Podcast Addict

Zawiera reklamy
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Podcast Addict is the #1 Podcast App on Android with 8+M downloads, 400K reviews, 1 Billion episodes downloaded and an average rating of 4.6/5


Podcast Addict allows you to manage Podcasts, Radio, Audio books, Live stream, YouTube, Twitch, SoundCloud channels and RSS News feeds from a single app.


Getting started: http://bit.ly/startGuide
Bugs & Suggestions: http://bit.ly/podcastAddict
Contacts: Settings/Feedback
Minimal permission requirement


Please contact me in case you have any issue/question.
The app displays a small ad banner at the bottom of the screen.
If you want to support Podcast Addict and/or disable the ad banner, you can buy the Podcast Addict - Donate app.


SUBSCRIPTION / DISCOVERY
• Search by podcast name or keywords (550,000 podcasts / 10M+ episodes)
• Browse new/trending/top podcasts by category
• Browse podcast networks (NPR, Gimlet, BBC, Serial, Ted Talks, ...)
• Browse custom recommendations based on your subscriptions
• Paste the podcast RSS/ATOM feed url. Also works with iTunes, SoundCloud, YouTube & Twitch channels urls

PLAYBACK / AUDIO EFFECTS
• Built-in audio effects such as playback speed, volume boost and skip silence. Works while streaming or playing downloaded files
• Variable playback speed for video podcasts (Android 6.0+)
• Multiple playlists support
• Advanced playback features like Shuffle mode, Loop mode and Sleep timer
• Works as a standalone player (MP3, local files, streaming)
• Full chapter support
• Chromecast & SONOS support

AUTOMATION
• Automatic update, download, playlist & deletion (Set a specific time so your favorite podcasts can be downloaded before you wake up)
• Custom settings by podcast
• Control the app through Intents with apps like Tasker, ...

BACKUP
• Backup / restore subscriptions (OPML file compatible with iTunes, Google Reader, ...)
• Full app backup / restore

MISC.
• SD card storage
• Android wear notifications & controls, Android Auto, Pebble ...
• Live stream radio search engine (25K radio stations)
• Bookmarks / Notes
• Automatic Flattr
• Support RSS comments & iTunes reviews
• Support Authenticated feeds
• Widgets
• Search based podcasts (handle a search request as a podcast)
• Virtual podcasts / Audio books (handle a folder content as a podcast)
• Visual customization
• Full screen reading mode for RSS news feed
• Advanced filtering by type/keywords/duration to show/hide episodes
• Advanced sharing features (full description, Twitter, ...)

AVAILABLE NETWORKS
Chinese: HK Reporter
Dutch: NPO, VPRO
English: 5by5, 77 WABC Radio, ABC, Absolute Radio, AfterBuzz TV, Al Jazeera, All Things Comedy, Audiomatic, BAM! Radio, BBC, Bloomberg, Carolla Digital, CBC, CBS Radio News, CBS Sport Radio, Channel 9 (MSDN), CNET, CNN, Crooked Media, Earwolf, ESPN, Feral Audio, Fox News Radio, FrogPants, Fun Kids, Gimlet Media, Goodstuff FM, HeadGum, How Stuff Works, Infinite Guest, Innovative Language, KCRW, LibriVox, Loyal Books, Mobile Nations, Monocle 24, MSNBC, Mule Radio Syndicate, NASA, Nerdist, Nickelodeon, Night Vale presents, NPR, Panoply, PBS, PodcastOne, Podiobooks, Podnutz, Public Radio International (PRI), Quick and Dirty Tips, Radiotopia, Relay FM, Revision3, S-Town, Scientific American, Serial, Showtime, Slate, Smodcast, Spec.FM, S-Town, Stand Up NY Labs, The Guardian, The Incomparable, The Naked Scientists, This American Life (TAL), Ted Talks, The Blaze, The Heard, The Joe Rogan Experience (JRE), The New Yorker, This Week in Photo, Twit, Voice America, Wall Street Journal (WSJ), WBEZ 91.5, WFMU, WNYC, Wolfpop, WOR 710, WWNO
French: Jazz Radio, Radio Campus Paris, Radio Canada, Radio France, Virgin Radio
German: Deutsche Welle, DRadio Wissen, ORF, SRF, ZDF, WDR
Italian: Radio24,Rai Radio 1,Rai Radio 2,Rai Radio 3
Podcast Addict jest # 1 Podcast App na Androida do pobrania z 8 + M, 400 tys przeglądów, 1 mld odcinków pobranych oraz średnia ocena 4,6 / 5
Największa
Podcast Addict pozwala na zarządzanie podcastami, radio, książki audio, Live Stream, YouTube, Twitch, kanały SoundCloud i wiadomości RSS z jednej aplikacji.
Największa
Pierwsze kroki: http://bit.ly/startGuide
Błędy i sugestie: http://bit.ly/podcastAddict
Kontakt: Ustawienia / Odpowiedź
Minimalne wymaganie zezwolenia
Największa
Proszę o kontakt w przypadku masz jakieś problem / pytanie.
Aplikacja wyświetla mały baner u dołu ekranu.
Jeśli chcesz wesprzeć Podcast Addict i / lub wyłączyć baner, można kupić Podcast Addict - Darowizna aplikacja.
Największa
  Rejestracją / DISCOVERY
• Szukaj według nazwy podcastu lub słów kluczowych (550.000 podcasty / 10M + epizody)
• Przeglądaj nowych trendów / top / podcastów według kategorii
• Sieci Przeglądaj podcast (NPR, Gimlet, BBC, Serial, TED Talks, ...)
• zalecenia w oparciu o niestandardowe przeglądać swoje subskrypcje
• Wklej podcast RSS / Atom paszy URL. współpracuje również z iTunes, SoundCloud, YouTube & Twitch kanałów adresów URL

