Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Služba je prozatím určena výhradně firemním klientům.

Go Share je ideální řešení pro případy, kdy jedno vozidlo potřebuje využívat více osob. Například v případě firemních poolových flotil. Nyní můžete vozidla rezervovat online a umožnit řidičům ovládat je prostřednictvím mobilního telefonu. Je zapotřebí nám pouze zaslat poptávku prostřednictvím www.businesslease.cz a nechat si do auta zabudovat jednotku Go Share.

Klíčové vlastnosti:

Bezpečí
- Auto nastartuje už jen ten, komu to dovolíte
- Při krádeži autu bezpečně na dálku zablokujete startování
- Dozvíte se, když se někdo pokusí do auta dostat násilím
- Dozvíte se, když auto někdo na parkovišti nabourá nebo ho naloží odtahovka

Pohodlí
- Auto může bez předávání klíčků používat víc lidí, třeba celá firma
- Pohledem na mobil si zkontrolujete, jestli jste nezapomněli auto zamknout a zhasnout
- Na dálku vypnete a zapnete blikačky, například když auto hledáte v garážích
- Auto samo pozná řidiče podle připojeného mobilu
- Vzdáleně si můžete odemknout a zamknout auto.
- Odemknout a zamknout si můžete i přes hodinky s Android Wear, pomocí widgetu na ploše telefonu nebo z notifikační lišty
- Vzdáleně můžete nastartovat auto nebo zapnout nezávislé topení

Dokonalý přehled
- Díky GPS vás telefon k autu dovede, i když ho parkoval někdo jiný
- Máte stálý přehled o autě – o zavření či zamčení dveří a okének, stavu světel, baterie i nádrže, zda běží motor či ne
- Vidíte detailní statistiky průběhu jízdy, ujetých kilometrů, nákladů i spotřeby
- Kniha jízd s exportem do XLSX, CSV na portále

V případě dotazů, připomínek a návrhů na zlepšení nás neváhejte kontaktovat na support@businesslease.cz nebo se podívejte na www.businesslease.cz/produkty-a-sluzby/goshare/

Poskytovatelem služby Go Share je společnost Business Lease.

O Business Lease.

Jsme poskytovatelem služeb mobility, zejména operativního leasingu osobních a lehkých užitkových vozidel. Mobilita je naší vášní již více než 30 let. Překonáváme požadavky našich klientů díky řešením, která jsou flexibilní, snadno se používají a jsou inovativní. Je to částečně díky našim zkušenostem, kvalitním dodavatelům a síle inovací. Na trh přinášíme hodnotu – udržitelnost, a to vše s vášní pro detail a tou nejlepší péčí pro Vás.

Jako součást rodinné společnosti Autobinck Group, máme přímý přístup ke konceptům chytré mobility jako například Blabla car, SnappCar, Radiuz a mnoho dalších inovačních produktů orientujících se do budoucnosti. Společně vytváříme novou budoucnost mobility. Zároveň chápeme důležitost zaměření na současný obchod. To znamená, že se můžete spolehnout na ty nejlepší možné služby od nás. Služby s úsměvem.

Web: www.businesslease.cz/produkty-a-sluzby/goshare/
CAR Portál: car.businesslease.cz
FLEET Portál: fleet.businesslease.cz

Můžete nás sledovat na:
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/business-lease-group-b.v./
Facebook: https://www.facebook.com/BusinessLeaseCZ/
The service is intended exclusively for corporate clients.

Go Share is the ideal solution for when one vehicle needs to use more people. For example, in the case of corporate pool fleets. Now you can book your vehicles online and allow drivers to control them via your mobile phone. We just need to send us a request through www.businesslease.cz and have your Go Share unit built into your car.

Key properties:

Safety
- Only the one who allows it will start the car
- When stealing a car safely remotely lock the car
- You will learn when someone tries to get into the car by force
- You'll find out when someone in a parking lot crashes or a tow truck loads it

Comfort
- More people can use the car without the keys, like a whole company
- By looking at the cell phone you will check if you have forgotten to lock the car and turn it off
- Turn the flashing lights on and off remotely, for example, when you're looking for a car in a garage
- The car itself recognizes the driver according to the connected mobile phone
- You can unlock and lock your car remotely.
- You can also unlock and lock your Android Wear watch, widget on your phone desktop or notification bar
- You can remotely start the car or switch on the parking heater

Perfect overview
- Thanks to GPS, your phone can get you to the car even if someone else has parked it
- You have a constant overview of the car - about closing or locking doors and windows, lights, battery and tank status, whether or not the engine is running
- See detailed driving history, mileage, cost and consumption statistics
- Log book with export to XLSX, CSV on portal

If you have any questions, comments or suggestions for improvement, please contact us at support@businesslease.cz or visit www.businesslease.cz/produkty-a-sluzby/goshare/

The Go Share service provider is Business Lease.

About Business Lease.

We are a provider of mobility services, especially operating leasing of passenger and light commercial vehicles. Mobility has been our passion for over 30 years. We overcome the demands of our clients with solutions that are flexible, easy to use and innovative. This is partly due to our experience, quality suppliers and the strength of innovation. We bring value to the market - sustainability, all with passion for detail and the best care for you.

As part of the Autobinck Group family company, we have direct access to smart mobility concepts such as Blabla car, SnappCar, Radiuz and many other future-oriented products. Together we create a new future for mobility. At the same time, we understand the importance of focusing on current business. This means you can rely on the best possible service from us. Service smiling.

Web: www.businesslease.cz/produkty-a-sluzby/goshare/
CAR Portal: car.businesslease.cz
FLEET Portal: fleet.businesslease.cz

You can follow us on:
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/business-lease-group-b.v./
Facebook: https://www.facebook.com/BusinessLeaseCZ/
Read more
Collapse
Loading...

What's New

- možnost spravovat schválené rezervace přímo z mobilní aplikace
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 10, 2019
Size
Varies with device
Installs
1,000+
Current Version
Varies with device
Requires Android
Varies with device
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Xmarton s.r.o.
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.