Arı Usun Eleştirisi

· İdea Yayınevi
5.0
1 review
Ebook
512
Pages

About this ebook

Kant 22 Nisan 1724’te Doğu Prusya’da Königsberg’de doğdu. Lutheran bir aileden geliyordu, babası bir saraç idi, ve sekiz yaşında Pietist bir okula (Collegium Fridricianum) verildi. Latince’yi burada sekiz yıl süren temel eğitimi sırasında öğrendi. 1740’ta Königsberg Üniversitesinde felsefe ve matematik ve bunların yanısıra fizik ve tanrıbilim öğrenimi gördü. Geçim sıkıntısı içinde idi, ve 1755’te bir Privatdozent olarak aynı Üniversitede 15 yıl sürecek olan öğretmenliğine baş­­ladı. Öğrencilerinden aldığı ücret yeterli olmadığı için bir süre kitaplarını sata­rak geçinmek zorunda kaldı. 1770’te metafizik ve mantık profesörü oldu. İlgisi felsefeye olmaktan çok doğa bilimlerine yönelikti, ve Fransızca’da yazmış olan Leibniz’i bile ancak Wolff ve Baumgarten aracılığıyla ikinci elden tanıdı. Newton’ı okudu ve savundu, ve gökbilime ilgisinin ölçütü daha sonra evrenin kökeni konusunda Kant-Laplace kuramı olarak bilinecek olan kurama katkılarıdır. Latin klasiklerden özellikle Lucretius’u okumayı severdi; yaşamında Rous­­seau’nun Émil’ini okurken gündelik dizeminin tekdüze akışını bozarak haftalarca eve kapanması dışında hiçbir dramatik olay yoktur ve doğduğu kentten bile yal­nızca yüz km. uzaktaki bir kasabaya yaptığı yolculuk dışında hiç ayrılmadı. 

Arı Usun Eleştirisi 1781’de çıktı. İkinci ve gözden geçirilmiş yayım 1787’d­e geldi ve bunu çok geçmeden 1790’da bir üçüncü basım, 1794’de bir dördüncüsü, bir yıl sonra izinsiz bir basım, ve 1799’da beşinci basım izledi. Arkadan gelen çalış­­maları şunlardı: Bir Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Gelecek Bir Metafizik Için Prolegomena [Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik die als Wissenschaft wird auftreten können] (1783); Töre Metafiziği İçin Temel­lendirilme [Grundlegung zur Metaphysik der Sitten] (1785); Kılgısal Usun Eleştirisi [Kritik der praktischen Vernunft] (1788); Yargı Yetisinin Eleştirisi [Kritik der Urteilskraft] (1790); Salt Us Sınırları İçerisinde Din [Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft] (1793); Töre Metafiziği [Die Metaphysik der Sitten] (1797).


IDEA YAYINEVI ARASINDA KANT (Çeviriler: Aziz Yardımlı)

Arı Usun Eleştirisi (TÜRKÇE-ALMANCA)

Yargı Yetisinin Eleştirisi (TÜRKÇE-ALMANCA) 

Kılgısal Usun Eleştirisi (TÜRKÇE-ALMANCA) 

Prolegomena (TÜRKÇE-ALMANCA)

Töre Metafiziği İçin Temellendirme (TÜRKÇE-ALMANCA)


Ratings and reviews

5.0
1 review
Fatih Gökhan VAYVAYLI
September 6, 2023
Teşekkürler Aziz Yardımlı.
Did you find this helpful?

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.