ETMONEY: Direct Mutual Funds, Credit and Expenses

50 364
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené kráľovstvo)

BREAKING NEWS: Now invest in zero commission direct mutual funds through ETMONEY & earn Rs. 25 lakh* more than regular funds over 25 years.

Ab Hogi Upar Ki Kamaai Imaandari Se! Invest in direct mutual funds of any mutual fund house through lumpsum or SIP from one single, intuitive dashboard on ETMONEY!

ETMONEY is everything that your money needs. It's the ultimate all-in-one app to grow your money, save tax, get instant personal loans, and buy insurance - all of this instant, completely paperless, and on one single intuitive dashboard. What's more? ETMONEY is giving FREE FOREVER access for a limited time!

Invest in mutual funds, buy insurance, borrow money 24*7 with CreditLine, and more with ETMONEY now!

Money matters are now simple with the ETMONEY mobile app -
1. Grow your money - Invest in zero commission direct mutual funds throught lumpsum or SIP! ETMONEY lets you invest in direct mutual funds of all mutual fund companies with just one single registration. Get instant, paperless KYC done in 2 minutes, and access to rich insights and expert advice to select and invest in the best mutual funds portfolio for yourself. We offer 400+ top mutual funds from major AMCs in India like Reliance Mutual Fund, SBI Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset to name a few.
2. Smart Deposit - Invest in liquid funds to get better & stable returns. Start investments as low as Rs. 500 & withdraw anytime, anywhere without any lock-ins.
3. Smart Solutions - No need to research and pick individual mutual funds! Invest in customised top performing direct mutual fund solutions handpicked by our experts based on your risk profile and investment horizon. Solutions for every financial goal from top AMCs like SBI Mutual Fund, Reliance Mutual fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset, Kotak Mutual Fund etc. are just a tap away.
a) Aggressive Solution - Invest in aggressive & top performing mid & small cap funds for long-term goals like funding your child’s education.
b) Balanced Solution - Invest in right mix of large cap & mid cap funds that balances growth & returns.
c) Safe Solution - Invest in liquid funds to get steady & stable returns which offer suitable substitute for bank deposits.
d) Tax Saver Solution - Invest in ELSS funds to get tax benefit under 80C & better returns than traditional investment options.
4. CreditLine - Get 24*7 instant access loan pass on your mobile. Access money whenever you need it. Key features include flexible repayment, pay interest only on amount used & more.
5. Buy Insurance from top insurers.
6. Track Spends and Bills auto-magically!

App Features:
•Top AMCs to buy direct mutual funds from - Reliance Mutual Fund, Motilal Oswal, SBI Mutual Fund etc
•Take pre-approved* credit to get money whenever you want from the app with flexible repayment plans.
•Track your MF investments at one place with real-time updates
• Invest in Smart Solutions without the hassles of choosing a mutual fund
•Start SIP or invest lumpsum as per your MF investment needs
•Invest in Liquid Mutual Fund with SmartDeposit & get better returns than an FD with 24*7 withdrawal facility
•NRIs (except USA, Canada & EU) can also invest in Top Mutual Funds in India
•Invest in best ELSS mutual funds to save tax.
•Buy life insurance, car insurance & 2-wheeler insurance without any paperwork


*Upto ₹25 lakh more is indicative & is based on projected value of investment through a monthly SIP of ₹5,000 running for 25 years, assuming an annualized return of 14% from the Direct Plan of an Equity Mutual Fund Scheme vis-a-vis 12.5% from the same Scheme’s Regular Plan.
NOVINKY: Teraz investujte do nulových provízií priamych podielových fondov prostredníctvom ETMONEY & earn Rs. 25 lakh * viac ako pravidelné fondy za 25 rokov.

Ab Hogi Upar Kama Kamaai Imaandari Se! Investujte do priamych podielových fondov akéhokoľvek podielového fondu prostredníctvom hromady alebo SIP z jedného jediného, ​​intuitívneho palubného doska ETMONEY!

ETMONEY je všetko, čo vaše peniaze potrebujú. Je to konečná aplikácia typu "všetko v jednom", ktorá umožňuje vylepšiť vaše peniaze, ušetriť daň, získať okamžité osobné pôžičky a kúpiť poistenie - to všetko okamžite, úplne bezpapierové a na jedinom intuitívnom palubnom paneli. Čo je viac? Spoločnosť ETMONEY poskytuje obmedzený čas bezplatnému prístupu FOREVER!

Investujte do podielových fondov, nakupujte poistenie, požičiavajte peniaze 24 * 7 pomocou kreditnej linky a ešte viac s ETMONEY!

