MediYoga Danmark Play

500+
Nedladdningar
Innehållsklassificering
Ingen åldersgräns
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild
Skärmdumpsbild

Om appen

MediYoga

Appen baserat på Forskning – Viden – Utbildning

Du är inte ensam!

Vi har arbetat med sjukdomstilpasset och stressreducerande yoga i mer än 15 år och vi har samlat våra erfarenheter, så du enkelt kan få tillgång till dem.

Våra startpaket är der forsket på flera gånger, i Danmark, Sverige och USA, med övningar som du kan börja med, med det samma.

Med MediYoga Play kan du i eget tempo använda yoga som verktyg för att styrka din hälsa indefra.

Ladda ner programmerare, lav din egen spellista och favoritlista med yoga, meditationer och musik.

Självhjälp till stress, syge och utbrændte. Vi guider dig på vägen.


Detta får du:

- Specialbyggd programmerare för att stödja kroppen, hjärnan och nervsystemet vid stress, sjukdom och utbrændthed.

– Vi har 15+ års erfarenhet med övningar och tekniker som har varit testet och använts i hälsoväsenet sedan
2007.

- Tilrettelagt til stressede, syge och udbrændte.

– Välj programmerare efter, hur mycket du kan klara.

– Rolig, specialskrevet musik.

– Inspiration, hör andre berätta.
Uppdaterades den
6 maj 2024

Datasäkerhet

Säkerhet börjar med förståelsen av hur utvecklare samlar in och delar din data. Praxis för dataintegritet och säkerhet varierar beroende på användning, region och ålder. Utvecklaren har tillhandahållit denna information och kan uppdatera den med tiden.
Ingen data delas med tredje part
Läs mer om hur utvecklare deklarerar delning
Ingen data samlades in
Läs mer om hur utvecklare deklarerar insamling
Data krypteras när den skickas
Du kan begära att datan raderas