LEZERgame

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

Lezergamelicentie voor verschillende toestellen koop je aan via Sensotec

Leestraining met educatieve games:
Voor kinderen die vastlopen in het leesproces en aanvankelijke lezers

Lezergame is een leestraining die je heel makkelijk kunt inzetten bij zowel kinderen die zijn vastgelopen in het leesproces als bij aanvankelijke lezers.

Totaalpakket
Het totaalpakket omvat educatieve games, leesboekjes en oefenmappen. Je kunt de verschillende onderdelen los van elkaar gebruiken, maar ze versterken elkaar als je ze combineert. Ze zijn perfect op elkaar afgestemd en hebben een consequente opbouw. Dit zorgt ervoor dat kinderen zelfstandig hun weg kunnen vinden.
Het educatief concept is van Martine Ceyssens. De educatieve games zijn ontwikkeld door Sensotec, terwijl de boekjes en oefenmappen door Abimo verzorgd worden.

De educatieve games
De educatieve games sluiten naadloos aan op de rest van de leestraining. De opbouw van de niveaus en woordstructuren is identiek aan die van de leesboekjes en oefenmappen. De leerlingen kunnen dus heel systematisch oefenen.
De opeenvolgende stappen worden zo klein mogelijk gehouden. Dit zorgt voor meer leesplezier en minder leesfrustratie:
- Traject 1: Letters
- Traject 2: Eenlettergrepige woorden
- Traject 3: Woorden met 3 en 4 lettergrepen, be- / ge- / ver-, verenkelen en verdubbelen
Kinderen kunnen bij elke oefening een hulplijn oproepen. Afhankelijk van het niveau worden de letters of woorden voluit of in stukjes voorgelezen. Die letters of woorden worden later nog eens herhaald in het spel.
Bovendien krijgen de kinderen onmiddellijke feedback in de games. Bij een juist antwoord hoort het kind dat hij juist was en gaat onderaan de balk vooruit. Bij een fout antwoord wordt het juiste antwoord nog eens getoond en gaat de balk onderaan niet vooruit. Deze opdracht wordt later nog eens herhaald in het spel zodat het kind de kans krijgt om het de volgende keer wel goed te doen.
Leerlingen kunnen per traject kiezen tussen “oefenspel” en “vrij spel. Kies voor “vrij spel” om systematisch te oefenen op basis van het heen-en-weerblad. Bij “vrij spel” worden de woorden automatisch bepaald.
Er kan gefilterd worden op spelletjes die alleen (passief lezen) of met hulp (actief lezen) kunnen gespeeld worden en op spelletjes met en zonder tijd.
De games bieden ook de optie om woordenrijtjes op een prikkelarme manier te oefenen (zonder afleidende afbeeldingen).
Je kunt de games op de computer en op de tablet spelen met dezelfde licentie.
Samengevat:
- Tal van games waarin de figuurtjes uit de boeken helemaal tot leven komen
- Consequente opbouw
- Kleine deelstappen
- Mogelijkheid tot opvragen hulplijn
- Onmiddellijk feedback
- Keuze tussen een gericht ‘oefenspel’ of ‘vrij spel’
- Spelletjes met en zonder tijd
- Spelletjes voor actief en passief lezen
- Woordenrijtjes in een prikkelarme omgeving
- Eén licentie voor het spelen op de computer en op tablet

----------

Licentie:
Je kan Lezergame gratis uitproberen door op de knop “Probeer nu” te klikken.
Wil je de volledige app gebruiken, dan dien je een abonnement te nemen. Dit kan via een in-app aankoop of via Sensotec. Via Sensotec ontvang je per e-mail een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee je de app kan activeren, bij een in-app aankoop gebeurt dat automatisch.
Voor scholen en therapeuten bestaan er ook packs voor 5 gebruikers. Contacteer Sensotec voor meer info.
Scholen en therapeuten kunnen de volledige Lezergame Leestraining methode, inclusief de games, aankopen bij uitgeverij Abimo.