Záležitosti týkajúce sa peňazí sú teraz jednoduché s mobilnou aplikáciou ETMONEY -
1. Rast vašej peniaze - Investujte do nulových provízií priamych podielových fondov vďaka hromadeniu alebo SIP! ETMONEY vám umožňuje investovať do priamych podielových fondov všetkých spoločností s podielovými fondmi iba s jednou registráciou. Získajte okamžité bezpapierové KYC za 2 minúty a získate prístup k bohatým poznatkom a odbornému poradenstvu, aby ste si vybrali a investovali do najlepšieho portfólia podielových fondov. Ponúkame 400 najlepších podielových fondov z veľkých AMC v Indii, ako je Reliance Mutual Fund, SBI Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset.
2. Smart Deposit - Investujte do likvidných prostriedkov, aby ste dosiahli lepšie a stabilnejšie výnosy. Začnite investície tak nízke, ako sú Rs. 500 a vyberať kedykoľvek, kdekoľvek bez akýchkoľvek zámkov.
3. Inteligentné riešenia - nie je potrebné výskum a výber individuálnych podielových fondov! Investujte do prispôsobených najvyšších výkonov priamych investičných fondov, ktoré naši odborníci vybrali na základe vášho rizikového profilu a investičného horizontu. Riešenia pre každý finančný cieľ od špičkových AMC, ako je SBI Mutual Fund, Reliance Mutual Fund, Motilal Oswal, Mirrae Asset, Kotak Mutual Fund a pod. Sú len kúsok.
a) Agresívne riešenie - Investujte do agresívnych a špičkových stredných a malých kapitálových prostriedkov na dlhodobé ciele, ako je financovanie vzdelávania vášho dieťaťa.
b) Vyvážené riešenie - Investujte do správneho mixu veľkých kapitálových a stredných kapitálových fondov, ktoré vyrovnávajú rast a výnosy.
c) Bezpečné riešenie - Investujte do likvidných prostriedkov, aby ste získali stabilné a stabilné výnosy, ktoré ponúkajú vhodnú náhradu za bankové vklady.
d) Riešenie daňového šetrenia - Investujte do prostriedkov ELSS, aby ste získali daňový úžitok pod 80C a lepšie výnosy ako tradičné investičné možnosti.
4. CreditLine - Získajte 24 * 7 rýchly prístup k úveru na váš mobilný telefón. Prístup k peniazom vždy, keď ho potrebujete. Medzi kľúčové funkcie patrí flexibilné splácanie, platenie úrokov iba za sumu použitú a viac.
5. Kúpiť poistenie od vrcholových poisťovateľov.
6. Track Spendy a účty auto-magicky!

Funkcie aplikácie:
• Najlepšie AMC na nákup priamych podielových fondov od - Reliance Mutual Fund, Motilal Oswal, SBI Mutual Fund atď.
• Urobte si vopred schválený kredit *, aby ste získali peniaze vždy, keď chcete, z aplikácie s flexibilnými splátkovými plánmi.
• Sledujte investície MF na jednom mieste s aktualizáciami v reálnom čase
• Investujte do inteligentných riešení bez ťažkostí pri výbere podielového fondu
• Spustite SIP alebo investujte hromadné investície podľa vašich investičných potrieb MF
• Investujte do systému Liquid Mutual Fund s SmartDeposit a získajte lepšie výnosy ako FD s 24 * 7 výpožičkami
• NRI (s výnimkou USA, Kanady a EÚ) môžu tiež investovať do najvyšších podielových fondov v Indii
• Investujte do najlepších podielových fondov ELSS, aby ste ušetrili daň.
• Kúpiť poistenie životného poistenia, poistenie áut a dvojkolesové poistenie bez akejkoľvek administratívnej práce


* Do 25 miliónov dolárov viac je orientačné a je založené na predpokladanej hodnote investícií prostredníctvom mesačného SIP vo výške 5 000 bežných 25 rokov za predpokladu, že ročný výnos vo výške 14% z priameho plánu systému podielových fondov vlastného imania voči 12,5% z rovnakej schémy pravidelného plánu.
Ďalšie informácie
4,5
Celkove 50 364
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

Introducing investment in Zero-commission Direct Mutual Funds with FREE FOREVER access!
- Now invest in 1000+ direct mutual funds from 20+ AMCs.
- Earn up to 1.5% extra returns adding up to Rs. 25 Lakh over 25 years.
- Unlimited free transactions with the Free Forever Account (Limited period offer)
- Ability to switch your existing mutual fund investments from regular to direct with a single tap

We’d love to hear your feedback at help@etmoneycare.com.
Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Aktualizované
18. septembra 2018
Veľkosť
21M
Inštalácie
1 000 000+
Aktuálna verzia
3.1.1.13
Vyžaduje Android
4.0.3 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Interaktívne prvky
Interakcia používateľov, Zdieľanie informácií
Od predajcu
Times Internet Limited
Vývojár
Times Internet Limited Ecstasy IT Park Plot 391,Udyog Vihar, Phase 3 (opp. Trident Hotel) Gurgaon Haryana-122016
©2018 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.