ETMONEY: Expenses, Mutual Funds App, Loans & SIPs

55 652
Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Engelska (Storbritannien)

All-in-one Money Manager: One place for all your personal finance needs including SIP, Mutual Funds, Investments, Loans & Credit and more.

ETMONEY is an advanced SMS Based Money Manager that helps you stay on top of everything related to your money. You can invest in mutual fund investment, SIP, keep a track on your expenses and bills, and most importantly avail instant loans and credits without facing any offline troubles.

Track Your Expenses & Bills
✛ Automatically brings together all your expenses across all banks and credit cards
✛ All spends are neatly categorized into eating out, travel, shopping, etc. without any manual input
✛ All your bills, EMIs, SIPs, insurance premium payments in one place. Smart reminders ensure that you never miss your due dates & save on late fees.

Mutual Funds - Find all Mutual Fund SIP and investments under one single roof!

Enjoy seamless Mutual Fund investments whilst investing your money in best mutual funds and make the profit. ETMoney offers rich insights of available Mutual Funds in the market with expert advice. Moreover, you can track even the investments done outside the app via unique SMS tracking.

Once you get a clear single window view of your money, you can grow it by investing in Direct Mutual Funds
✛ Completely free, unlimited transactions in 1000+ zero-commission, direct mutual funds
✛ You can start growing your money by investing in SIPs with as low as Rs.100 per month
✛ Get paperless KYC in 2 minutes
✛ Once invested, track & compare the performance of your portfolio with rich insights and expert advice
✛ Unique SMS tracking that allows you to track all mutual funds investments at one place, whether done through a broker or mutual fund website
Smart Money-Saving Solutions
Our tailor-made solutions help you pick investments that suit your risk profile and financial goals
SmartDeposit helps you invest in liquid funds to get better & stable returns without much risk. Instant withdrawal facility available 24/7, 365 days
Tax Saving helps you maximize your tax savings up to Rs.68,850 through ELSS, Life Insurance, Health Insurance
Smart Solutions help you invest in a diversified portfolio of 3 top performing direct mutual funds in one go

Instant Loans & Credits
If you're falling short of money due to month-end or unplanned expenses, we’ve got you covered with ETMONEY CreditLine, get instant loans without any hassles.
✛ It's your Lifetime Loan Pass for recurring, instant loans
✛ Completely paperless loan application
✛ Borrow as low as Rs. 3,000 or as high as Rs. 5,00,000
✛ Repay in few days or few months as per your convenience
✛ Pay interest only on the amount used

Why ETMONEY?
Multiple layers of security to ensure safe and secure usage
✛ Personal app lock prevents unauthorized app access
✛ 256-bit encryption and SSL pinning technology ensures data safety
✛ Private data center with top-grade security measures
✛ No sensitive data such as personal SMS, passwords, OTP, etc. are ever accessed

From Mutual Funds Investment to getting instant loans with flexible repayment options to tracking expenses, SIP, and a lot more, ETMONEY is an All-in-One Money Manager App.

Download the ETMoney App today and get started!
Allt-i-ett Money Manager: En plats för alla dina personliga finansbehov inklusive SIP, ömsesidiga fonder, investeringar, lån och kredit och mer.

ETMONEY är en avancerad SMS-baserad Money Manager som hjälper dig att hålla dig över allt som är relaterat till dina pengar. Du kan investera i placeringsinvesteringar, SIP, hålla reda på dina utgifter och räkningar, och viktigast av allt utnyttja omedelbara lån och krediter utan att möta några offlineproblem.

Spåra dina kostnader och räkningar
Brings Samlar automatiskt alla dina utgifter över alla banker och kreditkort
✛ Alla tillbringar kategoriseras snyggt i att äta ute, resa, handla etc. utan någon manuell inmatning
✛ Alla dina räkningar, EMI, SIP, försäkringspremiebetalningar på ett ställe. Smarta påminnelser säkerställer att du aldrig missar dina förfallodagar och spara på sena avgifter.

Ömsesidiga fonder - Hitta all ömsesidig fond SIP och investeringar under ett enda tak!

