Zarządzanie Finansami i Wycena Firmy

· Robert Machała
3.6
26 reviews
Ebook
746
Pages
Eligible

About this ebook

Trochę przydatnych informacji dla studentów ekonomii, analityków czy dyrektorów finansowych.

Robert Machała

Ratings and reviews

3.6
26 reviews

About the author

Dr Robert Machała jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w dziedzinie corporate finance, głównie jako konsultant. Biegły sądowy od roku 2004. Specjalizuje się w wycenie przedsiębiorstw oraz instrumentów finansowych, w tym pochodnych, tworzeniu biznesplanów i opracowywaniu decyzji finansowych.

Więcej na OMB.COM.PL

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.