RaiPay

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

ZÁKLADNÍ INFORMACE
RaiPay je bankovní aplikace Raiffeisenbank, která umožňuje přidat debetní a kreditní karty Mastercard od Raiffeisenbank, za účelem provádění bezkontaktních plateb mobilním telefonem nebo bezkontaktních výběrů z bankomatů. V aplikaci pak klient může vidět další informace o kartě a transakcích a také nastavovat úroveň a formu zabezpečení nebo vzhled. Je určena pro mobilní telefony s verzí Android 6 a vyšší a podporující technologii NFC (typ HCE).
Další informace najdete na https://www.rb.cz/raipay

PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE ZAPNUTÍ NFC
Před placením se vždy ujistěte, že je funkce NFC na vašem mobilním telefonu zapnutá. Pro telefony Xiaomi nezapomeňte nastavit také správný typ NFC („Použít peněženku HCE“).

NASTAVENÍ APLIKACE RAIPAY JAKO VÝCHOZÍ PRO PLACENÍ
Pokud si nastavíte RaiPay jako výchozí aplikaci pro NFC platby, bude pro vás placení mobilem ještě snadnější. Co vám to přinese? Při placení není potřeba aplikaci spouštět. Telefon stačí pouze probudit rozsvícením, přiložit k terminálu nebo čtečce bankomatu a počkat na potvrzení telefonu.

POUŽITÍ RAIPAY JE-LI NA TELEFONU VÍCE APLIKACÍ PRO PLATBU MOBILEM
Pokud používáte více aplikací pro placení mobilem a chcete použít RaiPay, ujistěte se, že pro platbu RaiPay je nastavena jako výchozí.

PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE
Pro přístup k informacím o kartách, transakcích a k nastavení aplikace je nutné přihlásit se do aplikace heslem nebo otiskem prstu.

PŘIPOJENÍ K INTERNETU
Při aktivaci aplikace, přidávání karet a přihlášení do aplikace je nutné datové nebo wi-fi připojení k internetu. Při placení nebo výběrech už online být nemusíte, stačí mít zapnutou NFC anténu.

PREFEROVANÁ KARTA
V případě, že máte v RaiPay přidáno více platebních karet, nastavte si jednu jako výchozí, ze které se budou platby a výběry provádět automaticky. Pokud budete chtít provést platbu či výběr z jiné karty než z výchozí, stačí aplikaci před akcí otevřít, zvolit si jinou kartu a teprve poté přiložit telefon k terminálu nebo čtečce.

PLATBY A JEJICH ZABEZPEČENÍ
Před platbou není nutné aplikaci spouštět (pokud je nastavena jako výchozí pro NFC platby). Doporučujeme telefon před platbou odemknout (otiskem, PINem apod.), pak stačí telefon přiložit pouze jednou (pro platby do 5 000 Kč). Pokud zapomenete, aplikace vás vyzve k odemknutí telefonu a znovupřiložení k terminálu. Pro platby nad 5 000 Kč budete vyzváni k zadání hesla aplikace a znovupřiložení k terminálu.
Můžete také zvolit vyšší úroveň zabezpečení plateb. Kromě výše uvedené základní úrovně je možné nastavit nutnost ověřování všech plateb nad 500 Kč heslem nebo otiskem prstu (pro nižší bude stále stačit rozsvícení). Nebo zvolte nejvyšší zabezpečení, kdy je nutné ověřit heslem nebo otiskem prstu každou jednotlivou platbu bez ohledu na její výši (přičemž pokud odemknete telefon otiskem, je možné se takto ověřit dopředu před platbou).
BASIC INFORMATION
RaiPay is a Raiffeisenbank banking application that allows you to add Mastercard debit and credit cards from Raiffeisenbank for the purpose of making contactless payments by mobile phone or contactless withdrawals from ATMs. In the application, the client can see additional information about the card and transactions, as well as set the level and form of security or appearance. It is designed for mobile phones with Android version 6 and higher and supporting NFC technology (HCE type).
You can find more information at https://www.rb.cz/raipay

PRACTICAL ADVICE AND INFORMATION ON TURNING ON THE NFC
Always make sure that the NFC feature on your mobile phone is turned on before paying. For Xiaomi phones, be sure to also set the correct NFC type ("Use HCE Wallet").

SETTING UP RAIPAY AS THE DEFAULT FOR PAYMENT
If you set RaiPay as the default application for NFC payments, paying by mobile will be even easier for you. What will it bring you? There is no need to run the application when paying. All you have to do is wake up the phone by turning it on, attach it to the terminal or ATM reader and wait for the phone to confirm.

USE OF RAIPAY IF THERE ARE MULTIPLE APPLICATIONS FOR MOBILE PAYMENT ON YOUR PHONE
If you use multiple mobile payment applications and want to use RaiPay, make sure RaiPay is set as the default for payment.

APPLICATION LOGIN
To access information about cards, transactions and application settings, it is necessary to log in to the application with a password or fingerprint.

INTERNET CONNECTION
When activating the application, adding cards and logging in to the application, a data or wi-fi internet connection is required. You no longer have to be online for payments or withdrawals, just have the NFC antenna turned on.

PREFERRED CARD
If you have more than one payment card added in RaiPay, set one as the default, from which payments and withdrawals will be made automatically. If you want to make a payment or withdrawal from a different card than the default, just open the application before the event, choose another card and only then attach the phone to the terminal or reader.

PAYMENTS AND THEIR SECURITY
It is not necessary to run the application before the payment (if it is set as the default for NFC payments). We recommend that you unlock the phone before payment (fingerprint, PIN, etc.), then you only need to attach the phone once (for payments up to CZK 5,000). If you forget, the application will prompt you to unlock the phone and reattach it to the terminal. For payments over CZK 5,000, you will be asked to enter the application password and re-attach it to the terminal.
You can also choose a higher level of payment security. In addition to the above basic level, it is possible to set the need to verify all payments over CZK 500 with a password or fingerprint (for lower ones, lighting will still suffice). Or choose the highest security, where you must verify each individual payment with a password or fingerprint, regardless of its amount (and if you unlock the phone with a fingerprint, it is possible to verify this in advance before payment).
Read more
Collapse
3.2
4,144 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Děkujeme, že využíváte RaiPay. Aplikaci neustále vylepšujeme o tyto novinky:
- nově si můžete nastavit přihlašování a ověřování plateb pomocí otisku prstu
- pro lepší orientaci jsme vylepšili přehled a stav transakcí a přidali jméno obchodu
- aplikace je chráněna pomocí hesla či otisku prstu
- volitelné ověřování heslem či otiskem pro každou jednotlivou platbu
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
July 9, 2021
Size
47M
Installs
10,000+
Current Version
3.0.6.5
Requires Android
7.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Raiffeisenbank, a.s.
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.