G-NetTrack Lite

2 088
Zawiera reklamy
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Wielka Brytania)

G-NetTrack is a netmonitor and drive test application for UMTS/GSM/LTE/CDMA/EVDO radio network. It allows monitoring of mobile network serving and neighbor cells information without using specialized equipment. It's a tool and it's a toy. It can be used by professionals to get better insight on the network or by radio enthusiasts to learn more about wireless networks.

G-NetTrack Lite is a free version of G-NetTrack Pro - http://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnettrackproplus

The app uses runtime permissions. Grant needed permissions in Menu - App permissions in order to use all app features.

The app measures level, quality and frequency (Android 7) for serving and neighbor cells. Only for 4G also SNR, CQI and timing advance are monitored.
LEVEL, QUAL and CI depend on technology:
- 2G - RXLEVEL, RXQUAL and BSIC
- 3G - RSCP, ECNO and PSC
- 4G - RSRP, RSRQ and PCI

Log mode - When logging is started the app will stay active while in background in order to measure correct data and location.


*** G-NETTRACK PRO - Pro version with many more additional features ***
- 2G/3G/4G serving and neighbor cells information measurement
- Record measurements in logfiles (text and kml format)
- Cellfile import/export and sites and serving and neighbor cells lines visualization on map
- Predefined routes load
- Voice test sequence
- Data (upload,download,ping) test sequence
- SMS test sequence
- Mixed Data/Voice/SMS sequence
- Bluetooth control of multiple phones
- G-NetWiFI control
- Cells scan
- Multithread upload and download
- Chart with serving and neighbor cells levels
- Barometer usage for height determination
- Unlimited number of cell layers and custom cell colors

If your phone does not show MENU - press and hold multitasking button.

If your device does not support Google Play services you can try G-NetLog - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetlog

See G-NetTrack Pro manual - http://www.gyokovsolutions.com/manuals/gnettrackpro_manual.php

Check also:

G-NetView Lite - Android app for viewing and analyzing G-NetTrack logfiles - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetviewlite

G-NetLook Pro - Android app for mobile network optimization and postprocessing of logfiles - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetlookpro

G-NetLook Lite - Free lite version of G-NetLook Pro - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetlooklite

G-NetLook Web - web app for postprocessing of logfiles and visualization and analysis of mobile network - http://www.gyokovsolutions.com/G-NetLook/

G-NetReport Pro - similar to G-NetTrack Pro, but you can send reports in real time to your own online database and organize your measurement fleet of reporting phones - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetreportpro

G-NetReport - tool for unattended measurements of wireless network - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetreportdemo

Gyokov Solutions YouTube channel - https://www.youtube.com/c/GyokovSolutions

IMPORTANT: Measurements capability depends on the phone. Check here - http://www.gyokovsolutions.com/survey/surveyresults.php

If your phone manufacturer has not implemented correctly needed functions for reporting there is still hope.
Try this:
1. Go to Settings - Calibration and check 'Use old functions' for serving and neighbor cells.
2. Go to Settings - Calibration and check 'Force updates'.
3. If nothing of above helps you have to update your phone software or wait for such update if it is not available at the moment.

Sign to testers list to get app early updates - https://play.google.com/apps/testing/com.gyokovsolutions.gnettracklite


For more information go to http://www.gyokovsolutions.com
G-NetTrack jest aplikacją testu netmonitora i napęd dla UMTS / GSM / LTE / CDMA / EVDO sieci radiowej. Umożliwia on monitorowanie mobilnej obsługującej sieć informacji i sąsiednich komórek bez użycia specjalistycznego sprzętu. Jest to narzędzie i to zabawka. Może być stosowany przez profesjonalistów, aby uzyskać lepszy wgląd w sieci lub przez entuzjastów radia, aby dowiedzieć się więcej na temat sieci bezprzewodowych.

G-NetTrack Lite to darmowa wersja G-NetTrack Pro - http://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnettrackproplus

Aplikacja korzysta z uprawnienia wykonawcze. Udzielić niezbędnych uprawnień w Menu - uprawnienia aplikacji w celu wykorzystania wszystkich możliwości aplikacji.

