ve elzemdir.”

 

Ratings and reviews

3.5
11 reviews

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.