Zarządzanie Finansami i Wycena Firmy

Robert Machała
21

Wszystko co powinien wiedzieć o zarządzaniu finansami student ekonomii, analityk czy dyrektor finansowy. Robert Machała
Read more
Collapse

About the author

Dr Robert Machała jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym z dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie corporate finance, głównie jako konsultant. Biegły sądowy od roku 2004. Specjalizuje się w wycenie przedsiębiorstw oraz instrumentów finansowych, w tym pochodnych, tworzeniu biznesplanów i opracowywaniu decyzji finansowych.

Więcej na WYCENA-PRZEDSIEBIORSTW.COM
Read more
Collapse
3.5
21 total
Loading...

Additional Information

Publisher
Robert Machała
Read more
Collapse
Published on
Dec 31, 2011
Read more
Collapse
Pages
746
Read more
Collapse
ISBN
9788361792369
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Best For
Read more
Collapse
Language
Polish
Read more
Collapse
Genres
Business & Economics / Corporate Finance / General
Business & Economics / Corporate Finance / Valuation
Education / Finance
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM free.
Read more
Collapse
Eligible for Family Library

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
 Innowacje stanowią kluczowe źródło generowania wartości dla tych organizacji i ich interesariuszy, którym zależy na efektywnym i skutecznym jej zwiększaniu oraz osiąganiu trwałych przewag konkurencyjnych w określonym czasie. Współczesny rynek, niezwykle burzliwy i często nieprzewidywalny, stwarza jednocześnie przedsiębiorcom nieograniczone możliwości ukierunkowywania działań biznesowych na rozmaite aktywności, których atrakcyjność determinuje szereg zmiennych.

Zarządzanie innowacyjnością organizacji, czy zarządzanie innowacjami nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji coraz silniej globalizującej się gospodarki światowej i umacnianiu pozycji poszczególnych państw na arenie międzynarodowej. Przejawia się to m.in. w poszukiwaniu przez dane przedsiębiorstwa odpowiednich partnerów i kooperantów biznesowych z rozmaitych obszarów geograficznych naszego globu, czego odzwierciedleniem jest koncepcja tzw. sieci innowacji, pozwalających na sprawne generowanie innowacji otwartych na otoczenie i jego potrzeby. Jest to zasadnicza przesłanka konstrukcji „platformy importująco – eksportującej” wiedzę, doświadczenie i inne zasoby poszczególnych partnerów (biznesowych, jak i okołobiznesowych), na rzecz świadomego, odpowiedzialnego, czyli zgodnego z trendami, powstawania nowości rynkowych.

Dynamikę aktywności współczesnych organizacji, na rzecz projektowania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w procesach innowacyjnych, determinują przede wszystkim zmiany i przeobrażenia zachodzące w ich otoczeniu. Stąd też, celowe jest, z punktu widzenia innowacyjnej organizacji, aby umieć stawić czoła nowym wyzwaniom i wymogom we współczesnej rzeczywistości rynkowej – tak się do nich, najlepiej z wyprzedzeniem, przygotować, aby móc na nią oddziaływać w pożądanym przez siebie kierunku.

Wśród zasadniczych kierunków strategicznych działań inteligentnych organizacji, otwartych na innowacje, należy wymienić:

·         Nieustanne monitorowanie oblicza i architektury zmian zachodzących w otoczeniu, poszukując optymalnego dla siebie miejsca,

·         Empatyczną orientację na klienta i jego potrzeby, angażowania go w projektowanie i realizację procesów biznesowych,

·         Dążenie do racjonalnego wykorzystania posiadanych zasobów,

·         Skłonność do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem, zasobami z innymi podmiotami zaangażowanymi w procesy twórcze/odtwórcze,

·         Elastyczną reorganizację struktur biznesowych w sytuacjach pojawiających się nieoczekiwanie okazji i możliwości rynkowych,

·         Kształtowanie proinnowacyjnych postaw pracowników w kierunku świadomego zarządzania ryzykiem biznesowym,

·         Zarządzanie aktywnością innowacyjną w sposób społecznie odpowiedzialny.

Przewiduje się, że w obliczu rosnących turbulencji otoczenia rynkowego współczesnych organizacji sprawne i skuteczne w czasie, a przede wszystkim efektywne zarządzanie innowacjami stanie się powszechnym zjawiskiem wpisanym w filozofię ich działania.

Reasumując, Autorzy Monografii pragną wyraźnie podkreślić, że narastająca, na większości rynków świata, konkurencyjność organizacji, powinna stanowić wyzwanie, na dziś i jutro, dla decydentów innowacyjnych przedsiębiorstw przede wszystkim w zakresie:

·         wyznaczania klarownych i zarazem realnych celów strategicznych, taktycznych czy operacyjnych na rzecz kreowania innowacji,

·         generowania i aplikacji nowoczesnych modeli realizacji procesów biznesowych, w oparciu o aktualne dane, informacje i wiedzę, doświadczenie i predyspozycje twórcze,

·         tworzenia sieci współpracy z innymi interesariuszami, przede wszystkim z prosumentami innowacji,

·         wypracowania optymalnych, dla rodzaju reprezentowanego biznesu, ścieżek, metod i sposobów jego rozwoju, będących nie tyle reakcją ex post, ale przede wszystkim ex ante na sygnały rynkowe,

·         sprawnego zarządzania innowacjami w poszczególnych fazach ich projektowania, rozwoju i komercjalizacji rynkowej,

·         konstruowania odpowiednich systemów motywacji pracowników, z jednej strony, a z drugiej tworzenie struktur pozwalających im na dzielenie się wiedzą, aby zwiększać szanse reprezentowanej organizacji na sukces,