Poziom działania aplikacji, jakość i częstotliwość (Android 7) do serwowania i komórki sąsiada. Tylko dla 4G również SNR, CQI i wariator są monitorowane.
POZIOM, QUAL i CI zależy od technologii:
- 2G - RXLEVEL, RXQUAL i BSIC
- 3G - RSCP, ECNO i PSC
- 4G - RSRP, RSRQ i PCI

Zapis - Po zalogowaniu uruchomieniu aplikacja pozostanie aktywny podczas gdy w tle w celu zmierzenia poprawnych danych i lokalizacji.


*** G-NetTrack PRO - wersja Pro z wieloma dalszymi funkcjami ***
- 2G / 3G / 4G obsługujących i sąsiednich komórek pomiar informacje
- pomiary Record w logów (tekst i format KML)
- komórki Cellfile import / eksport i witryn i obsługujących i sąsiednich linii wizualizacja na mapie
- predefiniowane trasy obciążenie
- sekwencja testu Voice
- Dane (upload, download, ping) sekwencja testu
- sekwencja testu SMS
- Mieszane Data / Voice / sekwencja SMS
- sterowanie Bluetooth z wieloma telefonami
- sterowanie G NetWiFI
- Komórki skanować
- Multithread wysyłania i pobierania
- Wykres z poziomami obsługujących i sąsiednich komórek
- Wykorzystanie barometr dla określenia wysokości
- Nieograniczona liczba warstw komórek i kolorów niestandardowych komórkowych

Jeśli telefon nie wyświetla menu - naciśnij i przytrzymaj przycisk wielozadaniowej.

Jeśli urządzenie nie obsługuje usługi Google Play można spróbować G-Netlog - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetlog

Zobacz G-NetTrack Pro podręcznik - http://www.gyokovsolutions.com/manuals/gnettrackpro_manual.php

Sprawdź też:

G-NetView Lite - Android aplikacja do przeglądania i analizowania logów G-NetTrack - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetviewlite

G-NetLook Pro - aplikacja na Androida do optymalizacji sieci komórkowej i postprocessingu z logów - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetlookpro

G-NetLook Lite - darmowa wersja lite G-NetLook Pro - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetlooklite

G-NetLook Web - aplikacja internetowa dla postprocessingu z logów i wizualizacji i analizy sieci komórkowej - http://www.gyokovsolutions.com/G-NetLook/

G-NetReport Pro - podobnie jak G-NetTrack Pro, ale można wysyłać raporty w czasie rzeczywistym do własnej bazy danych on-line i zorganizować swoją flotę pomiarową telefonów Raportowanie - https://play.google.com/store/apps/details? ID = com.gyokovsolutions.gnetreportpro

G NetReport - narzędzie do bezobsługowych pomiarów sieci bezprzewodowej - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnetreportdemo

Kanał Gyokov Rozwiązania YouTube - https://www.youtube.com/c/GyokovSolutions

WAŻNE: Możliwość pomiarów zależy od telefonu. Sprawdzić tutaj - http://www.gyokovsolutions.com/survey/surveyresults.php

Jeśli producent telefonów nie wdrożyła prawidłowo potrzebne funkcje raportowania wciąż jest nadzieja.
Spróbuj tego:
1. Przejdź do Ustawienia - Kalibracja i sprawdź „Wykorzystanie starych funkcji” do serwowania i komórki sąsiada.
2. Przejdź do Ustawienia - Kalibracja i sprawdź „Siła aktualizuje”.
3. Jeśli nic powyżej pomaga trzeba zaktualizować oprogramowanie telefonu lub czekać na taką aktualizację, jeśli nie jest dostępny w tej chwili.

Zarejestruj się aby uzyskać listę testerów aplikacji wczesne aktualizacje - https://play.google.com/apps/testing/com.gyokovsolutions.gnettracklite


Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do http://www.gyokovsolutions.com
Więcej informacji
4,3
Łącznie: 2 088
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

G-NetTrack is a netmonitor and drive test application for UMTS/GSM/LTE/CDMA/EVDO network.

Get the pro version:
Google Play: http://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyokovsolutions.gnettrackproplus
v7.2
- fix for some dual SIM phones
v7.1
- fix for Android P
- app is updated to new Google policy for Playstore and now requires runtime permissions. Grant permissions in Menu - App permissions.
- MENU is accessible via a three points icon in upper right corner or MENU in bottom right corner
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
21 października 2018
Rozmiar
1,9M
Instalacje
500 000+
Aktualna wersja
7.3
Wymaga Androida
4.0 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Udostępnianie informacji o lokalizacji
Sprzedawca
GyokovSolutions
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.