Rename Photos

Obsahuje reklamy
3,9
468 recenzií
50 tis.+
Stiahnuté
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky

Informácie o aplikácii

Aplikácia Rename Photos umožňuje rýchlo a jednoducho premenovať názvy fotografií a videí. Premenuje z poradového čísla na dátum a čas vytvorenia alebo z dátumu a času na poradové číslo.

✔️ Už žiadne prepisovanie fotografií a videí.
✔️ Úspora času, rýchle a jednoduché použitie.
✔️ Pre interná pamäť i SD kartu.
✔️ Spätné premenovanie fotografií i videí.
Skvelá aplikácia pre každého. S Expert formátom budú po premenovaní i videa medzi fotografiami podľa abecedy, a nie samostatne na konci zložky.
Aplikácia udržuje ucelenú číselnú postupnosť u premenovanie na poradové číslo v poradí podľa dátumu snímania, aj keď je niektorý súbor vymazaný alebo pridaný.
Aj po pridaní z iného zdroja sú fotografie a videá správne zoradené podľa dátumu alebo sériového čísla.

Prepnutím si ľahko vyberiete typ formátu premenovanie:

Štandard:
• fotografie: img_DATE_TIME.jpg, dsc_SERIAL_NO.jpg
(Napríklad: IMG_20190615_124530.jpg, DSC_1234.jpg)
• videa: vid_DATE_TIME.mp4, mov_SERIAL_NO.mp4
(Napríklad: IMG_20190615_124530.mp4, MOV_1234.mp4)

Expert:
• photos: DATE_TIME.jpg, SERIAL_NO.jpg
(Napríklad: 2019-06-15_12-45-30.jpg, 001234.jpg)
• videos: DATE_TIME.mp4, SERIAL_NO.mp4
(Napríklad: 2019-06-15_12-45-30.mp4, 001234.mp4)
• tento formát umožňuje lepšie radenie, pretože aj videá budú medzi fotografiami
podľa abecedy, a nie samostatne na konci zložky

Pomocou aplikácie Rename Photos rýchlo a ľahko premenujete svoje fotografie a videá. Sú vaše fotografie nazvanej napríklad DSC_1234.jpg?
Nechcete, aby sa Vám pri zálohovaní fotografie a videá prepisovali?
Chcete mať v názve dátum a čas vytvorenia?
Vhodné najmä pre telefóny Sony a HTC.
Aktualizované
20. 4. 2024

Zabezpečenie údajov

Bezpečnosť sa začína porozumením tomu, ako vývojári zhromažďujú a zdieľajú vaše údaje. Postupy zabezpečenia a uchovávania údajov v súkromí sa môžu líšiť v závislosti od používania, regiónu a veku. Tieto informácie poskytol vývojár a môže ich časom aktualizovať.
Táto aplikácia môže zdieľať tieto typy údajov s tretími stranami
Poloha, Aktivita v aplikáciách a 2 ďalšie
Táto aplikácia môže zhromažďovať tieto typy údajov
Poloha, Aktivita v aplikáciách a 2 ďalšie
Prenos údajov je šifrovaný
Údaje sa nedajú odstrániť

Hodnotenia a recenzie

3,9
450 recenzií
Mgr.Adriana Powwer
23. septembra 2020
Super
Bolo to užitočné?

Novinky

• Optimalizované pre Android 14 (Upside Down Cake)
• Opravené chyby

Podpora aplikácií

Viac od vývojára: Michal Bukáček