G-NetTrack Lite

2 257
Zawiera reklamy
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Wielka Brytania)

G-NetTrack is a netmonitor and drive test application for UMTS/GSM/LTE/CDMA/EVDO radio network. It allows monitoring of mobile network serving and neighbor cells information without using specialized equipment. It's a tool and it's a toy. It can be used by professionals to get better insight on the network or by radio enthusiasts to learn more about wireless networks.

G-NetTrack Lite is a free version of G-NetTrack Pro - http://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnettrackproplus

If you find the app too complicated you can try more basic app G-NetSignal - http://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetsignal

The app uses runtime permissions. Grant needed permissions in Menu - App permissions in order to use all app features.

!!! Important for users with Android 9: Turn ON location services on your phone in order app to work normally.

The app measures level, quality and frequency (Android 7) for serving and neighbor cells. Only for 4G also SNR, CQI and timing advance are monitored.
LEVEL, QUAL and CI depend on technology:
- 2G - RXLEVEL, RXQUAL and BSIC
- 3G - RSCP, ECNO and PSC
- 4G - RSRP, RSRQ and PCI

Log mode - When logging is started the app will stay active while in background in order to measure correct data and location.


*** G-NETTRACK PRO - Pro version with many more additional features ***
- 2G/3G/4G serving and neighbor cells information measurement
- Record measurements in logfiles (text and kml format)
- Cellfile import/export and sites and serving and neighbor cells lines visualization on map
- Predefined routes load
- Voice test sequence
- Data (upload,download,ping) test sequence
- SMS test sequence
- Mixed Data/Voice/SMS sequence
- Bluetooth control of multiple phones
- G-NetWiFI control
- Cells scan
- Multithread upload and download
- Chart with serving and neighbor cells levels
- Barometer usage for height determination
- Unlimited number of cell layers and custom cell colors

See G-NetTrack Pro manual - http://www.gyokovsolutions.com/manuals/gnettrackpro_manual.php

Check also:

G-NetView Lite - Android app for viewing and analyzing G-NetTrack logfiles - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetviewlite

G-NetLook Pro - Android app for mobile network optimization and postprocessing of logfiles - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetlookpro

G-NetLook Lite - Free lite version of G-NetLook Pro - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetlooklite

G-NetLook Web - web app for postprocessing of logfiles and visualization and analysis of mobile network - http://www.gyokovsolutions.com/G-NetLook/

G-NetReport Pro - similar to G-NetTrack Pro, but you can send reports in real time to your own online database and organize your measurement fleet of reporting phones - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetreportpro

G-NetReport - tool for unattended measurements of wireless network - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetreportdemo

Gyokov Solutions YouTube channel - https://www.youtube.com/c/GyokovSolutions

IMPORTANT: Measurements capability depends on the phone. Check here - http://www.gyokovsolutions.com/survey/surveyresults.php

If your phone manufacturer has not implemented correctly needed functions for reporting there is still hope.
Try this:
1. Go to Settings - Calibration and check 'Use old functions' for serving and neighbor cells.
2. Go to Settings - Calibration and check 'Force updates'.
3. If nothing of above helps you have to update your phone software or wait for such update if it is not available at the moment.

Sign to testers list to get app early updates - https://play.google.com/apps/testing/com.gyokovsolutions.gnettracklite

YouTube channel - http://www.youtube.com/c/GyokovSolutions


For more information go to http://www.gyokovsolutions.com
G-NetTrack to aplikacja do testowania sieci i radia samochodowego dla sieci radiowej UMTS / GSM / LTE / CDMA / EVDO. Umożliwia monitorowanie informacji o sieci komórkowej i komórkach sąsiednich bez użycia specjalistycznego sprzętu. To narzędzie i to zabawka. Mogą go używać profesjonaliści, aby uzyskać lepszy wgląd w sieć lub entuzjastów radia, aby dowiedzieć się więcej o sieciach bezprzewodowych.

G-NetTrack Lite to darmowa wersja G-NetTrack Pro - http://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnettrackproplus

Jeśli uważasz, że aplikacja jest zbyt skomplikowana, możesz wypróbować bardziej podstawową aplikację G-NetSignal - http://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetsignal

Aplikacja korzysta z uprawnień uruchomieniowych. Przyznaj wymagane uprawnienia w menu - uprawnienia aplikacji, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji aplikacji.

!!! Ważne dla użytkowników systemu Android 9: Włącz usługi lokalizacyjne na telefonie, aby aplikacja działała normalnie.

