Podcast Addict

Zawiera reklamy
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Podcast Addict is the #1 Podcast App on Android with 8+M downloads, 400K reviews, 1 Billion episodes downloaded and an average rating of 4.6/5


Podcast Addict allows you to manage Podcasts, Radio, Audio books, Live stream, YouTube, Twitch, SoundCloud channels and RSS News feeds from a single app.


Getting started: http://bit.ly/startGuide
Bugs & Suggestions: http://bit.ly/podcastAddict
Contacts: Settings/Feedback
Minimal permission requirement


Please contact me in case you have any issue/question.
The app displays a small ad banner at the bottom of the screen.
If you want to support Podcast Addict and/or disable the ad banner, you can buy the Podcast Addict - Donate app.


SUBSCRIPTION / DISCOVERY
• Search by podcast name or keywords (550,000 podcasts / 10M+ episodes)
• Browse new/trending/top podcasts by category
• Browse podcast networks (NPR, Gimlet, BBC, Serial, Ted Talks, ...)
• Browse custom recommendations based on your subscriptions
• Paste the podcast RSS/ATOM feed url. Also works with iTunes, SoundCloud, YouTube & Twitch channels urls

PLAYBACK / AUDIO EFFECTS
• Built-in audio effects such as playback speed, volume boost and skip silence. Works while streaming or playing downloaded files
• Variable playback speed for video podcasts (Android 6.0+)
• Multiple playlists support
• Advanced playback features like Shuffle mode, Loop mode and Sleep timer
• Works as a standalone player (MP3, local files, streaming)
• Full chapter support
• Chromecast & SONOS support

AUTOMATION
• Automatic update, download, playlist & deletion (Set a specific time so your favorite podcasts can be downloaded before you wake up)
• Custom settings by podcast
• Control the app through Intents with 3rd party apps

BACKUP
• Backup / restore subscriptions (OPML file compatible with other podcast apps)
• Full app backup / restore

MISC.
• SD card storage
• Android wear notifications & controls, Android Auto, Pebble ...
• Live stream radio search engine (25K radio stations)
• Bookmarks / Notes
• Automatic Flattr
• Support RSS comments & iTunes reviews
• Support Authenticated feeds
• Widgets
• Search based podcasts (handle a search request as a podcast)
• Virtual podcasts / Audio books (handle a folder content as a podcast)
• Visual customization
• Full screen reading mode for RSS news feed
• Advanced filtering by type/keywords/duration to show/hide episodes
• Advanced sharing features (full description, Twitter, ...)

AVAILABLE NETWORKS
Chinese: HK Reporter
Dutch: NPO, VPRO
English: 5by5, 77 WABC Radio, ABC, Absolute Radio, AfterBuzz TV, Al Jazeera, All Things Comedy, Audiomatic, BAM! Radio, BBC, Bloomberg, Carolla Digital, CBC, CBS Radio News, CBS Sport Radio, Channel 9 (MSDN), CNET, CNN, Crooked Media, Earwolf, ESPN, Feral Audio, Fox News Radio, FrogPants, Fun Kids, Gimlet Media, Goodstuff FM, HeadGum, How Stuff Works, Infinite Guest, Innovative Language, KCRW, LibriVox, Loyal Books, Mobile Nations, Monocle 24, MSNBC, Mule Radio Syndicate, NASA, Nerdist, Nickelodeon, Night Vale presents, NPR, Panoply, PBS, PodcastOne, Podiobooks, Podnutz, Public Radio International (PRI), Quick and Dirty Tips, Radiotopia, Relay FM, Revision3, S-Town, Scientific American, Serial, Showtime, Slate, Smodcast, Spec.FM, S-Town, Stand Up NY Labs, The Guardian, The Incomparable, The Naked Scientists, This American Life (TAL), Ted Talks, The Blaze, The Heard, The Joe Rogan Experience (JRE), The New Yorker, This Week in Photo, Twit, Voice America, Wall Street Journal (WSJ), WBEZ 91.5, WFMU, WNYC, Wolfpop, WOR 710, WWNO
French: Jazz Radio, Radio Campus Paris, Radio Canada, Radio France, Virgin Radio
German: Deutsche Welle, DRadio Wissen, ORF, SRF, ZDF, WDR
Italian: Radio24,Rai Radio 1,Rai Radio 2,Rai Radio 3
Addict Podcast to aplikacja podcastu nr 1 na Androida z 8 + M pobraniami, 400 000 recenzji, 1 miliard pobranych odcinków i średnia ocena 4,6 / 5


Podcast Addict pozwala zarządzać podcastami, radio, książkami audio, transmisjami na żywo, kanałami YouTube, Twitch, SoundCloud i kanałami RSS News z jednej aplikacji.


Pierwsze kroki: http://bit.ly/startGuide
Błędy i sugestie: http://bit.ly/podcastAddict
Kontakty: Ustawienia / Informacja zwrotna
Minimalne wymagania dotyczące uprawnień


Proszę o kontakt w przypadku jakichkolwiek problemów / pytań.
Aplikacja wyświetla mały baner reklamowy u dołu ekranu.
Jeśli chcesz wesprzeć Podcast Addict i / lub wyłączyć baner reklamowy, możesz kupić aplikację Podcast Addict - Donate .