·         opracowywania efektywnych sposobów promocji innowacji na rynku, z uwzględnieniem nowoczesnych narzędzi i instrumentów, adekwatnych do specyficznych cech i charakteru środowiska, do którego są adresowane,

·         angażowania się procesy rozwoju branży, czy sektora gospodarki nie tylko w reprezentowanej jednostce terytorialnej, ale z uwzględnieniem oddziaływań rynku globalnego,

·         systematycznego monitorowania zmian zachodzących zarówno w bliższym i dalszym otoczeniu oraz

·         adekwatnego do posiadanych środków, atutów i możliwości profilowania architektury procesów biznesowych, z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach – w taki sposób, aby mieć poczucie dobrze zainwestowanego kapitału, ulokowanych środków i zaangażowanego czasu.

Powyższe zestawienie traktować można jako swoistego rodzaju dekalog dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy obecnie zaangażowani są w procesy innowacyjne lub pragną je realizować w przyszłości. Sprawnej implementacji działań w tym zakresie sprzyjać z pewnością będzie orientacja biznesowa ukierunkowana na kreowanie wartości organizacji dla klientów i razem z nimi. 
 Cel monografii W
opinii społecznej i licznych publikacjach funkcjonuje głęboko
zakorzeniony stereotyp, że zjawisko przemocy ma charakter jednostronny:
sprawcą przemocy jest mężczyzna, natomiast kobieta jawi się jako jej
ofiara. Ten stereotyp jest tak głęboko osadzony jest w świadomości
społecznej, że nie dostrzega się procesów i zdarzeń społecznych, które
coraz dobitniej temu przeczą. Każdy publicznie nagłośniony akt przemocy
ze strony kobiety w stosunku do dziecka czy dorosłej ofiary traktuje się
ciągle jako odosobniony incydent, a nie utrwalającą się tendencję i
wynik postępujących na naszych oczach zmian cywilizacyjnych. Taki coraz
bardziej skrzywiony obraz życia społecznego, obejmujący wzajemne relacje
między kobietami i mężczyznami w domu i w pracy przynosi poważne
konsekwencje dla życia zbiorowego: rozpad rodziny, wzrost rozwodów,
spadek liczby satysfakcjonujących związków, szerzenie się kultury
singli, zmiany w sferze preferowanych systemów wartosci, narastanie
zjawiska maskulinizacji kobiet i zniewieścienia mężczyzn, niepokojące
zmiany demograficzne.
  Kobiety
przejmują męskie wzorce zachowania, w tym również te, które polegają na
agresywności i stosowaniu przemocy. W polecanej monografii autor
przytacza argumenty na poparcie tezy, że współcześnie obie płcie sytuują
się zarówno po stronie sprawców, jak i ofiar przemocy. Liczy, że
właściwe zrozumienie charakteru przemocy w relacjach damsko-męskich
będzie korzystne dla obu stron, w tym zdecydowanie dla kobiet, którym
pomoże spojrzeć na przemoc także z innej perspektywy.
 


Autor
ma także nadzieję, iż sporządzone opracowanie pobudzi inicjatywy
naukowe, służące wypracowaniu strategii i technik zapobiegania i
przeciwdziałania opisanym postaciom i formom przemocy stosowanej przez
kobiety, w tym domowej.
 


 


Do kogo może być ta publikacja kierowana: 

Opracowanie
jest adresowane do przedstawicieli nauk społecznych zajmujących się
badaniem społecznych ról płci, interakcjami kobiet i mężczyzn oraz
szybkim rozwojem tzw. kultury „unisex”. Jego odbiorcami staną się
również reprezentanci licznych zawodów zajmujących się prawnymi,
psychosocjologicznymi i kryminologicznymi aspektami życia rodzin oraz
bliskich związków mężczyzn i kobiet. 


 


Zalety publikacji: 

Monografia
wypełnia wyraźną lukę poznawczą. Ma charakter innowacyjny
i multidyscyplinarny, a jej wnioski oparte są na
aktualnych osiągnięciach nauk społecznych:

Takie podejście pozwala na wszechstronne ujęcie zachodzących procesów.
W sposób obiektywny i rzeczowy ukazuję, że gwałtownie
narasta problem przemocy 
(psychicznej
i fizycznej) stosowanej przez kobiety wobec mężczyzn, innych kobiet,
dzieci oraz osób   w podeszłym wieku. Takie ujęcie stwarza podstawy
merytoryczne i metodologiczne do dalszej interdyscyplinarnego
rozpoznawania struktury i dynamiki  tego  bardzo niepokojącego zjawiska
społecznego i psychologicznego.
 W
Polsce potwierdzeniem podstawowych wniosków niniejszej monografii jest
m.in. utrzymująca się od kilku lat wysoka fala przestępstw popełnianych
przez kobiety, bulwersujące opinie publiczną zabójstwa dzieci przez
matki, a także masowo występujące zjawisko manipulacji uczuciowych wobec
mężczyzn i dzieci w licznych spraw rozwodowych.Autor w  pracy przywołuje rezultaty badań zjawiska przemocy kobiet w kilkudziesięciu krajach świata.


Niewątpliwie
walorem opracowania wydaje się to, iż pozbawione jest ono charakteru
męskiego szowinizmu. Autor spostrzega problem w jego złożonych
wymiarach,  lubi i szanuje kobiety, w pełni docenia ich niezbywalne
prawa do równouprawnienia we wszystkich sferach życia społecznego.

©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.