DriLen - 藏语问答

1000+
次下载
内容分级
适合所有人
屏幕截图图片
屏幕截图图片
屏幕截图图片
屏幕截图图片
屏幕截图图片
屏幕截图图片
屏幕截图图片
屏幕截图图片

关于此应用

这个应用程序易于使用,将向您介绍基督教信仰。 每个单元都有问题和简要答案。 这些单元包含有关上帝、耶稣、信仰和圣经的问题。

བཀོལ་སྤྱོད་མཉེས་ཆས་འདི་སྟབས་བདེ་པོ་ཡོད་པ་དང་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་བཞུགས་སོ། དེ་མ་ཟད་ས་བཅད་རེ་རེར་དཀོན་མཆོག་གི་སྐོར་དང་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་སྐོར་གྱི་དྲིས་ལན་ཡང་འཁོད་ཡོད།

该应用程序支持四种语言——藏语、英语、尼泊尔语和中文。 您可以简单地在语言之间切换。

བཀོལ་སྤྱོད་མཉེས་ཆས་འདི་བོད་དབྱིན་བལ་རྒྱ་སྐད་ཡིག་བཞི་པོའི་ཐོག་ནས་བཟོས་ཡོད། སྐད་རིགས་བཞི་པོ་དེ་གང་རུང་གི་ངང་ནས་ལས་སླ་པོ་བལྟ་ཐུབ།

这个应用程序中包含藏语问答的音频。

བོད་ཡིག་གི་སྒྲ་འཇུག་གི་ཉན་ཆས་འཁོད་ཡོད།

文字信息是基于有关基督教的问题与回答。版权所有 2020 gSungrab。

སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དྲིས་ལན། པར་དབང་། 2020 gSungrab
更新日期
2022年12月6日

数据安全

安全始于了解开发者如何收集和分享数据。数据隐私保护和安全措施可能会因您的使用情况、所在地区和用户年龄而异。此类信息由开发者提供,可能会随时间更新。
不与第三方分享任何数据
详细了解开发者如何声明数据分享事宜
不会收集任何数据
详细了解开发者如何声明数据收集事宜

新功能

该应用程序支持四种语言——藏语、英语、尼泊尔语和中文。