Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (Storbritannia)

Mywellness app by Technogym helps you to get the most out of the services of your club when you train both indoor and outdoor.

The completely redesigned look and feel envisages three areas:
- FACILITY AREA: Discover all the services that your club provides and choose what interests you most.
- MY MOVEMENT: Here you can find what you’ve chosen to do: your programme, the classes you’ve booked, the challenges you’ve joined and all the other activities you’ve chosen to do at your club.
- RESULTS: Check your results and monitor your progress.
Train with the mywellness app, collect MOVEs, and get more and more active every day.
- OTHER: in this new area you can leave your feedback, sync your fitness apps and connect your heart rate band.

Enjoy the best experience in Technogym equipped clubs using mywellness app to connect with every single equipment by Bluetooth or QR Code. The equipment will automatically set up with your programme and your results will be automatically tracked on your mywellness account.

Log MOVEs manually or sync with other apps such as Apple Health, Fitbit, Garmin, MapMyFitness, MyFitnessPal, Polar, RunKeeper, Strava, Swimtag and Withings.

---------------------------------

WHY USE THE MYWELLNESS APP?

YOUR FACILITY CONTENTS AT A GLANCE: discover in the FACILITY AREA of the app all the programmes, classes and challenges that your club promotes.

AN HAND ON VIRTUAL COACH THAT GUIDES YOU IN THE WORKOUT: easily choose the workout you want to do today in MY MOVEMENT page and let the app guide you through the workout. Mywellness app automatically moves to next exercise, gives you the possibility to rate your experience and schedule your next workout.

CUSTOMIZED PROGRAMME: get your personalized and complete training program including cardio, functional or strength exercises, group classes and any kind of sport activity. Access to all the exercise instructions and tutorial videos, keep track of your results automatically by logging into mywellness and connect Technogym equipments, wherever you are in the world.

A SUPERIOR CLASSES EXPERIENCE: use mywellness app to easily find the classes of your interest and book a space. You will receive smart reminders to help you not to forget your reservation. The day of the class use mywellness app to login on Technogym Group Cycle Connect equipment and enjoy a unique experience with your trainer and other users. Check your class results immediately on mywellness app and book your next class to secure a place.

OUTDOOR ACTIVITY: keep track of your outdoor activities directly on mywellness app, or automatically synchronise the data you have stored in other applications, such as Apple Health, Fitbit, Garmin, MapMyFitness, MyFitnessPal, Polar, RunKeeper, Strava, Swimtag and Withings.

FUN: join the challenges organized by your facility, train and improve your challenge ranking in real time.

BODY MEASUREMENTS: keep track of your measurements (weight, body fat, etc..) and check your progresses over time.
Mywellness app ved Technogym hjelper deg å få mest mulig ut av tjenestene til din klubb når du trener både innendørs og utendørs.
 
Det fullstendig redesignet utseendet ser for seg tre områder:
- FACILITY OMRÅDE: oppdage alle tjenester som din klubb tilbyr, og velg det som interesserer deg mest.
- MY Bevegelser: Her kan du finne hva du har valgt å gjøre: programmet, klassene du har booket, hvilke utfordringer du har sluttet og alle de andre aktivitetene du har valgt å gjøre på din klubb.
- RESULTATER: Sjekk resultatene dine og overvåke utviklingen.
Trene med mywellness app, samle trekk, og får mer og mer aktiv hver dag.
- ANNET: i dette nye området kan du legge igjen tilbakemeldinger, synkronisere treningsapper og koble pulsen band.
 
Nyt den beste opplevelsen i Technogym utstyrt klubbene bruke mywellness app for å få kontakt med hver enkelt utstyr med Bluetooth eller QR-kode. Utstyret vil automatisk satt opp med programmet, og resultatene vil bli automatisk spores på mywellness konto.
 
Logg Flytter manuelt eller synkronisere med andre programmer som Apple Helse, Fitbit, Garmin, MapMyFitness, MyFitnessPal, Polar, RunKeeper, Strava, Swimtag og Withings.
 
---------------------------------
 
HVORFOR BRUKE MYWELLNESS APP?
 
Institusjonens INNHOLD på et øyeblikk: oppdage i anlegget AREA av programmet alle programmer, klasser og utfordringer som din klubb fremmer.
 
EN HÅND på virtuelle trener som guider deg på trening: enkelt velge treningen du ønsker å gjøre i dag i MY MOVEMENT siden og la programmet guide deg gjennom treningen. Mywellness app flyttes automatisk til neste øvelse, gir deg muligheten til å vurdere dine erfaringer og planlegge din neste treningsøkt.
 
Skreddersydd program: få personlig og komplett treningsprogram inkludert cardio, funksjonelle eller styrke øvelser, gruppe klasser og enhver form for sport aktivitet. Tilgang til alle treningsanvisning og opplæringsvideoer, holde oversikt over dine resultater automatisk ved å logge inn mywellness og koble Technogym utstyr, uansett hvor du er i verden.
 
En OVERLEGEN KLASSER ERFARING: Bruk mywellness app for å enkelt finne de klassene som er interessert og bestille plass. Du vil motta smarte påminnelser for å hjelpe deg til ikke å glemme din reservasjon. Dagen i klassen bruk mywellness app for å logge på Technogym Gruppe Cycle Koble til utstyr og nyte en unik opplevelse med din trener og andre brukere. Sjekk resultatene klasse umiddelbart på mywellness app, og bestill din neste klasse å sikre seg en plass.
 
UTENDØRS AKTIVITET: holde oversikt over dine utendørs aktiviteter direkte på mywellness app, eller automatisk synkronisere data du har lagret i andre programmer, for eksempel Apple Helse, Fitbit, Garmin, MapMyFitness, MyFitnessPal, Polar, RunKeeper, Strava, Swimtag og Withings.
 
MORO: bli utfordringene i regi av din anlegget, tog og forbedre din utfordring rangering i sanntid.
 
BODY MÅL: holde oversikt over dine mål (vekt, kroppsfett, etc ..) og sjekke utvikler seg over tid.
Finn ut mer
Skjul
2,8
8 605 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn …

Tilleggsinformasjon

Oppdatert
24. desember 2021
Størrelse
100M
Installeringer
1 000 000+
Gjeldende versjon
6.4.1
Krever Android
5.1 og nyere
Egnethet
Interaktive elementer
Deler informasjon
Tillatelser
Levert av
Mywellness srl
©2022 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereOm Google Play|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.