Laban Key: go tieng Viet
(19,409)

Reviews

What's New
Bản 1.5.4:
- Cải tiến theme, thêm theme xanh.
- Thêm phím ẩn bàn phím (xem tùy chọn hiệu ứng bàn phím)
- Sửa lỗi không thêm được dấu vào chữ đã có trong kiểu VNI.
Bản 1.5.2 với nhiều cải tiến:
- Tối ưu sử dụng bộ nhớ.
- Thêm lựa chọn hiển thị hàng phím mũi tên (xem mục Tùy chọn bàn phím).
- Hỗ trợ đầy đủ emoji cho android từ 4.0.
- Thêm lựa chọn điều chỉnh cỡ chữ trên phím.
- Hỗ trợ gõ tiếng Việt trong Clash of clans
- Tự động thêm dấu cho các chữ ư, ơ khi có i,u đi sau.

Similar

More from developer