AinfoHor

Software ERP de Xestión de Empresas Hortofrutícolas en mobilidade

Entre as características ou obxetivos principais destacan os seguintes:

-Caderno de Campo: Permite a recollida e procesado de toda a información necesaria para o caderno de campo (parcelas, fitosanitarios, fertilización...)
-Xestión Económica: Rexistro de tempos por tarefas e gastos imputs, coa finalidade de acadar un custo por unidade producida/vendida.
-Xestión Comercial: Coa introducción das etiquetas Qr permite ao consumidor identificar o produto respecto ao produtor. Asimesmo permitelle obter unha garantía de calidade ao permitirlle acceder aos datos de producción do mesmo (cultivo, fertilizantes empregados, fitosanitarios, data recollida...)
-Trazabilidade: A recopilación de toda a información nun só lugar permite acceder a toda a trazabilidade dun produto dende o seu cultivo ata o posto de venda

AinfoHor está deseñado para dispositivos Android, sendo gratuito tanto para produtores coma consumidores

---

Software ERP de Gestión de Empresas Hortofrutícolas en movilidad

Entre las características u objetivos principales destacan los siguientes:

-Cuaderno de Campo: Permite la recogida y procesado de toda la información necesaria para el cuaderno de campo (parcelas, fitosanitarios, fertilización...)
-Gestión Económica: Registro de tiempos por tareas y gastos imputs, con la finalidad de conseguir un costo por unidad producida/vendida.
-Gestión Comercial: Con la introducción de las etiquetas Qr permite al consumidor identificar el producto respeto al productor. Asimesmo permitelle obtener una garantía de calidad al permitirle acceder a los datos de producción del incluso (cultivo, fertilizantes empleados, fitosanitarios, data recogida...)
-Trazabilidade: La recopilación de toda la información en un sólo lugar permite acceder a toda la trazabilidade de un producto desde su cultivo hasta el puesto de venta

AinfoHor está diseñado para dispositivos Android, siendo gratuito tanto para productores como consumidores
Más información
Ocultar

Novedades

Actualizacion a Android 10
Más información
Ocultar

Información adicional

Actualizada
25 de marzo de 2020
Tamaño
18M
Descargas
500+
Versión actual
7.0
Requiere Android
4.3 y versiones posteriores
Clasificación de contenido
Permisos
Ofrecida por
kampos.info
Desarrollador
Xaquin Lorenzo N5 Milladoiro. A Coruña. España
©2022 GoogleTérminos del Servicio del sitioPrivacidadDesarrolladoresInformación sobre Google Play|Ubicación: Estados UnidosIdioma: Español
Al comprar este artículo, se realiza una transacción con Google Payments y aceptas las Condiciones de Servicio y el Aviso de Privacidad de Google Payments.