Toplumsal Sözleşme: Politik Hakkın İlkeleri Üzerine

· İDEA KLASİK SET Book 5 · İdea Yayınevi
5.0
1 review
Ebook
158
Pages

About this ebook

Fransa’dan kaçan Kalvinist bir ailenin çocuğu olan Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) İsviç­re’­nin Cenevre kentinde doğdu. Çok küçük yaşta ona romanslar okuyan babasına kendisi Plutark’ın Yaşamlar’ ını okumaya başladı. 16 yaşından sonra bir süre onu kültür dünyası ile ­tanıştıran ve onda müzik ilgisini uyandıran Madame ­Louise de Warens ile birlikte yaşarken yoğun bir ­kendini eğitme dönemine girdi. Paris’te bir süre için Diderot’nun yakın dostu oldu; Thérëse Lavasseur’den olan çocuklarına babalık etmeyi ve bakmayı başaramadı. 1752’de operası “Le Devin du Village” (“Köy Falcısı”) Kral XV. Louis için sahnelendi ve büyük beğeni ve başarı kazandı; yeni bir müzikal nota dizgesi geliştirdi. 


Romantik ve idealistik eğilimleri ile Rousseau Aydınlanmanın tipik ­ma­ter­­yalizmine ve despotizmine herhangi bir duygudaşlık göstermezken, Aydının ­ikonu olarak kabul edilen Voltaire’­de çok kararlı, amansız ve neredeyse kişisel bir düşman buldu. Sivil Dini savunması ve erdeme götürdükleri ölçüde tüm dinleri eşit ölçüde değerli ­görmesi Fransa’da Kilise ile çatışmasına yol açtı, kitapları yasaklandı ve birçok yerde yakıldı.


Rousseau’nun felsefesinin özeksel kavramı Özgürlüktür ve buna göre İstenci insa­nın özü olarak ve evrensel olarak kabul eder, onu en yüksek ­belirleniminde, Devlette inceler. İstenç onun için bir ‘seçme özgürlüğü’ ya da keyfi istenç, “herkesin istenci” değil, ama ussal İstenç, Genel İstençtir — volonté générale. Bireyin özgürlüğü ancak Devlette gerçekleşebilir, çünkü Özgürlük bilinçsiz ­dürtü, itki ve alışkanlıkların üzerinde güç olan ussal İstencin kendisidir —Yurttaşın İstenç ve Duyuncunun anlatımı olan yasa. Ussal, yani güzele, iyiye ve bilgiye ­eğilimli ve bu erek ile uyum içinde gelişmeye yetenekli bir insan doğası ­kavramını kabul eden Rousseau’nun vargısı Yurttaş Toplumunda gelişimin önünde hiçbir engelin olamayacağıdır: “Yurttaşları eğitim yoluyla iyi yapın, başka herşey gelecektir.” Yurttaş ideal politik bilince doğru gelişebilir çünkü kendi kendisinin öğretmeni olarak özgürdür. Bir ­ideoloji önermeyen Rousseau sözcüğün gerçek anlamında bir Hümanist olarak insan doğasına uygun ideal politik biçimin olanağını iyi ve güzel ve ussal olduğuna inandığı insan doğasının kendisinden çıkarsadı: “Halk ve Egemen bir olmalıdır.”


Ratings and reviews

5.0
1 review

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.