  Odtwarzanie / AUDIO EFEKTY
• Wbudowane efekty audio, takich jak prędkość odtwarzania, podbicia głośności i pomijać ciszę. Prace podczas przesyłania strumieniowego lub odtwarzania pobranych plików
• Zmienna prędkość odtwarzania podcastów wideo (Android 6.0+)
• Obsługa wielu list odtwarzania
• Zaawansowane funkcje odtwarzania, takie jak tryb shuffle, tryb pętli i timera uśpienia
• Pracuje jako samodzielny odtwarzacz (MP3, pliki lokalne, streaming)
• Pełne wsparcie rozdział
• Chromecastowi & SONOS wsparcie

AUTOMATION
• Automatyczna aktualizacja, pobierania, odtwarzania i usunięcie (Ustaw określony czas tak swoje ulubione podcasty można pobrać przed obudzić)
• Ustawienia niestandardowe według podcastu
• Kontrola aplikacji poprzez zamiarów w takich aplikacjach jak Tasker, ...

  Kopia
• Kopia zapasowa / przywracanie Subskrypcje (plik OPML kompatybilny z iTunes, Google Reader, ...)
• Pełna aplikacja backup / przywracanie

  MISC.
• Karta pamięci SD
• Informowanie i kontrole Android Wear, Android Auto, Pebble ...
• Radio na żywo wyszukiwarka (radiostacje 25K)
• Zakładki / Uwagi
• Automatyczne Flattr
• Wsparcie RSS komentarzy i opinii iTunes
• Wsparcie przysięgłe pasze
• Widgety
• podcasty oparciu wyszukiwania (obsłużyć żądanie wyszukiwania jako podcast)
• Wirtualne podcasty / książki audio (uchwyt zawartości folderu jako podcast)
• dostosowanie wizualne
• Tryb pełnoekranowy lekturą dla RSS News Feed
• Zaawansowane filtrowanie według typu / słowa kluczowe / czas, aby pokazać / ukryć odcinki
• Zaawansowane funkcje udostępniania (pełny opis, Twitter, ...)

  Sieci DOSTĘPNE
chiński: HK Reporter
holenderski: NPO, VPRO
angielski: 5by5, 77 WABC Radio ABC, Absolute Radio, AfterBuzz TV, Al Jazeera, wszystko Komedie, Audiomatic, BAM! Radio, BBC, Bloomberg, Carolla cyfrowe, CBC, CBS Radio News, CBS Sport radiowe, kanał 9 (MSDN), CNET, CNN, Crooked medialne, Earwolf, ESPN, Feral audio, Fox News Radio, FrogPants, Zabawa Kids, Gimlet mediów , goodstuff FM, HeadGum, How Stuff Works, Nieskończony gości, Innowacyjna język KCRW, Librivox, wierny Książki, Narodów mobilne, Monocle 24, MSNBC, muł Radio Syndicate, NASA, Nerdist, Nickelodeon, Noc Vale prezenty, NPR, Panoply, PBS , PodcastOne, Podiobooks, Podnutz, Public Radio International (PRI), szybki i brudny Porady, Radiotopia, Przekaźnik FM, Revision3, S-Town, Scientific American, Serial, Showtime, Slate, Smodcast, Spec.FM, S-Town, stoisko up NY Labs, The Guardian, nieporównywalne, gołym naukowców This American Life (TAL), Ted Talks, Blaze, wypowiada, Joe Rogan Experience (JRE), The New Yorker, w tym tygodniu w Photo, Twit, Voice Ameryka, Wall Street Journal (WSJ), WBEZ 91,5, WFMU, WNYC, Wolfpop, WOR 710, WWNO
francuski: Jazz Radio, Radio Campus Paryż, Radio Kanada, Radio France, Virgin Radio
niemiecki: Deutsche Welle, DRadio Wissen, ORF, SRF, ZDF, WDR
włoski: Radio24 Rai Radio 1 Rai radio 2 Rai Radio 3
Więcej informacji
4,6
Łącznie: 405 727
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

[Fix] Issues with Chromecast playback not starting on a few devices
[Fix] Small bug fixes
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
15 czerwca 2018
Rozmiar
10M
Instalacje
5 000 000+
Aktualna wersja
3.52.4
Wymaga Androida
4.1 i nowsze
Ocena treści
Dla młodzieży
Sprzedawca
Xavier Guillemane
Programista
27W Anapamu Street, Suite 221 SANTA BARBARA, CA, 93101
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.