Nikaya - Kinh Tăng Chi Bộ

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Vietnamese

Kinh Anguttara Nikàya, dịch là Kinh Tăng Chi Bộ, là bộ thứ tư trong năm bộ kinh tạng Pali: Dìgha Nikàya (Kinh Trường Bộ), Majjhima Nikàya (Kinh Trung Bộ), Samyutta Nikàya (Kinh Tương Ưng Bộ), Anguttara Nikàya (Kinh Tăng Chi Bộ), và Khuddaka Nikàya (Kinh Tiểu Bộ).

Bộ kinh nầy được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ tạng Pali sang Việt ngữ năm 1976-1977, và được Viện Phật Học Vạn Hạnh, Sài Gòn, ấn hành năm 1980-1981. Trong chương trình phiên dịch và ấn hành Ðại tạng kinh Việt Nam, bộ kinh được hiệu đính thành 4 tập và tái bản năm 1996, qua số thứ tự 21, 22, 23, và 24.

Kinh Tăng Chi Bộ là một bộ kinh được sắp theo pháp số, từ một pháp đến mười một pháp, phân thành 11 chương (nipàtas). Mỗi chương lại chia thành nhiều phẩm (vaggas). Chương Một Pháp (Ekaka Nipàta) gồm các kinh đề cập đến một pháp. Chương Hai Pháp (Duka Nipàta) gồm các kinh có liên quan đến hai pháp, v.v... và tuần tự như thế đến Chương Mười Một Pháp (Ekàdasaka Nipata) gồm các kinh có đề cập đến 11 pháp. Tổng cộng số kinh được ghi nhận là 2,308 bài kinh, nhưng con số này không thống nhất vì số kinh phân biệt không được rõ ràng, và có học giả tính theo số đoạn, tổng cộng là 7,557.

Kinh Tăng Chi Bộ của tạng Pali có bộ chữ Hán tương đương là Kinh Tăng Nhất A-hàm (Ekottara-Agama) do ngài Tăng-già Ðề-bà (Sanghadeva) dịch từ bộ chữ Sanskrit năm 397 TL, trong đời nhà Tiền Tần, và đã được quí ngài Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Thích Thanh Từ dịch sang Việt văn (Ðại tạng kinh Việt Nam, số 25, 26, 27).

.............

Tăng Chi Bộ Kinh thành cuốn sách có xuất xứ quan trọng về đạo đức và tâm lý Phật giáo, cung cấp một bản tóm tắt có liệt kê của tất cả các đặc trưng tinh yếu liên quan đến lý thuyết và thực hành pháp.

Bộ sưu tập những bài kinh này, Tăng Chi Bộ Kinh chứa 9.557 bài kinh ngắn được chia thành mười một chương được gọi (Nipāta). Mỗi chương được chia lại thành nhiều nhóm được gọi là phẩm (vagga) thường có mười bài kinh. Những bài kinh được sắp theo pháp số thứ tự lớn dần, mỗi chương gồm nhiều bài kinh có Pháp số, bắt đầu với pháp số một lên đến pháp số mười một trong mỗi kinh của chương cuối cùng. Từ đó tên là Tăng Chi nghĩa là ‘tăng lên từng pháp số’. Chương đầu tiên cho trong mỗi bài kinh mỗi pháp gọi là pháp số một; chương thứ hai trong mỗi bài kinh chứa hai pháp gọi là pháp số hai và chương cuối được gom từ những bài kinh có mười một pháp trong mỗi bài kinh gọi là pháp số mười một.

