About this ebook

Lucrarea de față reprezintă forma publicată, cumulativă a Textelor grilă orientative pentru admiterea la masterat prezente deja electronic pe site-ul Facultății de Științe Economice din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (http://editura.upg-ploiesti.ro/), împreună cu tematicile și bibliografiile corespunzătoare și alte informații care să permită alegerea informată a unui program de studii de master care să fie o bună continuare și completare a studiilor de licență.

Sunt conținute aici toate informațiile, sperăm noi, care să permită unui candidat să se pregătească în bune condiții pentru admiterea la programele noastre de master:

Domeniul de studii Administrarea Afacerilor cu programele de master:

·        Administrarea Afacerilor în Industria de Petrol și Gaze (AAIPG)

·        Administrarea și Finanțarea Proiectelor de Dezvoltare (AFPD)

·        Strategii în Afaceri Internaționale (SAI)

Domeniul de studii Contabilitate cu programul de master:

·        Contabilitate, Fiscalitate și Audit (CFA)

Domeniul de studii Informatică Economică cu programul de master:

·        Tehnologii Informatice pentru Afaceri (TIA)

Domeniul de studii Management cu programele de master:

·        Managementul Sistemului Bancar (MSB)

·        Managementul Sistemelor Microeconomice (MSM)

·        Managementul Sectorului Public (MSP)

Ratings and reviews

4.6
10 reviews
David Mihai
November 10, 2022
WI-FI
Did you find this helpful?

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.