Juf Jannie-Letters leren lezen

Everyone
Ages 8 & Under
39
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

Begint je kind zich te interesseren voor letters?


Juf Jannie - Letters leren lezen is bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar die interesse hebben in letters lezen. 
De app bestaat uit zeven leuke oefeningen die uw kind helpen om het lezen van de letters onder de knie te krijgen. De letters worden net zo uitgesproken als uw kind ze ook op school leert lezen (fonetische uitspraak).


Tijdens het spelen met de app leren kleuters en kinderen uit groep 3 de volgende onderdelen:
* maak kennis met de letters
* leer welke klanken bij de letters horen
* leer luisteren naar de klanken
* leer de letters articuleren
* begrijp dat alle letters uit een hoofdletter en een kleine letter bestaan
* leer letters lezen
* herken de beginletters van woorden


Leer lezen met behulp van zeven leuke oefeningen:
* De klanken van de letters horen.
* De gevraagde letters aanraken.
* De kleine letters naar de hoofdletters slepen.
* Plaatjes afmaken door de gevraagde letters aan te raken.
* Leren wat de beginletter van een woord is door middel van plaatjes.
* De letters bij de plaatjes zoeken.
* De plaatjes bij de letters zoeken.

Laat uw kind aan de slag gaan met deze leerrijke app en uw kind leert spelenderwijs letters lezen. Op school krijgt uw kind letters en woorden per kern aangeboden. Deze app sluit daarbij aan en geeft uw kind extra mogelijkheden om te oefenen. Vooral wanneer uw kind meer oefentijd nodig heeft, biedt deze app een oplossing. Ook kinderen die al in de kleuterklas (groep 1 en groep 2) toe zijn aan het leren van letters kunnen dit met behulp van deze app doen.


Bekijk ook onze andere apps:
* Juf jannie - letters flitsen
* Leren lezen voor groep 3 - juf Jannie
* Woorden leren - seizoenen - juf Jannie
* Cijfers, getallen - juf Jannie

Kenmerken:
* Kindvriendelijk
* Kleurrijk
* Professionele voice-over
* Auditieve ondersteuning bij de letters en plaatjes door juf Jannie
* Educatief en leerzaam


Wat anderen zeggen:
✩ "Juf Jannie-Letters leren lezen is één van de meest populaire educatieve applicaties voor kinderen. Deze applicatie is bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar die interesse hebben in letters lezen. Met zeven leuke oefeningen wordt het lezen van letters spelenderwijs geleerd. Klanken, kleine letters, hoofdletters en beginletters. Alles komt aan bod in Juf Jannie's Letters leren lezen-applicatie." - Androidworld.nl
✩ "Deze app is een prima mogelijkheid om letters en woorden te oefenen. Aan de hand van ‘digitale kleuterjuf’ Jannie kun je allerlei spelletjes en oefeningen doen, waarmee je op educatief verantwoorde wijze de wondere wereld van het alfabet leert kennen. " - Meer.jongegezinnen.nl/
✩ Dit vind ik een heel goed toepasbare app voor kleuters die interesse in letters hebben. Ze kunnen echt concreet aan de slag met stappen om meer letters te leren herkennen. Als ze bijvoorbeeld alleen al willen herkennen en horen hoe de letter klinkt kan dat maar je kunt ook aan de slag met luisteren welke letter je als eerste hoort. Kortom wat mij betreft een app die prima aansluit bij de ontwikkeling van een kleuter." - kleutersdigitaal.nl

Over Juf Jannie

Juf Jannie maakt educatieve apps voor kinderen die aansluiten op de lesstof van het basisonderwijs. 
De oefeningen in de apps zijn dezelfde oefeningen als kinderen op school krijgen, maar nu oefenen ze spelenderwijs en krijgen ze direct te horen wat goed gaat en wat ze nog moeten oefenen.
"Spelenderwijs leren" staat centraal. Het doel is om kinderen te laten leren tijdens het spelen. Alle apps bieden gesproken Nederlandse taal omdat ze speciaal zijn gemaakt voor peuters, kleuters en kinderen uit groep 3. Zo leren kinderen een correcte uitspraak van de Nederlandse taal en leren ze nieuwe woorden.


