Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

Leestraining met educatieve games:
Voor kinderen die vastlopen in het leesproces en aanvankelijke lezers

Lezergame is een leestraining die je heel makkelijk kunt inzetten bij zowel kinderen die zijn vastgelopen in het leesproces als bij aanvankelijke lezers.

Totaalpakket
Het totaalpakket omvat educatieve games, leesboekjes en oefenmappen. Je kunt de verschillende onderdelen los van elkaar gebruiken, maar ze versterken elkaar als je ze combineert. Ze zijn perfect op elkaar afgestemd en hebben een consequente opbouw. Dit zorgt ervoor dat kinderen zelfstandig hun weg kunnen vinden.
Het educatief concept is van Martine Ceyssens. De educatieve games zijn ontwikkeld door Sensotec, terwijl de boekjes en oefenmappen door Abimo verzorgd worden.

De educatieve games
De educatieve games sluiten naadloos aan op de rest van de leestraining. De opbouw van de niveaus en woordstructuren is identiek aan die van de leesboekjes en oefenmappen. De leerlingen kunnen dus heel systematisch oefenen.
De opeenvolgende stappen worden zo klein mogelijk gehouden. Dit zorgt voor meer leesplezier en minder leesfrustratie:
- Traject 1: Letters
- Traject 2: Eenlettergrepige woorden
- Traject 3: Woorden met 3 en 4 lettergrepen, be- / ge- / ver-, verenkelen en verdubbelen
Kinderen kunnen bij elke oefening een hulplijn oproepen. Afhankelijk van het niveau worden de letters of woorden voluit of in stukjes voorgelezen. Die letters of woorden worden later nog eens herhaald in het spel.
Bovendien krijgen de kinderen onmiddellijke feedback in de games. Bij een juist antwoord hoort het kind dat hij juist was en gaat onderaan de balk vooruit. Bij een fout antwoord wordt het juiste antwoord nog eens getoond en gaat de balk onderaan niet vooruit. Deze opdracht wordt later nog eens herhaald in het spel zodat het kind de kans krijgt om het de volgende keer wel goed te doen.
Leerlingen kunnen per traject kiezen tussen “oefenspel” en “vrij spel. Kies voor “vrij spel” om systematisch te oefenen op basis van het heen-en-weerblad. Bij “vrij spel” worden de woorden automatisch bepaald.
Er kan gefilterd worden op spelletjes die alleen (passief lezen) of met hulp (actief lezen) kunnen gespeeld worden en op spelletjes met en zonder tijd.
De games bieden ook de optie om woordenrijtjes op een prikkelarme manier te oefenen (zonder afleidende afbeeldingen).
Je kunt de games op de computer en op de tablet spelen met dezelfde licentie.
Samengevat:
- Tal van games waarin de figuurtjes uit de boeken helemaal tot leven komen
- Consequente opbouw
- Kleine deelstappen
- Mogelijkheid tot opvragen hulplijn
- Onmiddellijk feedback
- Keuze tussen een gericht ‘oefenspel’ of ‘vrij spel’
- Spelletjes met en zonder tijd
- Spelletjes voor actief en passief lezen
- Woordenrijtjes in een prikkelarme omgeving
- Eén licentie voor het spelen op de computer en op tablet

----------

Licentie:
Je kan Lezergame gratis uitproberen door op de knop “Probeer nu” te klikken.
Wil je de volledige app gebruiken, dan dien je een abonnement te nemen. Dit kan via een in-app aankoop of via Sensotec. Via Sensotec ontvang je per e-mail een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee je de app kan activeren, bij een in-app aankoop gebeurt dat automatisch.
Voor scholen en therapeuten bestaan er ook packs voor 5 gebruikers. Contacteer Sensotec voor meer info.
Scholen en therapeuten kunnen de volledige Lezergame Leestraining methode, inclusief de games, aankopen bij uitgeverij Abimo.

