Haugesund Sparebank Mobilbank

Everyone
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Norwegian (Norway)

Gjør hverdagen enklere med mobilbanken fra Haugesund Sparebank. Du kan sjekke saldo, overføre mellom egne konti, betale regninger og behandle eFaktura, mens du er på farten. Pålogging er forenklet med bruk av 4 sifret kode eller fingeravtrykk.

Aktivering
Når du har lastet ned og installert appen må du identifisere deg. Du kan identifisere deg med:

• BankID på Mobil
• BankID
• Kodebrikke og passord

Under aktiveringen velger du en 4 sifret kode. Vi anbefaler at du lager en annen kode enn den du bruker for å låse opp telefonen. Koden benyttes for pålogging og til signering. Støtter din telefon lesing av fingeravtrykk, kan du velge å benytte fingeravtrykk til innlogging og signering.

Logg inn
Du logger inn i mobilbanken med fingeravtrykk eller den personlige 4-sifrede koden som du valgte under aktiveringen.

Informasjonskort
Informasjonskortene øverst i mobilbanken gir deg varsler på nye eFaktura, tips og annen relevant informasjon. Du kan se igjennom kortene ved å dra kortene til høyre eller venstre. Du kan slette kort ved å trykke på X øverst i høyre hjørne på kortet. Kort du har slettet, kan ikke gjenopprettes.

Menyer
Mobilbanken inneholder 2 menyer.
• Hovedmeny
• Funksjonsmeny
Hovedmeny finner du øverst i venstre hjørne. Her har du tilgang til de fleste tjenestene i mobilbanken.
Funksjonsmeny får du opp ved å trykke på en av kontoene i kontolisten, og du får opp valg knyttet til kontoen, som Betal regning, Overføring mv.

Gå til nettbank
Ved å velge "Gå til nettbank" fra hovedmenyen, får du tilgang til samme funksjonalitet og meny som i nettbanken. Enkelte sider i nettbanken er ikke tilpasset mobilen ennå, men dette jobbes det med for å forbedre.

Dette får du tilgang til i mobilbanken

• Varsler med Informasjonskort
• Kontoliste med alle dine kontoer
• Kontoliste med alle kontoer du disponerer
• Siste bevegelser på konto
• Overføring mellom egne kontoer
• Betale regninger, med og uten KID
• Betal, godkjenn, endre eller slett eFaktura
• Forfallsregister
• Hente PIN på kort
• Endre Regionsperre
• Sende og motta melding til/fra banken
Make everyday life easier with the mobile bank from Haugesund Sparebank. You can check your balance, transfer between your own accounts, pay bills and process eF invoice while on the go. Login is simplified using 4 digit code or fingerprint.

Activation
Once you've downloaded and installed the app, you'll need to identify yourself. You can identify yourself with:

• BankID on mobile
• BankID
• Code chip and password

During activation, select a 4 digit code. We recommend that you create a different code than the one you use to unlock your phone. The code is used for login and for signing. If your phone supports fingerprint reading, you can choose to use fingerprints for login and signing.

sign in
You log in to the mobile bank with fingerprints or the personal 4-digit code that you chose during activation.

Rack Cards
The information cards at the top of the mobile bank give you notifications of new e-invoices, tips and other relevant information. You can see the cards by dragging the cards left or right. You can delete cards by pressing the X in the upper right corner of the card. Cards you deleted cannot be restored.

menus
The mobile bank contains 2 menus.
• Main Menu
• Function Menu
The main menu is located in the upper left corner. Here you have access to most services in the mobile bank.
Function menu is displayed by clicking on one of the accounts in the account list, and you get options related to the account, such as Pay Bill, Transfer, etc.

Go to online banking
By choosing "Go to Internet Banking" from the main menu, you get access to the same functionality and menu as the Internet bank. Some pages in the online bank have not yet been adapted to mobile, but this is being worked on to improve.

You can access this in the mobile bank

• Notices with Information Cards
• Account list with all your accounts
• Account list with all the accounts you have available
• Recent account movements
• Transfer between own accounts
• Pay bills, with and without KID
• Pay, approve, change or delete eInvoice
• Due Register
• Retrieve PIN on card
• Change the Region Barrier
• Send and receive message to / from the bank
Read more
Collapse
Loading…

What's New

- Mindre forbedringer og feilrettinger
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
November 24, 2021
Size
45M
Installs
5,000+
Current Version
1.93.1.4
Requires Android
6.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
EVRY
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.