Camera FV-5

Tất cả mọi người
18.245
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Camera FV-5 is a professional camera application for mobile devices, that puts DSLR-like manual controls in your fingertips. Tailored to enthusiast and professional photographers, with this camera application you can capture the best raw photographs so that you can post-process them later and get stunning results. The only limit is your imagination and creativity!


Major features:

● All photographic parameters are adjustable and always at hand: exposure compensation, ISO, light metering mode, focus mode, white balance and program mode.
● DSLR-like viewfinder display: see exposure time, aperture and stops display with EV and bracketing settings, in real-time!
● Full fledged exposure bracketing: from 3 to 7 frames, unlimited stops spacing, plus custom EV shifting.
● Built-in intervalometer: make stunning timelapses (even bracketed/HDR timelapses) and time-controlled picture series.
● Program and Speed-priority modes.
● Long exposure support: take beautiful night photos and light trails with long exposure times up to 30 seconds**.
● JPEG, true 16-bit RAW in DNG format*, and lossless PNG photo capturing formats, perfect for post-processing.
● Manual shutter speed: from 1/80000 to 2", or the range available on your device*.
● All camera functions assignable to volume keys. You can adjust EV, ISO, color temperature and more using volume keys. Devices with hardware camera shutter key are also supported.
● EXIF and XMP sidecar metadata support.
● Autofocus, macro, touch-to-focus, true manual focus* and infinity focus modes. Autofocus lock feature (AF-L).
● Autoexposure (AE-L) and auto white balance (AWB-L) locks in Android 4.0+.
● In background photo and RAW developing and processing allows a smooth, uninterrupted camera operation.
● Digital zoom using multitouch pinch gesture. Also shows 35mm equivalent focal length!
● The most advanced electronic viewfinder: live RGB histogram, 10 composition grid overlays and 9 crop guides available.
● Powerful organization options: different storage locations and fully customizable file names (even with variables).
● The user interface is available in more than 30 languages.


This camera application completely avoids scene modes, instead you get full manual control over all photographic parameters, just like you do with a reflex camera, so you can ultimately control every aspect of the picture, and leave the post-processing to the computer. So after your DSLR, you will never miss a photo opportunity again, being able to capture it with the closer sensation to your DSLR as possible.


IMPORTANT: If you find a bug using the application, PLEASE, visit the web page http://www.camerafv5.com/ or write to support@camerafv5.com with your phone model name and the description of the problem, before writing a negative comment. Customer satisfaction is our priority, and we will do our best to fix the issues as soon as possible!


Connect with Camera FV-5 and stay always up to the latest information about current and future development. Visit the official website http://www.camerafv5.com, be a fan of http://www.facebook.com/CameraFV5, subscribe to http://www.twitter.com/CameraFV5 or watch tutorials at http://www.youtube.com/user/camerafv5.


* Requires Android 5.0+ and a fully compliant Camera2 implementation. Currently only LG Nexus 5 and Motorola Nexus 6.
** Requires Android 5.0+. Compatible as well on the Samsung Galaxy Camera (1 and 2), Galaxy S4 Zoom and HTC One (M8). On Android 4.4 or older, long exposures lowers picture resolution to 2 or 1 MP, depending models. The reason is explained here: http://www.camerafv5.com/faq.php#long-exposure-resolution


Permissions explained:

- Approximate location and precise location: only used for geotagging functionality (disabled by default, and requires manual GPS activation).
- Modify or delete the contents of your USB storage and take pictures and videos: required for the usual camera operation.
Camera FV-5 là một ứng dụng máy ảnh chuyên nghiệp cho các thiết bị di động, mà đặt DSLR giống như nhãn hiệu điều khiển trong tầm tay của bạn. Phù hợp với người đam mê nhiếp ảnh gia và chuyên nghiệp, với các ứng dụng máy ảnh này, bạn có thể chụp những bức ảnh thô tốt nhất để bạn có thể đăng bài quá trình chúng sau này và có được kết quả tuyệt vời. Giới hạn chỉ là trí tưởng tượng và sáng tạo của bạn!


Các tính năng chính:

