RaiPay

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

RaiPay je nová bankovní aplikace Raiffeisenbank, která umožňuje přidat debetní a kreditní karty
Mastercard od Raiffeisenbank, za účelem provádění bezkontaktních plateb mobilním telefonem nebo
bezkontaktních výběrů z bankomatů.
Je určena pro mobilní telefony s verzí Android 5 a vyšší a podporující NFC.
Platební karty přidané do RaiPay budete mít vždy při ruce a peněženku můžete nechat doma. Díky
přehledné historii všech provedených akcí získáte ještě větší kontrolu svých peněz.
Všechny informace najdete na https://www.rb.cz/raipay

PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE
ZAPNUTÍ NFC
Před placením se vždy ujistěte, že je funkce NFC na Vašem mobilním telefonu zapnutá. Pro telefony Xiaomi nezapomeňte nastavit také správný typ NFC („Použít peněženku HCE“).

NASTAVENÍ APLIKACE RAIPAY JAKO VÝCHOZÍ PRO PLACENÍ
Pokud si nastavíte RaiPay jako výchozí aplikaci pro NFC platby, bude pro Vás placení mobilem
ještě snadnější. Co Vám to přinese?
Při placení není potřeba aplikaci spouštět. Telefon stačí pouze „probudit“ rozsvícením,
přiložit k terminálu nebo čtečce bankomatu a počkat na potvrzení telefonu.

POUŽITÍ RAIPAY JE-LI NA TELEFONU VÍCE APLIKACÍ PRO PLATBU MOBILEM
Pokud používáte více aplikací pro placení mobilem (např. Google Pay, My Air apod.) a chcete použít RaiPay, ujistěte se, že pro platbu RaiPay nastavena jako výchozí (ať automatickým nebo ručním nastavením). Případně pokud jako výchozí máte nastavenu jinou aplikaci, tak že je také nastavena přednost aplikace spuštěné na popředí (před platbou pak RaiPay spouštějte).

PŘOJENÍ K INTERNETU
Při aktivaci aplikace a přidávání karet do aplikace je nutné datové nebo wi-fi připojení k internetu. Při placení nebo výběrech už online být nemusíte, stačí mít zapnutou NFC anténu. Na druhou stranu aplikace má pro platby zásobu bezpečnostních klíčů na max. 15 plateb a vyžaduje proto pravidelnou aktualizaci potřebných klíčů a tato výměna připojení k internetu vyžaduje. Pokud máte stálé připojení nebo se připojujete alespoň jednou za den, aktualizace proběhne zcela automaticky na pozadí. Pokud se k internetu připojujete nepravidelně a méně často, doporučujeme se připojovat častěji. Bez tohoto připojení nemůže dojít k automatické aktualizaci klíčů a může se stát, že se o vyčerpání klíčů dozvíte až při neúspěšné platbě.IP

PREFEROVANÁ KARTA
V případě, že máte v RaiPay přidáno více platebních karet, nastavte si jednu jako výchozí, ze které se budou platby a výběry provádět automaticky. Pokud budete chtít provést platbu či výběr z jiné karty než z výchozí, stačí aplikaci před akcí otevřít, zvolit si jinou kartu a teprve poté přiložit telefon k terminálu nebo čtečce.

PLATBY
Před platbou není nutné aplikaci spouštět (pokud je nastavena jako výchozí pro NFC platby). Doporučujeme telefon před platbou odemknout (otiskem, PINem apod.), pak stačí telefon přiložit pouze jednou (pro platby do 5000 Kč). Pokud zapomenete, aplikace vás vyzve k odemknutí telefonu a znovupřiložení k terminálu. Pro platby nad 5000 Kč budete vyzváni k zadání hesla aplikace a znovupřiložení k terminálu.

VÝBĚRY Z BANKOMATU
Před výběrem není nutné aplikaci spouštět. Doporučujeme telefon před výběrem odemknout (otiskem, PINem apod.), pak stačí telefon přiložit pouze jednou. Dále pokračujte jako při výběru fyzickou kartou, tedy zadejte PIN karty na bankomatu a proveďte výběr nebo požadovanou akci.