  SUBSKRYPCJA / ODKRYCIE
• Wyszukaj według nazwy podcastu lub słów kluczowych (550 000 podcastów / 10 milionów + odcinków)
• Przeglądaj nowe / trendy / najlepsze podcasty według kategorii
• Przeglądaj sieci podcastów (NPR, Gimlet, BBC, Serial, Ted Talks, ...)
• Przeglądaj niestandardowe rekomendacje na podstawie swoich subskrypcji
• Wklej adres URL RSS RSS / ATOM podcastu. Działa również z adresami URL kanałów iTunes, SoundCloud, YouTube i Twitch

  ODTWARZANIE / EFEKTY AUDIO
• Wbudowane efekty dźwiękowe, takie jak prędkość odtwarzania, zwiększenie głośności i pomijanie ciszy. Działa podczas przesyłania strumieniowego lub odtwarzania pobranych plików
• Zmienna prędkość odtwarzania podcastów wideo (Android 6.0+)
• Obsługa wielu list odtwarzania
• Zaawansowane funkcje odtwarzania, takie jak tryb odtwarzania losowego, tryb Loop i timer uśpienia
• Działa jako samodzielny odtwarzacz (MP3, pliki lokalne, streaming)
• Pełna obsługa rozdziałów
• Wsparcie dla Chromecasta i SONOS

AUTOMATYZACJA
• Automatyczna aktualizacja, pobieranie, lista odtwarzania i usuwanie (Ustaw konkretny czas, aby ulubione podcasty można było pobrać przed przebudzeniem)
• Ustawienia niestandardowe według podcastów
• Kontroluj aplikację za pomocą Intents z aplikacjami innych firm

  BACKUP
• Subskrypcje kopii zapasowej / przywracania (plik OPML zgodny z innymi aplikacjami podcast)
• Pełna kopia zapasowa / przywracanie aplikacji

  MISC.
• Przechowywanie karty SD
• Powiadomienia o zużyciu Androida i sterowanie, Android Auto, Pebble ...
• Wyszukiwarka radiowa na żywo (stacje radiowe 25K)
• Zakładki / notatki
• Automatyczny Flattr
• Obsługa komentarzy RSS i recenzji iTunes
• Obsługa uwierzytelnionych kanałów
• Widgety
• Podcasty oparte na wyszukiwaniu (obsługują żądanie wyszukiwania jako podcast)
• Wirtualne podcasty / książki audio (zajmują zawartość folderu jako podcast)
• Personalizacja wizualna
• Tryb odczytu pełnoekranowego dla wiadomości RSS
• Zaawansowane filtrowanie według typu / słów kluczowych / czasu trwania, aby pokazać / ukryć odcinki
• Zaawansowane funkcje udostępniania (pełny opis, Twitter, ...)

  DOSTĘPNE SIECI
Chiński: HK Reporter
holenderski: NPO, VPRO
angielski: 5 ​​na 5, 77 WABC Radio, ABC, Absolute Radio, AfterBuzz TV, Al Jazeera, All Things Comedy, Audiomatic, BAM! Radio, BBC, Bloomberg, Carolla Digital, CBC, CBS Radio News, CBS Sport Radio, Channel 9 (MSDN), CNET, CNN, Crooked Media, Earwolf, ESPN, Feral Audio, Fox News Radio, FrogPants, Fun Kids, Gimlet Media , Goodstuff FM, HeadGum, How Stuff Works, Nieskończony gość, Innowacyjny język, KCRW, LibriVox, Lojalne książki, Mobile Nations, Monocle 24, MSNBC, Syndicate Mule Radio, NASA, Nerdist, Nickelodeon, Night Vale przedstawia, NPR, Panoplia, PBS , PodcastOne, Podiobooki, Podnutz, Public Radio International (PRI), Szybkie i brudne wskazówki, Radiotopia, Relay FM, Revision3, S-Town, Scientific American, Serial, Showtime, Slate, Smodcast, Spec.FM, S-Town, Stand NY Labs, The Guardian, The Incomparable, The Naga Scientists, This American Life (TAL), Ted Talks, The Blaze, The Heard, Joe Rogan Experience (JRE), The New Yorker, W tym tygodniu na zdjęciu, Twit, Voice Ameryka, Wall Street Journal (WSJ), WBEZ 91,5, WFMU, WNYC, Wolfpop, WOR 710, WWNO
francuski: Jazz Radio, Radio Campus Paris, Radio Canada, Radio France, Virgin Radio
niemiecki: Deutsche Welle, DRadio Wissen, ORF, SRF, ZDF, WDR
Włoski: Radio24, Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3
Więcej informacji
Zwiń
4,6
Łącznie: 454 411
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

[New] Major improvement of the search engine to make it easier and faster to find the podcasts you're looking for
[New] Quickly search for a specific podcast within your subscriptions from the app main screen
[New] Create a quick bookmark from a headset double click (Settings/Player/Remote Controls)
[New] Create a quick bookmark from Android Auto(Settings/Android Auto)
[Improvement] Search engine response time
[Fix] Small bug fixes
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
22 marca 2019
Rozmiar
11M
Instalacje
5 000 000+
Aktualna wersja
4.5.1
Wymaga Androida
4.1 i nowsze
Ocena treści
Dla młodzieży
Zróżnicowana zawartość: zalecamy zachowanie rozwagi
Sprzedawca
Xavier Guillemane
Deweloper
27W Anapamu Street, Suite 221 SANTA BARBARA, CA, 93101
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.