Solid Explorer File Manager

Tất cả mọi người
113.819
Chứa quảng cáo
·
Cho phép mua hàng trong ứng dụng
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Solid Explorer is a file management app inspired by the old school file commander applications. It will help you:
🗄️ Easily manage files in dual pane layout
🔐 Protect files with strong encryption
🖥️ Manage files on your cloud storage or NAS
☁️ Backup apps and files to any desired destination


Explore your device
Solid Explorer lets you navigate to files stored on your device and automatically organizes them into collections. You can view, delete, move, rename or share any files. It also allows you to quickly find the files you need through indexed search with filters.


Keep your files safe
Solid Explorer can protect selected files with strong AES encryption and put them in a secure folder, which contents are unreadable for other apps. The file manager will ask for password or fingerprint confirmation when you browse the folder. Even if you uninstall Solid Explorer, the files stay on your device and are still protected.


Analyze Storage
Although this file manager doesn’t feature a dedicated storage analyzer, you can find out which files take up most of space by going to folder properties of internal storage or SD card. You will find the information about the percentage of space each folder takes and the list of biggest files. You can also use search with a file size filter.


Organize remote files
Solid Explorer supports major network protocols and cloud providers to let you organize multiple remote file locations in one place. You can easily transfer files between cloud locations/servers just by dragging them from one panel to another.


Major feature list:

Files management - main storage, SD card, USB OTG
Cloud storage - easily connect and manage files on Google Drive, OneDrive, Dropbox, Box, Owncloud, SugarSync, MediaFire, Yandex, Mega*
NAS - support for major network protocols FTP, SFTP, SMB (Samba), WebDav
File encryption - password and fingerprint protection
Archives - support for ZIP, 7ZIP, RAR and TAR files
Root explorer - browse system files if your device is rooted
Indexed search - quickly find files on your device
Analyze storage - manage files taking too much space on your device
Organized collections - files categorized in Downloads, Recent,Photos, Videos, Music, Documents and Apps
Internal image viewer, music player and text editor - for easier browsing on remote storages
Batch rename - with support for naming patterns
FTP Server - for accessing your local files from PC
Themes and icon sets - rich customization options

Solid Explorer will also manage files on your Chromebook with support for mouse and keyboard input.

Useful links:
Reddit: https://www.reddit.com/r/NeatBytes/
Translation: http://neatbytes.oneskyapp.com

* with paid add-on
Solid Explorer là một ứng dụng quản lý tệp được lấy cảm hứng từ các ứng dụng chỉ huy tệp của trường cũ. Nó sẽ giúp bạn:
🗄️ Dễ dàng quản lý tệp trong bố cục ngăn kép
🔐 Bảo vệ tệp bằng mã hóa mạnh
🖥️ Quản lý tệp trên bộ nhớ đám mây hoặc NAS của bạn
☁️ Sao lưu ứng dụng và tệp đến bất kỳ điểm đến mong muốn nào


Khám phá thiết bị của bạn
Solid Explorer cho phép bạn điều hướng đến các tệp được lưu trữ trên thiết bị của mình và tự động sắp xếp chúng thành các bộ sưu tập. Bạn có thể xem, xóa, di chuyển, đổi tên hoặc chia sẻ bất kỳ tệp nào. Nó cũng cho phép bạn nhanh chóng tìm thấy các tệp bạn cần thông qua tìm kiếm được lập chỉ mục với các bộ lọc.


Giữ an toàn cho tệp của bạn
Solid Explorer có thể bảo vệ các tệp đã chọn bằng mã hóa AES mạnh và đặt chúng vào một thư mục an toàn, nơi mà các ứng dụng khác không thể đọc được nội dung. Trình quản lý tệp sẽ yêu cầu xác nhận mật khẩu hoặc dấu vân tay khi bạn duyệt thư mục. Ngay cả khi bạn gỡ cài đặt Solid Explorer, các tệp vẫn ở trên thiết bị của bạn và vẫn được bảo vệ.


Phân tích bộ nhớ
Mặc dù trình quản lý tệp này không có trình phân tích bộ nhớ chuyên dụng, nhưng bạn có thể tìm ra tệp nào chiếm phần lớn dung lượng bằng cách chuyển đến thuộc tính thư mục của bộ nhớ trong hoặc thẻ SD. Bạn sẽ tìm thấy thông tin về phần trăm dung lượng mà mỗi thư mục chiếm và danh sách các tệp lớn nhất. Bạn cũng có thể sử dụng tìm kiếm với bộ lọc kích thước tệp.


Sắp xếp các tệp từ xa
Solid Explorer hỗ trợ các giao thức mạng chính và các nhà cung cấp đám mây để cho phép bạn tổ chức nhiều vị trí tệp từ xa ở một nơi. Bạn có thể dễ dàng chuyển tệp giữa các vị trí / máy chủ đám mây chỉ bằng cách kéo chúng từ bảng điều khiển này sang bảng điều khiển khác.


Danh sách tính năng chính:

Quản lý tệp - bộ nhớ chính, thẻ SD, USB OTG
Lưu trữ đám mây - dễ dàng kết nối và quản lý tệp trên Google Drive, OneDrive, Dropbox, Box, Owncloud, SugarSync, MediaFire, Yandex, Mega *
NAS - hỗ trợ các giao thức mạng chính FTP, SFTP, SMB (Samba), WebDav
Mã hóa tệp - bảo vệ bằng mật khẩu và dấu vân tay
Lưu trữ - hỗ trợ các tệp ZIP, 7ZIP, RAR và TAR
Root explorer - duyệt các tệp hệ thống nếu thiết bị của bạn đã được root
Tìm kiếm được lập chỉ mục - nhanh chóng tìm thấy các tệp trên thiết bị của bạn
Phân tích bộ nhớ - quản lý các tệp chiếm quá nhiều dung lượng trên thiết bị của bạn
Bộ sưu tập có tổ chức - các tệp được phân loại trong Tải xuống, Gần đây, Ảnh, Video, Nhạc, Tài liệu và Ứng dụng
Trình xem hình ảnh nội bộ, trình phát nhạc và trình chỉnh sửa văn bản - để duyệt dễ dàng hơn trên các kho lưu trữ từ xa
Đổi tên hàng loạt - có hỗ trợ các mẫu đặt tên
Máy chủ FTP - để truy cập các tệp cục bộ của bạn từ PC
Chủ đề và bộ biểu tượng - các tùy chọn tùy chỉnh phong phú

Solid Explorer cũng sẽ quản lý các tệp trên Chromebook của bạn với hỗ trợ nhập bằng chuột và bàn phím.

Liên kết hữu ích:
Reddit : https://www.reddit.com/r/NeatBytes/
Bản dịch : http://neatbytes.oneskyapp.com

* với tiện ích bổ sung trả phí
Đọc thêm
Thu gọn
4,4
Tổng 113.819
5
4
3
2
1
Đang tải…

Tính năng Mới

v2.8.7
- minor bug & crash fixes

v2.8.6
- showing item count in folders
- fixed file rename in photos view
- fixed scrollbar touch size

v2.8.5
- fixed issues with "Save to" function
- fixed file overwrite bug causing the source file to be deleted
- fixed file rename in Recents and Documents
- other minor fixes
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
26 tháng 10, 2020
Kích thước
17M
Lượt cài đặt
5.000.000+
Phiên bản hiện tại
2.8.7
Cần có Android
4.1 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Sản phẩm trong ứng dụng
0,99 US$ - 2,99 US$ mỗi mặt hàng
Cung cấp bởi
NeatBytes
Nhà phát triển
©2021 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.