Njut av sömlösa ömsesidiga investeringar samtidigt som du investerar dina pengar i bästa fonder och gör vinsten. ETMoney erbjuder rik insikt om tillgängliga fonder på marknaden med expertrådgivning. Dessutom kan du spåra även de investeringar som görs utanför appen via unik sms-spårning.

När du får en tydlig enskild fönstervy av dina pengar kan du växa genom att investera i Direkta ömsesidiga fonder
✛ Helt gratis, obegränsade transaktioner i 1000 + nollkommission, direkta fonder
✛ Du kan börja växa dina pengar genom att investera i SIP med så låg som Rs.100 per månad
✛ Få papperslös KYC om 2 minuter
✛ När du väl har investerat, spåra och jämför prestanda i din portfölj med rik inblick och expertråd
✛ Unikt SMS-spårning som låter dig spåra alla fondernas investeringar på ett ställe, oavsett om det görs via en mäklare eller fond fond
Smart Money-Save Solutions
Våra skräddarsydda lösningar hjälper dig att välja investeringar som passar din riskprofil och finansiella mål
SmartDeposit hjälper dig att investera i likvida medel för att få bättre och stabil avkastning utan stor risk. Instant withdrawal-anläggning tillgänglig 24/7, 365 dagar
Skattebesparing hjälper dig att maximera dina skattebesparingar upp till Rs.68.850 via ELSS, Livförsäkring, Sjukförsäkring
Smarta lösningar hjälper dig att investera i en diversifierad portfölj av tre direkt fungerande direkta fonder på en gång

Instant Loans & Credits
Om du saknar pengar på grund av månadsslut eller oförutsedda utgifter har vi täckt dig med ETMONEY CreditLine , få omedelbara lån utan några problem.
✛ Det är ditt livslånskort för återkommande, omedelbara lån
✛ Helt papperslös lånansökan
✛ Lån så låg som Rs. 3000 eller så hög som Rs. 5,00,000
✛ Återbetalning om några dagar eller några månader enligt din bekvämlighet
✛ Betala endast ränta på det använda beloppet

Varför ETMONEY?
Flera lager av säkerhet för att säkerställa säker och säker användning
✛ Personlig applås förhindrar obehörig appåtkomst
✛ 256-bitars kryptering och SSL-pinningsteknik säkerställer datasäkerhet
✛ Privat datacenter med högsta säkerhetsåtgärder
✛ Inga känsliga uppgifter, som personliga SMS, lösenord, OTP, etc. är alltid tillgängliga

Från Mutual Funds Investment för att få omedelbara lån med flexibla återbetalningsalternativ till spårningskostnader, SIP och mycket mer, är ETMONEY en Allt-i-ett Money Manager App.

Ladda ner ETMoney App idag och börja!
Läs mer

Recensioner

Recensionspolicy
4,5
55 652 totalt
5
4
3
2
1
Läser in ...

Nyheter

We've been listening to your feedback, and are delighted to give you the option of switching all your external investments from regular plans to ZERO COMMISSION DIRECT PLANS.
Simply upload your CAMS/KARVY PDF. If you’ve invested in regular plans, you can switch from regular to direct plan of the same scheme with just single tap.

Besides, there's a limited period offer to get Amazon voucher worth ₹1,000 if your CreditLine is activated between 1st Oct & 7th Nov, 2018. Hurry up!
Läs mer

Mer information

Uppdaterad
14 november 2018
Storlek
27M
Installationer
1 000 000+
Aktuell version
3.1.4.13
Kräver Android
4.1 och senare
Innehållsrankning
Ingen åldersgräns
Interaktiva element
Användare interagerar, Delar information
Behörigheter
Leverantör
Times Internet Limited
Utvecklare
Times Internet Limited Ecstasy IT Park Plot 391,Udyog Vihar, Phase 3 (opp. Trident Hotel) Gurgaon Haryana-122016
©2018 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenSekretessUtvecklareArtisterOm Google|Plats: USASpråk: Svenska
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och sekretesspolicy.