Privacy Policy:

Juf Jannie ontwikkelt spellen voor kinderen en begrijpt hoe belangrijk privacy is door deze doelgroep.

De kinder apps van Juf Jannie:
bevatten geen reclame.
bevatten geen in-app aankopen.
verzamelen of delen geen persoonlijke informatie.
Your child starts to get interested initials?

Jannie Teacher - Letters learning to read is intended for children from 4 years old who are interested in reading letters.
The app consists of seven fun exercises that help your child to read the letters below to master. The letters are pronounced just like your child, she learns to read (phonetic pronunciation) in school.


While playing with the app teach toddlers and children from group 3 the following components:
* Get to know the characters
* Learn the sounds associated with the letters
* Learn to listen to the sounds
* Learn the letters articulate
* Understand that all letters include uppercase and lowercase
* Learn to read letters
* Recognize the initial letters of words


Learn to read with the help of seven fun exercises:
* Hear the sounds of the letters.
* Touch the letters requested.
* Drag the lowercase to uppercase.
* Pictures finish by touching the letters. Requested to
* Learn what the first letter of a word is through pictures.
* The letters look at the pictures.
* The pictures of the characters look.

Let your child get started with this educational app, and your child will learn playfully letters read. At school, your child will receive letters and words per core offer. This app would like to look and give your child extra opportunities to practice. Especially when your child needs more practice time, this app offers a solution. Even children who are learning letters in kindergarten (group 1 and group 2) to be able to do this with the help of this app.


Check out our other apps:
* Miss Jannie - letters flash
* Learn to read for group 3 - Miss Jannie
* Words Learning - seasons - Miss Jannie
* Numbers, Numbers - Miss Jannie

Features:
* Child friendly
* Colorful
* Professional voice over
* Supported by the letters and pictures by Miss Jannie
* Educational and informative


What others are saying:
✩ "Jannie Teacher Letters learn to read is one of the most popular educational applications for children. This application is intended for children from 4 years old who are interested to read in letters. With seven fun exercises, reading letters learned playfully. Sounds, small letters, uppercase letters and initials. Everything is covered in Jannie Teacher's Letters learn reading application. " - Androidworld.nl
✩ "This app is a great opportunity to practice letters and words on the basis of 'digital kindergarten" Jannie you all sorts of games and exercises, which you get to know the wonderful world of the alphabet on educationally sound manner.. "- More . jongegezinnen.nl /
✩ I find this a very good usable app for preschoolers who are interested in letters. They can really actually started taking steps to learn to recognize. More characters If for example, they only wanted to recognize and hear the letter sounds that can, but you can get started with listening which letter you hear first. In short, for me an app that fits perfectly with the development of a toddler "-. Kleutersdigitaal.nl

About Miss Jannie
Jannie Teacher makes educational apps for kids that connect to the curriculum of primary education. The exercises in the apps are the same exercises as have children in school, but now they practice playfully and they are told what is going well and what they still need to practice immediately.
"Playful Learning" is key. The goal is for children to learn while playing. All apps have spoken Dutch language because they are made for toddlers, preschoolers and children from group 3. Example, children learn the correct pronunciation of the Dutch language and learn new words. Specially


Privacy Policy:
Jannie Teacher develops games for children and understands how important privacy is by this group.

Kids apps Jannie Teacher:
contain no advertising.
contain no in-app purchases.
collect or share personal information.
Read more
Collapse
4.3
39 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Icoontje aangepast.
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
January 13, 2014
Size
23M
Installs
10,000+
Current Version
1.1
Requires Android
2.2 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Shoto
Developer
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.