FreeStyle LibreLink - PL

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Aplikacja FreeStyle LibreLink została zatwierdzona do stosowania z sensorem FreeStyle Libre. Teraz istnieje możliwość monitorowania poziomu glukozy na swoim telefonie komórkowym bez konieczności rutynowego nakłuwania palca! [1] Sprawdź swój poziom glukozy trzymając telefon blisko sensora FreeStyle Libre.

Aplikację można stosować w celu:

* przeglądania swoich aktualnych pomiarów glukozy, strzałki trendów oraz historii
pomiarów glukozy
* dodawania notatek rejestrujących spożywane pokarmy, użycie insuliny oraz ćwiczenia
* przeglądania raportów dotyczących glukozy, łącznie z ambulatoryjnym profilem
glukozy (AGP)
* kontaktowania się z pracownikami służby zdrowia oraz opiekunami za pomocą LibreView oraz LibreLinkUp [2]

Czemu nakłuwać, kiedy można skanować?[1]

ZGODNOŚĆ SMARTFONÓW
Zgodność może różnić się w zależności od telefonu oraz systemu operacyjnego. Więcej informacji na temat zgodnych telefonów znajduje się pod adresem http://FreeStyleLibre.com.

STOSOWANIE APLIKACJI ORAZ CZYTNIKA FREESTYLE LIBRE Z TYM SAMYM SENSOREM
Istnieje możliwość stosowania aplikacji FreeStyle LibreLink oraz czytnika FreeStyle Libre z tym samym sensorem. Najpierw należy uruchomić sensor z czytnikiem, a następnie zeskanować za pomocą telefonu. Należy pamiętać, że aplikacja FreeStyle LibreLink oraz czytniki nie udostępniają między sobą danych. Aby posiadać pełne informacje na urządzeniu, należy skanować swój sensor za pomocą tego urządzenia co 8 godzin, w przeciwnym wypadku raporty nie będą zawierały wszystkich danych użytkownika.
INFORMACJE DOTYCZĄCE APLIKACJI
Aplikacja FreeStyle LibreLink jest przeznaczona do mierzenia poziomu glukozy u osób z cukrzycą i w tym celu powinna być stosowana z sensorem FreeStyle Libre. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących stosowania aplikacji FreeStyle LibreLink, należy zapoznać się z Instrukcją dla użytkownika, która jest dostępna w aplikacji. Jeśli potrzebna jest papierowa wersja Instrukcji dla użytkownika, należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Abbott Diabetes Care.

Więcej informacji na temat aplikacji FreeStyle LibreLink znajduje się pod adresem http://FreeStyleLibre.com.

[1] Jeśli stosowana jest aplikacja FreeStyle LibreLink, należy również posiadać dostęp do systemu monitorowania glukozy we krwi, ponieważ aplikacja go nie zapewnia. Badanie z nakłuciem palca przy użyciu glukometru jest wymagane w przypadkach gwałtownie zmieniającego się poziomu glukozy, kiedy wyniki poziomów glukozy w płynie tkankowym mogą nie odzwierciedlać dokładnie poziomu glukozy we krwi, jeśli hipoglikemia lub zbliżająca się hipoglikemia jest sygnalizowana przez sensor lub jeśli występujące objawy nie zgadzają się z odczytami czytnika.

[2] Korzystanie z aplikacji FreeStyle LibreLink oraz LibreLinkUp wymaga rejestracji w systemie LibreView dostarczanym przez firmę Abbott oraz Newyu, Inc.

FreeStyle, Libre i podobne marki są znakami towarowymi firmy Abbott Diabetes Care Inc. w różnych jurysdykcjach. Dodatkowe informacje prawne oraz warunki korzystania znajdują się pod adresem http://FreeStyleLibre.com.
KORZYSTANIE Z CZYTNIKA I APLIKACJI: Jeżeli użytkownik chce korzystać z czytnika i aplikacji w połączeniu z tym samym sensorem, należy uruchomić sensor z czytnikiem. Wówczas można zeskanować ten sensor za pomocą telefonu w dowolnym momencie. We wcześniejszych wersjach aplikacji konieczne było zeskanowanie sensora za pomocą telefonu w ciągu jednej godziny od chwili uruchomienia przez czytnik.
The FreeStyle LibreLink application has been approved for use with the FreeStyle Libre sensor. Now you can monitor the glucose level on your mobile phone without the need for routine finger pricking! [1] Check your glucose level by holding your phone close to the FreeStyle Libre sensor.

The application can be used to:

* view your current glucose measurements, trend arrows and history
glucose measurements
* adding notes registering food, insulin and exercise
* viewing glucose reports, including an outpatient profile
glucose (AGP)
* contacting healthcare professionals and carers using LibreView and LibreLinkUp [2]

Why pierce when you can scan? [1]

CONFORMITY OF SMARTPHONES
Compatibility may vary depending on the phone and the operating system. For more information on compatible phones, please visit http://FreeStyleLibre.com.

APPLICATION AND FREESTYLE LIBRE READER WITH THE SAME SENSOR
You can use the FreeStyle LibreLink application and the FreeStyle Libre reader with the same sensor. First, start the sensor with the reader and then scan it with the telephone. Please note that the FreeStyle LibreLink application and readers do not share data with each other. To have full information on the device, you should scan your sensor with this device every 8 hours, otherwise the reports will not contain all user data.
INFORMATION ABOUT THE APPLICATION
The FreeStyle LibreLink application is designed to measure glucose levels in people with diabetes and for this purpose should be used with the FreeStyle Libre sensor. For more information on the use of FreeStyle LibreLink, please refer to the User's Guide that is available in the application. If you need a paper version of the User's Manual, contact Abbott Diabetes Care Customer Service.

For more information on the FreeStyle LibreLink application, please visit http://FreeStyleLibre.com.

[1] If the FreeStyle LibreLink application is used, you must also have access to a blood glucose monitoring system because the application does not provide it. A finger prick test using the meter is required in cases of rapidly changing glucose levels, when tissue glucose results may not accurately reflect the level of glucose in the blood if hypoglycaemia or impending hypoglycaemia is signaled by the sensor or if the symptoms do not match with readings from the reader.

[2] Using the FreeStyle LibreLink application and LibreLinkUp requires registration in the LibreView system provided by Abbott and Newyu, Inc.

FreeStyle, Libre and similar brands are trademarks of Abbott Diabetes Care Inc. in different jurisdictions. Additional legal information and terms of use can be found at http://FreeStyleLibre.com.
USING THE READER AND APPLICATION: If you want to use the reader and application in conjunction with the same sensor, start the sensor with the reader. Then you can scan this sensor with your phone at any time. In earlier versions of the application, it was necessary to scan the sensor with the phone within one hour of being activated by the reader.
Read more
Collapse
3.9
34 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
October 22, 2018
Size
26M
Installs
5,000+
Current Version
2.2.1
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Abbott Diabetes Care Inc.
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.