Trái Đất và Hệ Mặt Trời

· VACA
4.6
27 reviews
Ebook
291
Pages

About this ebook

Cuốn sách toàn cảnh về Hệ Mặt Trời, cung cấp thông tin về Mặt Trời, các hành tinh, hành tinh lùn, tiểu hành tinh, ... cũng như về quá trình tiến hóa của sự sống trên chính hành tinh của chúng ta và việc tìm kiếm sự sống trong vũ trụ. Bên cạnh đó, sách cũng giúp độc giả có thêm nhiều thông tin về lịch sử của lĩnh vực nghiên cứu thú vị này, và nhiều kiến thức hữu ích khác.

Ratings and reviews

4.6
27 reviews
Vinh Hoang
November 8, 2022
Ok,good
Did you find this helpful?
Thanh Vô Danh
October 11, 2022
bản đọc thử rất hay
Did you find this helpful?
Tô Nam
October 23, 2022
nghe khá thú vị
Did you find this helpful?

About the author

Nhóm tác giả của sách là hội viên của VACA (Hội thiên văn và vũ trụ học Việt Nam).

Chú biên: Đặng Vũ Tuấn Sơn

Các đồng tác giả: Phạm Thị Lý, Đinh Thị Minh Phương, Hoàng Gia Linh, Lê Hương Giang, Trần Hữu Phú Cường, Trần Quốc Việt, Toàn Ngọc Ánh.

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.