POUŽÍVÁNÍ V ZAHRANIČÍ
RaiPay lze použít i v zahraničí jak na platby u obchodníků s bezkontaktními terminály, tak pro výběry z bankomatů s bezkontaktní čtečkou. Postup je stejný jako v ČR.
RaiPay is a new Raiffeisenbank banking application that allows you to add debit and credit cards
Mastercard from Raiffeisenbank for making contactless payments by mobile phone or
contactless withdrawals from ATMs.
It is designed for mobile phones running Android 5 and above and supporting NFC.
You will always have credit cards added to RaiPay at your fingertips and leave your wallet at home. Thanks
A clear history of all the actions you take gives you even more control over your money.
All information can be found at https://www.rb.cz/raipay

PRACTICAL ADVICE AND INFORMATION
NFC ON
Always make sure that NFC on your mobile phone is turned on before paying. Also, be sure to set the correct NFC type ("Use HCE Wallet") for Xiaomi phones.

SETTING RAIPAY AS THE DEVELOPMENT FOR PAYMENT
If you set RaiPay as the default app for NFC payments, you will be paid by mobile
even easier. What will it bring you?
There's no need to run the app when paying. All you need to do is wake up the phone,
attach to the terminal or ATM reader and wait for the phone confirmation.

USING RAIPAY WITH MULTIPLE MOBILE PAYMENT APPLICATIONS ON PHONE
If you use multiple mobile payment applications (like Google Pay, My Air, etc.) and want to use RaiPay, be sure to set RaiPay as the default for your payment (either automatic or manual). Alternatively, if you have another application set by default, the application running in the foreground is also preferred (then run RaiPay before payment).

INTERNET CONNECTION
To activate the application and add cards to the application, a data or wi-fi internet connection is required. You do not need to be online when making payments or withdrawals, all you have to do is have your NFC antenna turned on. On the other hand, the application has a supply of security keys for a maximum of 15 payments and therefore requires regular updating of the necessary keys and this exchange of Internet connection requires. If you have a permanent connection or connect at least once a day, the update will be done automatically in the background. If you connect to the Internet intermittently and less frequently, we recommend connecting more often. Without this connection, the keys cannot be updated automatically and you may not be able to find out if your keys are exhausted.IP

PREFERRED CARD
If you have more credit cards added in RaiPay, set one as the default, from which payments and withdrawals will be made automatically. If you want to make a payment or withdraw from a card other than the default card, just open the application before the event, choose a different card and then tap the phone to the terminal or reader.

PAYMENTS
You do not need to run the app before payment (if it is set as default for NFC payments). We recommend unlocking the phone before payment (by fingerprint, PIN, etc.), then you only need to attach the phone once (for payments up to CZK 5000). If you forget, the app will ask you to unlock your phone and re-attach to the terminal. For payments over $ 200 you will be asked to enter the application password and re-attach to the terminal.

Withdrawals from banks
You do not need to run the application before selecting it. We recommend unlocking the phone (fingerprint, PIN, etc.) before selecting it, then you only need to put it on once. Then proceed as with physical card selection, ie enter the card PIN on the ATM and make the selection or the required action.

USE ABROAD
RaiPay can also be used abroad for payments at merchants with contactless terminals as well as for withdrawals from ATMs with a contactless reader. The procedure is the same as in the Czech Republic.
Read more
Collapse
4.3
3,489 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Stáhněte si aplikaci RaiPay pro bezkontaktní platby v obchodech a výběry na bezkontaktních bankomatech.
Přidejte si jednoduše své debetní nebo kreditní karty Mastercard a vydejte se na nákupy.
Pokud budete s aplikací spokojení, přidejte nám zde své hodnocení nebo recenzi.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
August 19, 2020
Size
35M
Installs
10,000+
Current Version
1.7.0
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Raiffeisenbank, a.s.
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.