T-Cloud Záloha

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

T-Cloud Záloha je moderní zálohovací systém, který uchová vaše data v bezpečí před ztrátou notebooku, tabletu či telefonu. Záloha probíhá v intervalech, které si sami zvolíte. Obnova ze zálohy probíhá tak, že si na nové zařízení pouze nainstalujete aplikaci T-Cloud Záloha, vyberete z jakého data má být záloha stažena z T-Cloudu, a vše již funguje automaticky. Přírůstkové zálohování na úrovni datových bloků šetří místo ve vyhrazeném prostoru T-Cloudu tím, že detailně zkoumá změny v souborech, které zálohujete, a ukládá pouze změny. U provedených záloh je možné se k předchozím verzím souboru vrátit, pokud by došlo k nechtěnému přepisu či napadení vašeho PC virem.

T-Cloud Záloha pro jednotlivce

T-Cloud Záloha je k dispozici ve dvou verzích. T-Cloud Záloha pro jednotlivce je určena uživatelům preferující jednoduchost a bezpečí svých dat.

T-Cloud Týmová Záloha

Týmová Záloha je komplexnější aplikace. Vaše IT ocení i elegantní vyřešení zálohovací strategie, protože Týmová Záloha zálohuje i servery. V rámci této služby sdílí více uživatelů jednu kapacitu, a tak můžete ještě efektivněji řídit nákup potřebného prostoru. Týmová Záloha zároveň umožňuje nastavit při instalaci vlastní heslo, kterým se poté pomocí algoritmu AES 256 automaticky šifrují veškerá vaše data na zařízení ještě před odesláním do T-Cloudu, a proto se k datům nedostane ani T-Mobile.

JAK SLUŽBA T-CLOUD Záloha ZLEPŠÍ VAŠE PODNIKÁNÍ

- Budete mít ke svým datům přístup za všech okolností. Ztráta, odcizení ani poškození techniky už vás o ně nikdy nepřipraví ve chvíli, kdy je nejvíc potřebujete.

- Ušetříte čas i peníze oproti tradičním způsobům zálohování. Nemusíte dolovat data z poškozeného disku. Stačí na novém nainstalovat T-Cloud Zálohu a data obnovit.

- Vaše know-how zůstane jen vaše. Veškerý přenos do T-Cloudu je šifrovaný. Stejně tak veškerá data uložená v datovém centru jsou zašifrována. To znamená, že vaše data jsou chráněna v maximální možné míře.

- Získáte efektivní nástroj pro sdílení dat. Vaši kolegové i obchodní partneři budou mít jednoduchý přístup k informacím, které jim chcete poskytnout.

- Ne všechny změny jsou k lepšímu. Díky tomu, že aplikace zálohuje data v pravidelných intervalech, se můžete snadno vrátit ke starším verzím dokumentů.

- T-Cloud záloha obsahuje i funkci zvanou Aktovka. To je „disk“, který se Vám zobrazí v počítači a ve které můžete mít uložené veškeré své rozpracované dokumenty, smlouvy, prezentace, ceníky a další. Na těchto poté můžete pracovat ze všech svých zařízení.

- Pokud budete chtít některou složku či soubor z aktovky sdílet se svými obchodními partnery či kolegy, jednoduše stačí vytvořit odkaz, který posléze odešlete e-mailem. Když Váš partner na odkaz klikne uvidí aktuální sdílený obsah. Nebudete proto muset posílat velké přílohy v mailu.
T-Cloud Backup is an advanced backup system that keeps your data safe from loss laptop, tablet or phone. The deposit occurs in intervals that you choose. Restoring from a backup is performed so that a new device just install the application on T-Cloud backup, select what data should be downloaded from the backup T-Cloud, and everything already works automatically. Incremental level backup of data blocks saves space in the designated area T-Cloud by examining in detail the changes in the files that you are backing up, and stores only the changes. For advances can be made to previous versions of a file return, if there were to accidentally overwriting or infecting your PC virus.

T-Cloud Backup for individuals

T-Cloud Backup is available in two versions. T-Cloud Backup is intended for individual users prefer the simplicity and security of their data.

T-Team Cloud Backup

The advance team is more complex applications. Your IT will appreciate the elegant solve your backup strategy, because Team Backup backs up the server. Within this service, multiple users share one capacity, so you can more effectively manage the purchase of necessary space. Team Backup also allows you to set your own password during installation, which will then use the AES 256 algorithm automatically encrypt all your data on the device before sending it to the T-Cloud, and therefore the data does not get or T-Mobile.

HOW SERVICE T-Cloud Backup IMPROVE YOUR BUSINESS

 - You'll have access to your data at all times. Loss, theft or damage to the equipment you have never deprive them when you need them most.

 - Save time and money over traditional methods of backup. You do not have to mine data from a damaged disk. Just install the new T-Cloud backup and restore the data.

 - Your know-how will only yours. Any transfer to T-cloud is encrypted. Likewise, all data stored in the data center are encrypted. This means that your data is protected to the maximum extent possible.

 - You will get effective tool for data sharing. Your colleagues and business partners will have easy access to information that they want to provide.

 - Not all changes are for the better. Because the application backs up data at regular intervals, you can easily revert to the old versions of documents.

 - T-Cloud backup includes a feature called Briefcase. This is the "disk" which will appear on the computer and that you have saved all your unfinished documents, contracts, presentations, price lists and more. On these then you can work on all your devices.
 
 - If you want any file or folder from his briefcase share with your business partners or colleagues, simply just create a link, which then send an e-mail. When your partner clicks on the link to see the current shared content. Therefore you will not have to send large attachments in the mail.
Read more
Collapse
3.2
5 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Bugfix
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
June 14, 2019
Size
10.0M
Installs
500+
Current Version
2.85
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
Xopero Software
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.