eHealth voor Zorgprocesinnovatie: volgens Design for Lean Six Sigma en ISO 9001 (NEN-EN 15224)

· Rotterdam University Press i.s.m. CPR
Ebook
99
Pages
Eligible

About this ebook

De zorgsector wordt door de hervormingen in het zorgbeleid en eisen uit de markt gedwongen om eHealth toepassingen in haar aanbod op te nemen. De transitie gaat verder dan alleen het moderniseren van de technologische middelen. Het zorgproces zelf zal opnieuw vormgegeven moeten worden om beter te kunnen voldoen aan de cliëntenvraag. Het E-book ‘eHealth voor Zorgprocesinnovatie’ van ir. Anneloes Cordia, expert bij Kenniscentrum Zorginnovatie, heeft als doel eHealth en ICT-systemen in de zorg in verband te brengen met de belangrijke kwaliteitsdoelstellingen zoals doelmatigheid en transparantie. Daarnaast biedt het E-book informatie over de manier waarop organisaties met eHealth hun zorgprocessen kunnen innoveren.

eHealth is het gebruik van ICT bij gezondheidsproducten, -diensten en –processen in combinatie met organisatorische veranderingen om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Het gebruik van eHealth geeft de mogelijkheid een continuüm van zorg te bieden vanuit het perspectief van de cliënt door discipline overstijgende en organisatie overschrijdende samenwerking. Het delen van digitale informatie met eHealth zal leiden tot snellere en betere beslissingen waardoor de effectiviteit van behandelingen toeneemt. Bovendien geeft eHealth de mogelijkheid ondoelmatige activiteiten in te wisselen voor activiteiten die cliënten wel waarderen. Zorgprocesinnovatie ondersteund door eHealth zal de zorgsector niet alleen doelmatiger inrichten maar door transparantie cliëntgerichter worden. Dit zijn belangrijke kernwaarden voor de beoordeling van kwaliteit bij zorgprocesinnovatie. Daarom worden de nieuwe internationale zorgstandaard NEN-EN 15224 (ISO 9001 voor de zorg), de methodieken van Lean Thinking, Six Sigma, de Theory of Constraints en de manier waarop deze samenkomen in de innovatiemanagementtheorie Design for Lean Six Sigma in de ontwerpaanpak voor eHealth systemen betrokken.

In het E-book worden twee casussen beschreven van Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. In de casussen zijn door onderzoek in samenwerking met het bedrijfsleven, zorginstellingen en wooncorporaties de randvoorwaarden voor het gebruik van eHealth systemen vastgesteld en zijn de systemen ontwikkeld, geïnstalleerd en in gebruik genomen.


About the author

Ir. Anneloes Cordia studeerde Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft. Na eerst tien jaar werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven in het product-, marketing- en general management, heeft zij haar eigen bedrijf Cordia Product Realisatie BV te Gouda opgericht. Hiermee is ze sinds 1992 actief en heeft sindsdien vele industriële multinationals ondersteund tijdens innovatieprocessen. Daarnaast geeft zij technologische en marketingtechnische adviezen aan de maakindustrie en technische dienstverlening om het strategisch beleid richting te kunnen geven. Daar zij ook als (interim)projectleider ruim vijfentwintig jaar actief is, hebben haar planning- en definitiemethodieken zich uitvoerig in de praktijk kunnen bewijzen. Over haar integrale ontwikkelingsaanpak heeft zij inmiddels meerdere boeken gepubliceerd waarbij de theoretische methodologie en de alledaagse innovatiepraktijk samenkomen. Vanaf 2004 tot 2012 is zij Lector Innovatie en Ondernemerschap aan de Hogeschool Rotterdam geweest voor Duurzame Waardeketens en is zij nog steeds als extern expert aan het Kenniscentrum Zorginnovatie verbonden voor de onderzoekslijn Zorgprocesinnovatie ondersteund door Technologie, volgens de principes van Design for Lean Six Sigma en ISO 9001. 

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.