● Tất cả các thông số chụp ảnh được điều chỉnh và luôn ở bàn tay: bù phơi sáng, ISO, chế độ đo sáng, chế độ lấy nét, cân bằng trắng và chế độ chương trình.
● DSLR giống như kính ngắm hiển thị: xem thời gian phơi sáng, khẩu độ và dừng màn hình với các thiết lập EV và bracketing, trong thời gian thực!
● Full bracketing tiếp xúc chính thức: 3-7 khung hình, không giới hạn khoảng cách dừng lại, cộng với tùy chỉnh EV chuyển dịch.
● Built-in khoản cách: làm timelapses tuyệt đẹp (thậm chí timelapses ngoặc vuông / HDR) và hàng loạt hình ảnh thời gian kiểm soát.
● Chương trình và các chế độ ưu tiên tốc độ.
● hỗ trợ tiếp xúc lâu: lấy ảnh đêm đẹp và những con đường mòn ánh sáng với thời gian phơi sáng dài lên đến 30 giây **.
● JPEG, RAW đúng 16-bit trong định dạng DNG *, và lossless PNG ảnh chụp định dạng, hoàn hảo cho hậu xử lý.
● Hướng dẫn sử dụng tốc độ màn trập: từ 1/80000 đến 2 ", hoặc phạm vi có sẵn trên thiết bị của bạn *.
● Tất cả các chức năng camera được chuyển nhượng cho các phím âm lượng. Bạn có thể điều chỉnh EV, ISO, nhiệt độ màu và nhiều hơn nữa bằng cách sử dụng các phím âm lượng. Các thiết bị phần cứng với máy ảnh phím chụp cũng được hỗ trợ.
● EXIF ​​và XMP hỗ trợ siêu dữ liệu sidecar.
● Tự động lấy nét, macro, chạm để lấy nét, đúng hướng dẫn tập trung * và vô cùng tập trung chế độ. Tính năng khóa tự động lấy nét (AF-L).
● phơi sáng (AE-L) và cân bằng trắng tự động (AWB-L) khóa trong Android 4.0 +.
● Trong ảnh nền và phát triển RAW và chế biến cho phép một thao tác máy ảnh mịn không bị gián đoạn.
● zoom kỹ thuật số sử dụng multitouch nhúm cử chỉ. Cũng cho thấy 35mm chiều dài tiêu cự tương đương!
● Kính ngắm điện tử tiên tiến nhất: live histogram RGB, 10 lớp lưới thành phần và hướng dẫn 9 vụ có sẵn.
● lựa chọn tổ chức mạnh mẽ: các địa điểm lưu trữ khác nhau và tên tập tin hoàn toàn tùy biến (thậm chí với các biến số).
● Giao diện người dùng có sẵn trong hơn 30 ngôn ngữ.


Ứng dụng máy ảnh này hoàn toàn tránh được các chế độ cảnh, thay vào đó bạn có toàn quyền kiểm soát bằng tay trên tất cả các thông số chụp ảnh, giống như bạn làm với một máy ảnh phản xạ, do đó, bạn cuối cùng có thể kiểm soát mọi khía cạnh của hình ảnh, và để lại những hậu xử lý cho máy tính. Vì vậy, sau khi DSLR của bạn, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội hình ảnh một lần nữa, có thể nắm bắt nó với cảm giác gần gũi hơn với máy ảnh DSLR của bạn càng tốt.


Lưu ý: Nếu bạn tìm thấy một lỗi bằng cách sử dụng ứng dụng, XIN, truy cập vào trang web http://www.camerafv5.com/ hoặc viết thư cho support@camerafv5.com với tên model điện thoại của bạn và mô tả của vấn đề, trước khi viết bình luận tiêu cực. Sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, và chúng tôi sẽ làm tốt nhất của chúng tôi để sửa chữa các vấn đề càng sớm càng tốt!


Kết nối với máy ảnh FV-5 và ở lại luôn được các thông tin mới nhất về sự phát triển hiện tại và tương lai. Truy cập vào trang web chính thức http://www.camerafv5.com, là một fan hâm mộ của http://www.facebook.com/CameraFV5, đăng ký http://www.twitter.com/CameraFV5 hoặc xem hướng dẫn tại http: / /www.youtube.com/user/camerafv5.


* Yêu cầu Android 5.0+ và thực hiện một Camera2 hoàn toàn tuân thủ. Hiện nay chỉ có LG Nexus 5 và Motorola Nexus 6.
** Yêu cầu Android 5.0+. Tương thích cũng như trên các máy ảnh Samsung Galaxy (1 và 2), Galaxy S4 Zoom và HTC One (M8). Trên Android 4.4 trở lên, phơi sáng lâu sẽ làm giảm độ phân giải hình ảnh 2 hoặc 1 MP, tùy thuộc mô hình. Lý do được giải thích ở đây: http://www.camerafv5.com/faq.php#long-exposure-resolution


Quyền giải thích:

- vị trí gần đúng và vị trí chính xác: chỉ được sử dụng cho các chức năng geotagging (tắt theo mặc định, và yêu cầu kích hoạt bằng tay GPS).
- Sửa đổi hoặc xóa nội dung lưu trữ USB của bạn và chụp ảnh và video: cần thiết cho các hoạt động máy ảnh thông thường.
Đọc thêm
Thu gọn
2,9
Tổng 18.245
5
4
3
2
1
Đang tải…

Tính năng Mới

We improved a lot of features based on your feedback from the first release of the big update. The highlights are:
- Touch light metering is back.
- The app now remembers the last used flash mode.
- Fixed issues with the user interface orientation.
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đủ điều kiện để được thêm vào Thư viện gia đình
Đủ điều kiện nếu được mua sau ngày 2 tháng 7 năm 2016. Tìm hiểu thêm
Đã cập nhật
23 tháng 2, 2021
Kích thước
Khác nhau tùy theo điện thoại
Lượt cài đặt
100.000+
Phiên bản hiện tại
Khác nhau tùy theo điện thoại
Cần có Android
Khác nhau tùy theo điện thoại
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
FGAE Apps
Nhà phát triển
Flavio Gonzalez App-Entwicklung Postfach 1151 71409 Schwaikheim Germany
©2021 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.