G-NetTrack Lite

3 417
Zawiera reklamy
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Wielka Brytania)

G-NetTrack is a netmonitor and drive test application for 5G/4G/3G/2G (NR/LTE/UMTS/GSM/CDMA/EVDO) radio network. It allows monitoring of mobile network serving and neighbor cells information without using specialized equipment. It's a tool and it's a toy. It can be used by professionals to get better insight on the network or by radio enthusiasts to learn more about wireless networks.

G-NetTrack Lite is a free version of G-NetTrack Pro - http://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnettrackproplus

If you find the app too complicated you can try more basic app G-NetSignal - http://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetsignal

The app uses runtime permissions. Grant needed permissions in Menu - App permissions in order to use all app features.

!!! Important for users with Android 9: Turn ON location services on your phone in order app to work normally.

The app measures level, quality and frequency (Android 7) for serving and neighbor cells. Only for 4G also SNR, CQI and timing advance are monitored.
LEVEL, QUAL and CI depend on technology:
- 2G - RXLEVEL, RXQUAL and BSIC
- 3G - RSCP, ECNO and PSC
- 4G - RSRP, RSRQ and PCI
- 5G - RSRP, RSRQ and PCI

Log mode - When logging is started the app stays active while in background in order to measure correct data and location.


*** G-NETTRACK PRO - Pro version with many more additional features ***
- 2G/3G/4G/5G serving and neighbor cells information measurement
- Record measurements in logfiles (text and kml format)
- Cellfile import/export and sites and serving and neighbor cells lines visualization on map
- Predefined routes load
- Voice test sequence
- Data (upload,download,ping) test sequence
- SMS test sequence
- Mixed Data/Voice/SMS sequence
- Bluetooth control of multiple phones
- G-NetWiFI control
- Cells scan
- Multithread upload and download
- Chart with serving and neighbor cells levels
- Barometer usage for height determination
- Unlimited number of cell layers and custom cell colors

See G-NetTrack Pro manual - http://www.gyokovsolutions.com/manuals/gnettrackpro_manual.php

Check also:

G-NetView Lite - Android app for viewing and analyzing G-NetTrack logfiles - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetviewlite

G-NetLook Pro - Android app for mobile network optimization and postprocessing of logfiles - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetlookpro

G-NetLook Lite - Free lite version of G-NetLook Pro - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetlooklite

G-NetLook Web - web app for postprocessing of logfiles and visualization and analysis of mobile network - http://www.gyokovsolutions.com/G-NetLook/

G-NetReport Pro - similar to G-NetTrack Pro, but you can send reports in real time to your own online database and organize your measurement fleet of reporting phones - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetreportpro

G-NetReport - tool for unattended measurements of wireless network - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetreportdemo

Gyokov Solutions YouTube channel - https://www.youtube.com/c/GyokovSolutions

IMPORTANT: Measurements capability depends on the phone. Check here - http://www.gyokovsolutions.com/survey/surveyresults.php

If your phone manufacturer has not implemented correctly needed functions for reporting there is still hope.
Try this:
1. Go to Settings - Calibration and check 'Use old functions' for serving and neighbor cells.
2. Go to Settings - Calibration and check 'Force updates'.
3. If nothing of above helps you have to update your phone software or wait for such update if it is not available at the moment.

Sign to testers list to get app early updates - https://play.google.com/apps/testing/com.gyokovsolutions.gnettracklite

YouTube channel - http://www.youtube.com/c/GyokovSolutions


For more information go to http://www.gyokovsolutions.com
G-NetTrack to aplikacja do testowania monitorów i napędów dla sieci radiowej 5G / 4G / 3G / 2G (NR / LTE / UMTS / GSM / CDMA / EVDO). Umożliwia monitorowanie mobilnej sieci obsługującej i informacji o sąsiednich komórkach bez użycia specjalistycznego sprzętu. To narzędzie i to zabawka. Może być używany przez profesjonalistów, aby uzyskać lepszy wgląd w sieć lub przez entuzjastów radia, aby dowiedzieć się więcej o sieciach bezprzewodowych.

G-NetTrack Lite to darmowa wersja G-NetTrack Pro - http://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnettrackproplus

Jeśli uważasz, że aplikacja jest zbyt skomplikowana, możesz wypróbować bardziej podstawową aplikację G-NetSignal - http://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetsignal

Aplikacja korzysta z uprawnień do wykonywania. Przyznaj potrzebne uprawnienia w Menu - uprawnienia aplikacji, aby korzystać ze wszystkich funkcji aplikacji.

!!! Ważne dla użytkowników z systemem Android 9: Włącz usługi lokalizacji w telefonie, aby aplikacja działała normalnie.