In-app aankoop:
Klik op “Abonneer” om te kiezen voor het jaarlijkse abonnement van Lezergame.
De betaling van de in-app aankoop ‘Jaarlijks abonnement Lezergame’ wordt bij aankoopbevestiging in rekening gebracht via de betaalmethode gelinkt aan je Google-account.
Je abonnement wordt na een jaar automatisch verlengd tenzij de automatische verlenging voor het einde van de huidige periode is opgezegd. Opzeggen kan via de Google Play Store na de aankoop.
Read Training with educational games:
For children who are stuck in the reading process and initial readers

Game Reader is a reading exercise that you can use easily in both children stranded in the reading process as for initial readers.

Total Package
The package includes educational games, read books and practice directories. You can use the various parts separately, but they reinforce each other if you combine them. They are perfectly matched and have a consistent structure. This allows children to independently find their way.
The educational concept was Martine Ceyssens. The educational games are developed by Sensotec, while books and practice folders are provided by Abimo.

The educational games
The educational games seamlessly with the rest of the reading tutor. The structure of the word levels and structures identical to that of the read books and exercise folders. The students can then practice very systematically.
The successive steps are kept as small as possible. This allows for more reading and less frustration read:
- Route 1: Letters
- Route 2: monosyllabic words
- Route 3: Words with 3 and 4 syllables, working / facial / displacement, singulation and doubling
Children can call a helpline each exercise. Depending on the level of the letters or words be read in full or in pieces. Those letters or words are repeated later in the game.
Moreover, the children receive immediate feedback in the games. For a correct answer the child hears that he was right and going forward down the bar. When a wrong answer, the correct answer is shown again and going down not forward beam. This command is repeated later in the game so that the child gets the chance to it to do well next time.
Students can choose a range between "training game" and "free play. Choose "free play" to systematically practice on the basis of the back-and-forth leaves. By "free play" the words are determined automatically.
There can be filtered by games alone (read passively) or help (read asset) can be played and games with and without time.
The games also offer the option to practice word back on a few stimuli (without distracting images).
You can play games on the computer and on the tablet with the same license.
In summary:
- Numerous games in which the characters from the books all come alive
- Consistent structure
- Small substeps
- Ability to retrieve helpline
- Immediate feedback
- Choice between a targeted 'Practice Play' or 'free game'
- Games with and without time
- Reading Games for active and passive
- Word rows in a low-stimulus environment
- One license for playing on the computer and tablet

----------

License:
You can try Game Reader free by clicking on the "Try" button.
Want the full app, you need to subscribe. This can be done via an in-app purchase or via Sensotec. Through Sensotec receive a username and password by email which you can activate the app with in-app purchase happens automatically.
For schools and therapists there are also Packs for 5 users. Contact Sensotec for more information.
Schools and therapists can read the full Reader Game Training method, including games, purchases from publishers Abimo.

In-app purchase:
Click "Subscribe" to choose the annual subscription of Reader Game.
The payment of the in-app purchase 'Annual subscription Reader Game' is the purchase confirmation charged via the payment method linked to your Google account.
Your subscription will automatically renew after one year unless automatic renewal is canceled before the end of the current period. Termination can be done via the Google Play Store after purchase.
Read more
5.0
3 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

• Koop Lezergame aan via een in-app aankoop.
• Klik op ‘Probeer nu’ om Lezergame eerst uit te proberen. In deze demo kan je enkele spelletjes spelen met een beperkt aantal letters/woorden. Klik op de winkelwagen en dan op ‘Koop’ om alles te ontgrendelen.
• In ‘Vrij spel’ worden de letters/woorden automatisch geladen. Er wordt gestart met eenvoudige letters/woorden en dit wordt stelselmatig opgebouwd.
• Enkele kleine verbeteringen.

• Enkele kleine verbeteringen.
Read more

Additional Information

Updated
June 27, 2017
Size
27M
Installs
500+
Current Version
1.1
Requires Android
2.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Sensotec
Developer
Vlamingveld 8 8490 Jabbeke (West-Vlaanderen) België
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.