Tăng Chi Bộ Kinh thành cuốn sách có xuất xứ quan trọng về đạo đức và tâm lý Phật giáo, cung cấp một bản tóm tắt có liệt kê của tất cả các đặc trưng tinh yếu liên quan đến lý thuyết và thực hành pháp. Một phẩm độc nhất vô nhị có tựa đề là phẩm Etadagga của chương Pháp số một liệt kê danh tánh chư vị đệ tử xuất sắc nhất giữa hàng chư Tỳ khưu, Tỳ khưu ni, thiện nam và tín nữ, những người đã thành đạt lỗi lạc nhất trong lãnh vực thành tựu hay làm việc thiện, chẳng hạn đại đức Sāriputta trong Trí Tuệ ; đại đức Mahā Mogallāna trong Thần Thông; Tỳ kheo ni Khemā trong lãnh vực Trí Tuệ, Tỳ kheo ni Uppalavaṇṇa trong Thần Thông; thiện nam Cấp Cô Độc và tín nữ Visākhā trong lãnh vực bố thí; và v.v...
............
Beijing Anguttara Nikaya, translated as Anguttara, is the fourth in the Pali Canon: Digha Nikaya (Digha Nikaya), Majjhima Nikaya (Beijing Central), Samyutta Nikaya (Samyutta), Anguttara Nikaya ( Beijing Anguttara), and Khuddaka Nikaya (Cūla Ministry).

This sutra is Thich Minh Chau translated into Vietnamese Pali years 1976-1977, and the Van Hanh Buddhist Institute, Saigon, published in 1980-1981. In the program translated and published Tripitaka in Vietnam, sutras were edited into 4 sets and reprinted in 1996, through sequence number 21, 22, 23, and 24.

Beijing Anguttara a sutra is going according to some, from a legal and eleven measures, divided into 11 chapters (nipatas). Each chapter is divided into many products (vaggas). Chapter A France (Ekaka Nipata) consists of a legal mentions. Chapter Two French (Nipata Duka) consists of two measures related to, etc .. and sequentially so to Chapter Eleven France (Ekadasaka Nipata) consists of 11 legal mentions. A total number of 2,308 were recorded as texts, but this figure is not consistent because of economic discrimination is not clear, and there are some sections based scholar, a total of 7.557.

Angutara Ministry of Pali has the kanji equivalent Increase Business Best A-levels (Ekottara-Agama) by Mr. Sangha Thread-grandmother (Sanghadeva) translated from the Sanskrit word TL 397 years, in the Qin Dynasty Money , and were you Mr. Thich Thien Sieu and translated into Vietnamese Thich Thanh Tu documents (Tripitaka Vietnam, the 25, 26, 27).

.............

Anguttara book Citadel important origin of ethics and Buddhist psychology, providing a summary that lists all the characteristics of essence related to the legal theory and practice.

The collection of texts, containing 9557 Beijing Anguttara short prayer is divided into eleven chapters called (Nipata). Each chapter is divided into several groups called the (Vagga) often have ten texts. The texts are organized according to serial numbers grew, each chapter includes many texts with French number, starting with number one method to approach each of the eleven in the final chapter. Since then named Tang Chi means "growing by the law '. The first chapter in each every legal texts known as the French number one; the second chapter in each contain two legal texts known as the French number two and the last chapter is collected from the legal texts eleven in each legal texts known as the eleven.

Anguttara book Citadel important origin of ethics and Buddhist psychology, providing a summary that lists all the characteristics of essence related to the legal theory and practice. A unique product entitled Etadagga of the French chapter lists the names of a disciple you row lettered best between monks, nuns bhikkhus, good men and faithful women who were successful error greatest achievements in the area of ​​good works, such as the Venerable Sariputta in Intelligence; Venerable Mahā Mogallana in Unseen; Nun Khema in the area of ​​Intelligence, nuns Uppalavanna in Unseen; good men and women Anathapindika and Visakha credits in the area of ​​charity; and so on ...
............
Read more
Collapse
4.8
28 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

1. Thêm tính năng đọc ban đêm.
2. Thêm tính năng giữ màn hình luôn bậc ở chế độ đọc.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
October 16, 2016
Size
1.3M
Installs
1,000+
Current Version
1.1
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Tiểu Vũ
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.