Tìm hiểu Kinh Trung Bộ

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Vietnamese

Trung Bộ kinh I, Đại tạng kinh Việt Nam, ấn hành năm 1992, gồm có 50 kinh, chia làm năm phần. Theo nguyên bản Pàli và bản dịch tiếng Anh, Pàli Text Society, London,1987 thì có để tên gọi của từng phần:
- phần đầu gọi là Cương yếu của các pháp Căn bản;
- phần hai gọi là Tiếng rống sư tử;
- phần ba không để tên gọi, chúng tôi tự để tên là Các ảnh dụ;
- phần bốn và năm gọi là Phẩm song đôi.
Trong mỗi phần, nói đúng hơn phần các kinh không phân biệt phần, bản dịch của Đại tạng kinh Việt Nam có để tên một số kinh gọi là Đại kinh và Tiểu kinh. Để tránh sự nhầm lẫn ý nghĩa chữ Đại, Tiểu liên hệ đến nội dung của pháp hành, người biên soạn tập sách này sử dụng từ kinh dài (thay cho Đại kinh) và kinh ngắn (thay cho Tiểu kinh) chỉ số trang, số từ nhiều hay ít hơn của hai kinh cùng nhan đề ấy.
Bản dịch của Pàli Text Society, 1987, bàn đến khá nhiều điểm về hình thức thứ tự của "Kinh" và "Phần" trong lời tựa của dịch giả. Ở đây người biên soạn sẽ chỉ nhấn mạnh đến phần giới thiệu nội dung kinh, ghi các điểm giáo lý và pháp hành quan trọng mà người đọc cần để tâm, và có để thêm lời bàn. Ở đây, trong ý nghĩa tựa đề "Tìm hiểu Trung Bộ Kinh I", mỗi kinh chỉ giới thiệu ba phần:
- Phần giải thích từ ngữ: giúp người đọc nắm được nghĩa của các từ ngữ, thuật ngữ Phật học, có chú thích thêm tiếng Pàli (nguyên bản) và Anh ngữ (dịch bản); phần Việt ngữ là phần giới thiệu của người biên soạn.
- Phần nội dung bản kinh: chỉ giới thiệu các nét giáo lý pháp hành cương yếu để người đọc dễ tiếp thu; với những lời dạy của Thế Tôn mà ngưòi biên soạn thấy rằng hành giả cần đọc kỹ để phát triển "tư huệ" và "tu huệ", thì ghi lại nguyên văn của dịch bản Việt ngữ có đối chiếu với nguyên bản Pàli và dịch bản Anh ngữ.
- Phần bàn thêm: người biên soạn nhấn mạnh và diễn dịch các điểm giáo lý và pháp hành cần bàn rộng, cần tập trung sự chú ý, với chủ tâm là nêu lên một số gợi ý cho người đọc.
Trên tất cả, người biên soạn thiển nghĩ rằng mỗi người đọc, mỗi người hành sau khi đọc các dịch bản và chú thích của các dịch bản, nên tự mình đọc lại nguyên bản từng dòng kinh (Pàli, Anh và Việt văn) để tự mình trực nhận nghĩa kinh và tự mình phát triển "tư huệ".
Central Business I, Vietnam Tripitaka, published in 1992, includes 50 economic, divided into five sections. According to the original and the English translation Pali, Pali Text Society, London, 1987, it had to the name of each section:
- Weak header called Gang of legal basis;
- Part two roaring lions called English;
- Thirds not to name, we pride so named The image example;
- Part four and five twin called Phẩm.
In each section, rather part of the business regardless of component, the translation of the Tripitaka Vietnam has to name a number of economic and Sub-called economic University. To avoid confusion the meaning Dai, Xiao-related contents of the practice, who compiled this book from the economic use of long (instead of the General Business) and short prayer (instead of sub-economic) indicators page, number of more or less the same title two of them.
Pali Text Society's translation, 1987, discussed a lot in order to form the "Business" and "Section" in the translator's preface. Here the compilation will only emphasize the content business owner, making the doctrines and practice of importance that the reader need to care, and to add the comment. Here, in the sense of the title "Learn Central Economics I", each of just introduced three parts:
- An explanation of terms: to help readers understand the meaning of the word, Buddhist terminology, annotated added Pali (original) and English (translation); Vietnamese section is the introduction of the compilation.
- The contents of texts: just introduce the doctrinal definition as essential to the practice of receptive readers; with the teachings of Bhagavan which editors find that practitioners need to read carefully developed "status quo" and "tu-favored," the verbatim record of the Vietnamese language translation with reference to the original and translated Pali English Version.
- The table adds that compilation and interpretation emphasizes the doctrines and practice need large area, to focus attention, with the intention that raised some suggestions for readers.
Above all, who compiled shortsighted think each reader, each issue after reading the translation and annotation of the translation, should reread the original yourself each business line (Pali, English and Vietnamese text) to discern the meaning of his self and his self-developed "status quo".
Read more
Collapse
4.9
8 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
October 16, 2016
Size
824k
Installs
500+
Current Version
1.1
Requires Android
2.2 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Tiểu Vũ
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.