Česká gramatika

Nákupy v aplikaci
4,1
3,07 tis. recenzí
100 tis.+
Stahování
Hodnocení obsahu
Všichni (E)
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky

Informace o aplikaci

Aplikace Česká gramatika je tu pro všechny, kteří si chtějí procvičit český pravopis Hodí se nejen pro žáky základních škol, studenty středních škol a gymnázií, ale i pro dospělé, kteří by si chtěli zopakovat, co už zapomněli.

Můžete si vybrat z velkého množství testů, přehledně seřazených do několika okruhů. Převážná většina z nich je kompletně zdarma. Výsledky testů jsou oznámkované a zaznamenané, takže si následně můžete ověřit, kde jste udělali chyby. V současnosti tato aplikace, kterou neustále rozšiřujeme a zdokonalujeme, zahrnuje následující okruhy:

- vyjmenovaná slova
- spodoba
- tvrdé a měkké souhlásky
- skloňování: y/i v koncovkách slov, stupňování
- y/i v převzatých slovech
- psaní ú/ů, ě/je
- předpony s- a z-, přípony ný/nný, zdvojené hlásky
- shoda přísudku s podmětem (koncovky -i, -y a -a)
- slovní druhy (podstatná jména: vzory, podvzory a pády, přídavná jména, číslovky, zájmena, slovesa, příslovce, spojky, předložky, částice, citoslovce)
- dělení slov na slabiky, hlásky a písmena, samohlásky a souhlásky
- rodiny slov, předpona, kořen, přípona, koncovka
- syntax: větné členy (podmět, přísudek, příslovkové určení, přívlastek shodný a neshodný)
- věty a souvětí, druhy vět
- psaní čárek
- jazykové prostředky: figury a tropy

Čeká Vás maturita nebo přijímačky? Pomocí aplikace se rychle zorientujete v české gramatice, připravíte se do školy, k maturitě i k přijímačkám na střední a vysoké školy. A hlavně ovládnete pravopis a budete psát bez chyb. Diktáty nebo didaktický test již nebudou dělat problémy. S naší aplikací nemusí být čeština vůbec složitá.

Aplikace také obsahuje učební plán a šampionát pro mistry českého jazyka.
Součástí je i osnova pro základní školu pro 1., 2., 3. až 8. ročník.

A také pro střední školu a maturitu!
Datum aktualizace
2. 2. 2024

Zabezpečení údajů

Bezpečnost začíná pochopením toho, jak vývojáři shromažďují a sdílejí vaše data. Postupy ochrany soukromí a zabezpečení dat se mohou lišit podle způsobu používání, oblasti a věku. Tyto informace poskytl vývojář a může je průběžně aktualizovat.
S třetími stranami nejsou sdílena žádná data
Další informace o tom, jak vývojáři deklarují sdílení
Tato aplikace může shromažďovat tyto typy dat
Aktivita aplikace, Informace o aplikaci a jejím výkonu a ID zařízení nebo jiná ID
Data jsou šifrována během přenosu
Můžete požádat o smazání dat
Závazek k dodržování zásad pro rodiny ve službě Play

Hodnocení a recenze

4,1
2,72 tis. recenzí
Julinka Nováková
7. března 2024
Aplikace je skvělá jenom je těžké se dostat k těm testům kteří budeš psát a k těm procvičováním je to strašně těžký to tam najít si to vůbec nejde zapamatovat Top 10 nachází ale jinak procvičovat se to tam umí dobře tak že proto dávám čtyři z deseti protože se to tak těžko hledá ale jinak je to dobrý naučíš se tam tu češtinu fakt dobře A jestli ti to tam jako to jestli chceš víc věcí najednou procvičovat Jestli tam chceš procvičovat jednu věc nebo víc a můžeš si tam vybrat slovní druhy ATD.
7 lidí si myslí, že je tato recenze užitečná
Považujete tento obsah za užitečný?
Radovan Ševčík
25. března 2024
Je to super aplikace na procvičování, ale nevýhoda je že tam není všechno zdarma, takže nějaké učivo se nenaučím, když nemám plnou verzi.
9 lidí si myslí, že je tato recenze užitečná
Považujete tento obsah za užitečný?
Mattegolle
11. května 2024
Velmi důležitá na učení gramatiky
Považujete tento obsah za užitečný?

Novinky

Drobná vylepšení a oprava chyb.