Aplikacja mierzy poziom, jakość i częstotliwość (Android 7) dla komórek obsługujących i sąsiednich. Tylko dla 4G monitorowane są także SNR, CQI i wyprzedzanie czasowe.
LEVEL, QUAL i CI zależą od technologii:
- 2G - RXLEVEL, RXQUAL i BSIC
- 3G - RSCP, ECNO i PSC
- 4G - RSRP, RSRQ i PCI

Tryb dziennika - Po rozpoczęciu rejestrowania aplikacja pozostanie aktywna w tle, aby zmierzyć poprawne dane i lokalizację.


*** G-NETTRACK PRO - wersja Pro z wieloma dodatkowymi funkcjami ***
- Pomiar informacji o porcji i komórek sąsiadujących 2G / 3G / 4G
- Zapis pomiarów w plikach logów (format tekstu i kml)
- Importowanie / eksportowanie plików komórek oraz witryny i serwery obsługujące i sąsiadujące linie wizualizacji na mapie
- Predefiniowane obciążenie tras
- Sekwencja testu głosowego
- Sekwencja testu danych (wysyłanie, pobieranie, pingowanie)
- Sekwencja testu SMS
- Kolejność mieszanych danych / głosu / SMS
- Kontrola Bluetooth wielu telefonów
- Kontrola G-NetWiFI
- Skanowanie komórek
- Przesyłanie i pobieranie wielowątkowe
- Wykres z poziomami obsługujących i sąsiednich
- Wykorzystanie barometru do określania wysokości
- Nieograniczona liczba warstw komórek i niestandardowych kolorów komórek

Zobacz podręcznik G-NetTrack Pro - http://www.gyokovsolutions.com/manuals/gnettrackpro_manual.php

Sprawdź również:

G-NetView Lite - aplikacja na Androida do przeglądania i analizy plików logów G-NetTrack - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetviewlite

G-NetLook Pro - aplikacja na Androida do optymalizacji sieci mobilnych i postprocessingu logów - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetlookpro

G-NetLook Lite - bezpłatna wersja G-NetLook Pro - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetlooklite

G-NetLook Web - aplikacja internetowa do postprocessingu plików logów oraz wizualizacji i analizy sieci komórkowej - http://www.gyokovsolutions.com/G-NetLook/

G-NetReport Pro - podobny do G-NetTrack Pro, ale możesz wysyłać raporty w czasie rzeczywistym do swojej własnej internetowej bazy danych i organizować flotę pomiarową telefonów raportujących - https://play.google.com/store/apps/details? id = com.gyokovsolutions.gnetreportpro

G-NetReport - narzędzie do bezobsługowych pomiarów sieci bezprzewodowej - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetreportdemo

Kanał Gyokov Solutions na YouTube - https://www.youtube.com/c/GyokovSolutions

WAŻNE: Możliwości pomiarów zależą od telefonu. Sprawdź tutaj - http://www.gyokovsolutions.com/survey/surveyresults.php

Jeśli producent Twojego telefonu nie zaimplementował poprawnie potrzebnych funkcji do raportowania, wciąż masz nadzieję.
Spróbuj tego:
1. Przejdź do Ustawienia - Kalibracja i zaznacz "Korzystaj ze starych funkcji" dla komórek obsługujących i sąsiednich.
2. Przejdź do Ustawienia - Kalibracja i zaznacz "Wymuś aktualizacje".
3. Jeśli nic z powyższych nie pomoże, musisz zaktualizować oprogramowanie telefonu lub poczekać na aktualizację, jeśli nie jest ona aktualnie dostępna.

Zaloguj się do listy testerów, aby uzyskać wczesne aktualizacje aplikacji - https://play.google.com/apps/testing/com.gyokovsolutions.gnettracklite

Kanał YouTube - http://www.youtube.com/c/GyokovSolutions


Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.gyokovsolutions.com
Więcej informacji
Zwiń
4,3
Łącznie: 2 257
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

G-NetTrack is a netmonitor and drive test application for UMTS/GSM/LTE/CDMA/EVDO network.

Get the pro version:
Google Play: http://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnettrackproplus
v8.0
- fix for some dual SIM phones
v7.1
- fix for Android P
- app is updated to new Google policy for Playstore and now requires runtime permissions. Grant permissions in Menu - App permissions.
- MENU is accessible via a three points icon in upper right corner or MENU in bottom right corner
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
5 lutego 2019
Rozmiar
1,9M
Instalacje
500 000+
Aktualna wersja
8.1
Wymaga Androida
4.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Udostępnianie informacji o lokalizacji
Sprzedawca
GyokovSolutions
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.