Aplikacja mierzy poziom, jakość i częstotliwość (Android 7) do obsługi i sąsiednich komórek. Tylko dla 4G monitorowane są również SNR, CQI i wyprzedzenie czasowe.
LEVEL, QUAL i CI zależą od technologii:
- 2G - RXLEVEL, RXQUAL i BSIC
- 3G - RSCP, ECNO i PSC
- 4G - RSRP, RSRQ i PCI
- 5G - RSRP, RSRQ i PCI

Tryb dziennika - po uruchomieniu logowania aplikacja pozostaje aktywna w tle, aby zmierzyć poprawne dane i lokalizację.


*** G-NETTRACK PRO - wersja Pro z wieloma dodatkowymi funkcjami ***
- Pomiar informacji 2G / 3G / 4G / 5G i komórek sąsiednich
- Nagrywaj pomiary w plikach dziennika (format tekstu i kml)
- Import / eksport Cellfile oraz strony i wizualizacja linii komórek obsługujących i sąsiadujących na mapie
- Predefiniowane obciążenie tras
- Sekwencja testu głosowego
- Sekwencja testowa danych (przesyłanie, pobieranie, ping)
- Sekwencja testowa SMS
- Sekwencja mieszanych danych / głosu / SMS
- Sterowanie Bluetooth wielu telefonów
- Kontrola G-NetWiFI
- Skanowanie komórek
- Wielowątkowe przesyłanie i pobieranie
- Wykres z poziomami komórek obsługujących i sąsiadujących
- Wykorzystanie barometru do określania wysokości
- Nieograniczona liczba warstw komórek i niestandardowych kolorów komórek

Zobacz podręcznik G-NetTrack Pro - http://www.gyokovsolutions.com/manuals/gnettrackpro_manual.php

Sprawdź również:

G-NetView Lite - aplikacja na Androida do przeglądania i analizowania plików dziennika G-NetTrack - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetviewlite

G-NetLook Pro - aplikacja na Androida do optymalizacji sieci komórkowej i przetwarzania plików dziennika - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetlookpro

G-NetLook Lite - darmowa wersja G-NetLook Pro - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetlooklite

G-NetLook Web - aplikacja internetowa do postprocessingu logów oraz wizualizacji i analizy sieci mobilnej - http://www.gyokovsolutions.com/G-NetLook/

G-NetReport Pro - podobny do G-NetTrack Pro, ale możesz wysyłać raporty w czasie rzeczywistym do własnej bazy danych online i organizować flotę pomiarową raportujących telefonów - https://play.google.com/store/apps/details? id = com.gyokovsolutions.gnetreportpro

G-NetReport - narzędzie do nienadzorowanych pomiarów sieci bezprzewodowej - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetreportdemo

Kanał Gyokov Solutions YouTube - https://www.youtube.com/c/GyokovSolutions

WAŻNE: Możliwości pomiarów zależą od telefonu. Sprawdź tutaj - http://www.gyokovsolutions.com/survey/surveyresults.php

Jeśli producent telefonu nie zaimplementował poprawnie wymaganych funkcji do raportowania, nadal istnieje nadzieja.
Spróbuj tego:
1. Przejdź do Ustawienia - Kalibracja i zaznacz „Użyj starych funkcji” do obsługi i sąsiadujących komórek.
2. Przejdź do Ustawienia - Kalibracja i zaznacz „Wymuś aktualizacje”.
3. Jeśli nic z powyższych nie pomoże, musisz zaktualizować oprogramowanie telefonu lub poczekać na taką aktualizację, jeśli w tej chwili nie jest dostępna.

Zaloguj się do listy testerów, aby uzyskać wczesne aktualizacje aplikacji - https://play.google.com/apps/testing/com.gyokovsolutions.gnettracklite

Kanał YouTube - http://www.youtube.com/c/GyokovSolutions


Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.gyokovsolutions.com
Więcej informacji
Zwiń
4,2
Łącznie: 3 417
5
4
3
2
1
Ładuję…

Nowości

G-NetTrack is a netmonitor and drive test application for 5G/4G/3G/2G network.

Get the pro version:
Google Play: http://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnettrackproplus

Important for users with Android 9:
Turn ON location services on your phone in order app to work correctly.

v10.4
- more 5G phones reporting available - Samsung, XiaoMi, OnePlus and other using Settings - Calibration - Enable extended 5G reporting
- fix for some CDMA phones
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
19 października 2020
Rozmiar
2,0M
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
10.4
Wymaga Androida
4.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Udostępnianie informacji o lokalizacji
Sprzedawca
GyokovSolutions
©2020 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.