Adobe Acrobat Reader

Нуди купувања во апликација
Да се преведе описот на македонски (Република Македонија) со „Преведи на Google“?Преведи го описот назад на англиски (Соединети Американски Држави)

Adobe Acrobat Reader is the free global standard for reliably viewing, signing, and commenting on PDF documents.

VIEW PDFs
• Quickly open and view PDF documents.
• Search, scroll, and zoom in and out.
• Choose Single Page or Continuous scroll mode.

ANNOTATE PDFs
• Make comments on PDFs using sticky notes and drawing tools.
• Highlight and mark up text with annotation tools.
• View and respond to annotations in the comments list.

WORK WITH OTHERS AND SHARE PDFs

• Quickly access documents shared for viewing, review, or signature.
• Collaborate with others by adding your comments to PDFs sent to you for review.
• Receive activity notifications for files you’ve shared for viewing and review.
• Track pending actions for documents shared with you.
• Easily share PDFs with others by creating links you can send by email.

WORK WITH SCANNED DOCUMENTS
• Easily access scanned PDFs that you’ve captured using the free Adobe Scan app.
• Open your scans in Acrobat Reader to fill in, sign, review, and share.

FILL AND SIGN FORMS
• Quickly fill out PDF forms by typing text into fields.
• Use your finger or stylus to e-sign any PDF document.

STORE AND PRINT FILES
• Sign in to your free Adobe Document Cloud account to store and access files across devices.
• Connect to your Dropbox account and access other storage providers including Google Drive.
• Print documents from your device.

IN-APP PURCHASE
For even more PDF power, subscribe to Adobe Acrobat Pro DC, Adobe PDF Pack, or Adobe Export PDF. Subscriptions work across desktop, web, and mobile.

ACROBAT PRO DC
• Organize and edit (tablet only) PDFs.
• Create PDF files from documents or images.
• Export PDFs to Microsoft Word, Excel, or PowerPoint.
• Combine files into one PDF.
• Send documents to others for review.

ADOBE PDF PACK
• Create PDF files from documents or images.
• Export PDFs to Microsoft Word, Excel, PowerPoint or RTF.
• Organize and combine files.
• Send documents to others for review.

EXPORT PDF
• Export PDFs to Microsoft Word, Excel, PowerPoint, or RTF.

Terms & Conditions: Your use of this application is governed by the Adobe General Terms of Use (http://www.adobe.com/legal/terms.html and the Adobe Privacy Policy (http://www.adobe.com/privacy/policy.html)
Adobe Acrobat Reader е бесплатен глобален стандард за сигурно гледање, потпишување и коментирање на PDF документи.

Гледам PDF датотеки
• Брзо отворете и прегледајте PDF документи.
• Пребарувајте, скролувајте и зумирајте во и надвор.
• Изберете Single Page или Continuous scroll mode.

ПРИКАЗНИ PDF датотеки
• Направете коментари на PDF датотеки користејќи лепливи белешки и алатки за цртање.
• Означете и обележете го текстот со алатки за коментари.
• Погледнете и одговорете на забелешките во листата на коментари.

РАБОТИ СО ДРУГИТЕ И СПОДЕТЕ PDF датотеки

• Брзо пристап до документи споделени за гледање, преглед или потпис.
• Соработувајте со други со додавање на вашите коментари во PDF документи испратени до вас за преглед.
• Примајте известувања за активности за датотеки што сте ги споделиле за гледање и преглед.
• Следете ги акциите што чекаат за документите споделени со вас.
• Едноставно споделувајте PDF-датотеки со други преку креирање врски што можете да ги испратите преку е-пошта.

РАБОТА СО СКАНИРАНИ ДОКУМЕНТИ
• Лесно пристап до скенирани PDF-датотеки што сте ги снимиле со помош на бесплатната апликација Adobe Scan.
• Отворете ги вашите скенови во Acrobat Reader за да ги пополните, потпишете, прегледате и споделите.

Пополнете и потпишете ФОРМИ
• Брзо пополнете формулари PDF со внесување текст во полиња.
• Користете го прстот или стилусот за да го потпишете секој PDF документ.

СТРАНИ И ПЕЧАТИ ФИЛМИ
• Пријавете се во своја бесплатна Adobe Document Cloud сметка за да зачувате и да пристапите до фајлови на различни уреди.
• Поврзете се со вашата сметка на Dropbox и пристапете до други добавувачи на складишта, вклучувајќи го и Google Drive.
• Печатете документи од Вашиот уред.

IN-APP КУПУВАЊЕ
За уште повеќе PDF моќ, се претплатите на Adobe Acrobat Pro DC, Adobe PDF Pack или Adobe Export PDF. Претплати работат преку десктоп, интернет и мобилен.

ACROBAT PRO DC
• Организирајте и уредувајте (само таблет) PDF датотеки.
• Креирајте PDF датотеки од документи или слики.
• Извоз на PDF-датотеки во Microsoft Word, Excel или PowerPoint.
• Комбинирајте ги датотеките во еден PDF.
• Испратете документи до други за преглед.

ADOBE PDF PACK
• Креирајте PDF датотеки од документи или слики.
• Извоз на PDF-датотеки во Microsoft Word, Excel, PowerPoint или RTF.
• Организирајте и комбинирајте ги датотеките.
• Испратете документи до други за преглед.

ИЗВОЗ PDF
• Извоз на PDF-датотеки во Microsoft Word, Excel, PowerPoint или RTF.

Услови и правила: Вашата употреба на оваа апликација е регулирана со Adobe Општи услови за користење (http://www.adobe.com/legal/terms.html и Adobe Privacy Policy (http://www.adobe.com/ приватност / политика.html)
Прочитајте повеќе
Собери
4,3
Вкупно 3.218.168
5
4
3
2
1
Се вчитува...

Што е ново

19.0
IMPROVED:
• Enhanced external keyboard and mouse integration for tablet & Chromebook.
• Optimized visibility and access to navigation and search for tablet & Chromebook.
• Performance and stability.
Прочитајте повеќе
Собери

Дополнителни информации

Ажурирано
05 февруари 2019
Големина
Варира со уред
Инсталации
100.000.000+
Тековна верзија
Варира со уред
Потребен е Android
Варира со уред
Оцена на содржината
Интерактивни елементи
Дигитални купувања
Производи во апликација
1,99 US$ - 99,99 US$ по ставка
Понудено од
Adobe
Програмер
©2019 GoogleУслови на користење на сајтотПриватностПрограмериИзведувачиЗа Google|Локација: Соединети Американски ДржавиЈазик: македонски
Со купување на ставкава, работите со Google Payments и се согласувате со Условите на користење и Известувањето за приватност на Google Payments.