PocketBook reader - pdf, epub, fb2, mobi, audio

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

PocketBook Reader is a super comfortable ebook reading app from one of the world’s leading experts in e-reading. Start reading to your own rules now!

 Reading in your format
The PocketBook Reader reading app allows you to read comfortably, ad-free and absolutely free of charge on Android devices, not only online but also without connecting to the Internet. The app supports all popular e-book formats, such as PDF (Adobe DRM), EPUB (Adobe DRM), DjVu, FB2, FB2.zip, MOBI, DOCX, RTF, TXT, CHM, HTML (basic), CBZ, CBR, CBT.

Listen and translate
For readers who not only like to read ebooks, but also like to listen, the app supports audiobooks, and has a Text-to-Speech function. Thanks to the integrated dictionaries, the app allows to read e-books in foreign languages. With the sleep timer, audiobooks are switched off automatically – this protects the battery life of your smartphone.
Virtual library in your pocket
.
The PocketBook Reader app is your personal virtual library in which you can read ebooks with many additional features. The reading app provides access to network directories (OPDS) and supports Adobe DRM. The ability to open a packed book saves your time. As a user, you can create your own collections of ebooks and share them with friends. The reading app offers a convenient search in books, even with a barcode scanner.
Maximum comfort of ereading
The free PocketBook Cloud service syncs personal ebook libraries and reading settings between iOS and Android devices, as well as E Ink ereaders online. Get the free storage for ebooks for comfortable reading in any format. Start reading an ebook on your smartphone and continue reading on the ereader at the same reading position. To log into the PocketBook Cloud, it is sufficient to use the login data (email address and password) of the account of your bookstore. If you’ve purchased ebooks on Google Books, you can sync them to your library by just one click. The integrated Dropbox service syncs your collected ebooks and provides a quick access to your files.
Database of personal knowledge

The PocketBook Reader app helps to write down and remember the most important you take out of a book. Highlight directly in the text, write comments and take notes with your fingers! Mark pages using bookmarks! Export notes to a separate file and send them by e-mail. The navigation inside the book is easy, the access to content and notes straightforward. The PDF reflow feature allows you to easily reformat the text for display on small screens.
Assign, choose & personalize

Take advantage of the versatility of the reading settings of your reading app - change font size, text and background colour, customize the width of fields and much more. For most of the book formats, four basic colour themes are preset: night, day, user and newspaper. Also, the app has three reading modes: one page, two pages and scrolling. The pages can be scrolled by touching or gestures. Even automatic scrolling can be set.

Beta -version is available by link https://play.google.com/apps/testing/com.obreey.reader

FAQ
https://www.youtube.com/channel/UCnsCsZ308WXvb2R5gNX0RqA
PocketBook Reader je super komfortní ebook čtecí aplikace od jednoho z předních světových odborníků v e-reading. Začněte číst podle vlastních pravidel! Čtení ve vašem formátu Aplikace pro čtení z PocketBook Reader vám umožní číst pohodlně, bez reklam a zcela zdarma na zařízeních Android, a to nejen online, ale i bez připojení k internetu. Aplikace podporuje všechny populární formáty elektronických knih, jako jsou PDF (Adobe DRM), EPUB (Adobe DRM), DjVu, FB2, FB2.zip, MOBI, DOCX, RTF, TXT, CHM, , CBT.

Poslouchejte a přeložte
Pro čtenáře, kteří nejen rádi čte e-knihy, ale také rádi poslouchají, aplikace podporuje audioknihy a má funkci Text-to-Speech. Díky integrovaným slovníkům umožňuje aplikace číst elektronické knihy v cizích jazycích. S časovačem spánku se audioknihy automaticky vypínají - tím je chráněna životnost baterie v telefonu.
Virtuální knihovna v kapse.
Aplikace PocketBook Reader je vaše osobní virtuální knihovna, ve které můžete číst elektronické knihy s mnoha dalšími funkcemi. Aplikace pro čtení poskytuje přístup k síťovým adresářům (OPDS) a podporuje technologii Adobe DRM. Schopnost otevřít balenou knihu šetří váš čas. Jako uživatel můžete vytvořit vlastní sbírky e-knih a sdílet je s přáteli. Aplikace pro čtení nabízí pohodlné vyhledávání v knihách, a to i pomocí čtečky čárových kódů.
Maximální komfort ereadingu
Služba zdarma služba PocketBook Cloud synchronizuje osobní knihovny ebook a nastavení pro čtení mezi zařízeními iOS a zařízeními Android, stejně jako elektronickými ereadery E Ink. Získejte zdarma úložiště pro e-knihy pro pohodlné čtení v libovolném formátu. Začněte číst e-knihy na smartphonu a pokračujte v čtení na ereaderu ve stejné pozici čtení. Chcete-li se přihlásit do PocketBook Cloud, stačí použít přihlašovací údaje (e-mailová adresa a heslo) účtu vašeho knihkupectví. Pokud jste zakoupili elektronické knihy v Knihách Google, můžete je synchronizovat do vaší knihovny pouze jedním kliknutím. Integrovaná služba Dropbox synchronizuje vybrané e-knihy a poskytuje rychlý přístup k vašim souborům.
Databáze osobních znalostí
Aplikace PocketBook Reader pomáhá zapisovat a zapamatovat si nejdůležitější, které jste si vybrali z knihy. Zvýrazněte přímo v textu, napište poznámky a berte si poznámky prsty! Označte stránky pomocí záložky! Exportujte poznámky do samostatného souboru a pošlete je e-mailem. Navigace uvnitř knihy je snadná, přístup k obsahu a poznámkám přímo. Funkce obnovení PDF umožňuje snadné přeformátování textu pro zobrazení na malých obrazovkách.
Přiřaďte, vyberte & přizpůsobte
Využijte všestrannost nastavení čtení aplikace pro čtení - změňte velikost písma, barvu textu a pozadí, přizpůsobte šířku polí a mnohem více. Pro většinu formátů knih jsou přednastaveny čtyři základní barvy: noci, den, uživatel a noviny. Aplikace má také tři režimy čtení: jednu stránku, dvě stránky a rolování. Stránky lze posouvat dotykem nebo gestami. Je možné nastavit i automatické posouvání.

Beta verze je k dispozici na odkaz https://play.google.com/apps/testing/com.obreey.reader

Nejčastější dotazy
  https://www.youtube.com/channel/UCnsCsZ308WXvb2R5gNX0RqA
Další informace
Sbalit
4,3
Celkem 42 389
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

WHAT`S NEW?
- Switch on/off particular book formats for scanning
- fixed RTL books display
- fixed strings that was not visible on some pages in ebooks
- fixed an animation of turning page in some devices
- EPUB3 support (audio and video fragments, fixed layout support)
- Added Spanish as an additional menu language
- Added setting to choose between faster response and higher display quality of PDF and EPUB files
- Export and import notes from HTML
- Added new fonts
- Other minor fixes
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
20. listopadu 2018
Velikost
Liší se podle zařízení
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
3.13.15646.release
Vyžaduje Android
4.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Digitální nákupy
Od vývojáře
Obreey Products
©2018 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.