In-app aankoop:
Klik op “Abonneer” om te kiezen voor het jaarlijkse abonnement van Lezergame.
De betaling van de in-app aankoop ‘Jaarlijks abonnement Lezergame’ wordt bij aankoopbevestiging in rekening gebracht via de betaalmethode gelinkt aan je Google-account.
Je abonnement wordt na een jaar automatisch verlengd tenzij de automatische verlenging voor het einde van de huidige periode is opgezegd. Opzeggen kan via de Google Play Store na de aankoop.
You can buy a Lezergamel license for various devices via Sensotec

Reading training with educational games:
For children who get stuck in the reading process and initial readers

Reading Game is a reading training that you can use very easily in both children who are stuck in the reading process and at initial readers.

Total package
The total package includes educational games, reading books and exercise folders. You can use the different parts separately, but they reinforce each other when you combine them. They are perfectly coordinated and have a consistent structure. This ensures that children can find their way independently.
The educational concept is from Martine Ceyssens. The educational games were developed by Sensotec, while the books and exercise folders are provided by Abimo.

The educational games
The educational games fit seamlessly with the rest of the reading training. The structure of the levels and word structures is identical to that of the reading books and practice folders. The pupils can therefore practice very systematically.
The consecutive steps are kept as small as possible. This ensures more reading pleasure and less reading frustration:
- Route 1: Letters
- Route 2: Monosyllabic words
- Route 3: Words with 3 and 4 syllables, move / divide, sing and double
Children can call up a helpline with each exercise. Depending on the level, the letters or words are read out in full or in pieces. Those letters or words are repeated later in the game.
In addition, the children receive immediate feedback in the games. With a correct answer, the child hears that he was correct and moves forward at the bottom of the bar. In the case of an incorrect answer, the correct answer is displayed again and the bar at the bottom does not move forward. This assignment will be repeated later in the game so that the child gets the chance to do well next time.
Pupils can choose between "practice game" and "free play". Choose "free play" to practice systematically based on the back-and-forth sheet. In "free play" the words are automatically determined.
You can filter on games that can only be played (passively read) or with help (active reading) and on games with and without time.
The games also offer the option to practice word rows in a stimulus-free manner (without distracting images).
You can play the games on the computer and on the tablet with the same license.
In summary:
- Numerous games in which the figurines from the books come to life
- Consistent construction
- Small part steps
- Possibility to request helpline
- Instant feedback
- Choice between a focused 'practice game' or 'free play'
- Games with and without time
- Games for active and passive reading
- Words in a stimulus environment
- One license for playing on the computer and on a tablet

----------

License:
You can try Lezergame for free by clicking the "Try now" button.
If you want to use the full app, you have to subscribe. This can be done via an in-app purchase or via Sensotec. Via Sensotec you will receive a username and password by e-mail with which you can activate the app, with an in-app purchase that happens automatically.
There are also packs for 5 users for schools and therapists. Contact Sensotec for more info.
Schools and therapists can purchase the entire Lezergame Leestraining method, including the games, from the Abimo publishing house.

In-app purchase:
Click on "Subscribe" to choose the annual Lezergame subscription.
The payment of the in-app purchase 'Annual subscription Lezergame' will be charged at purchase confirmation via the payment method linked to your Google account.
Your subscription will renew automatically after one year unless the automatic renewal has been canceled before the end of the current period. You can cancel via the Google Play Store after the purchase.
Read more
Collapse
5.0
3 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

• Koop Lezergame aan via een in-app aankoop.
• Klik op ‘Probeer nu’ om Lezergame eerst uit te proberen. In deze demo kan je enkele spelletjes spelen met een beperkt aantal letters/woorden. Klik op de winkelwagen en dan op ‘Koop’ om alles te ontgrendelen.
• In ‘Vrij spel’ worden de letters/woorden automatisch geladen. Er wordt gestart met eenvoudige letters/woorden en dit wordt stelselmatig opgebouwd.
• Enkele kleine verbeteringen.

• Enkele kleine verbeteringen.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
June 27, 2017
Size
27M
Installs
1,000+
Current Version
1.1
Requires Android
2.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Sensotec
Developer
Vlamingveld 8 8490 Jabbeke (West-Vlaanderen) België
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.