Podcast Addict

Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Podcast Addict is the #1 Podcast App on Android with over 10M downloads, 500K reviews, 2 Billion episodes downloaded and an average rating of 4.7/5

Podcast Addict allows you to manage Podcast, Radio, Audiobook, Live stream, YouTube, SoundCloud channels and RSS News feeds from a single app.


Getting started: https://podcastaddict.com/getting_started
FAQs: https://podcastaddict.com/faq
Bugs & Suggestions: http://bit.ly/podcastAddict
Changelog: https://podcastaddict.com/changelog
Contacts: Settings/Feedback
Minimal permission requirement


Please contact me in case you have any issue/question.
The app is free and unrestricted. It displays a small ad banner at the bottom of the screen.
If you want to support Podcast Addict and/or disable the ad banner, you can do so via an In-App purchase.


SUBSCRIPTION / DISCOVERY
• Search by podcast name or keywords (2M podcasts / 50M+ episodes)
• Use the search engine of your choice: Podcast Addict, Apple Podcast or The Podcast Index
• Browse popular podcasts by category
• Browse podcast networks (NPR, Gimlet, BBC, Serial, Ted Talks, ...)
• Get custom recommendations based on your subscriptions
• Find similar podcasts to the one you listen to
• Paste the podcast RSS/ATOM feed url. Also works with iTunes / Apple Podcast, SoundCloud, YouTube channels and playlists urls
• Support private / premium podcasts via RSS feeds

PLAYBACK / AUDIO EFFECTS
• Built-in audio effects such as playback speed, volume boost, skip silence, mono playback. Works while streaming or playing downloaded files
• Variable playback speed for video podcasts
• Multiple playlists support
• Advanced playback features like Shuffle mode, Loop mode and Sleep timer
• Works as a standalone player (MP3, Audiobook, local files, streaming)
• Full chapter support
• Chromecast & SONOS support

AUTOMATION
• Automatic update, download, playlist & deletion (Set a specific time so your favorite podcasts can be downloaded before you wake up)
• Custom settings by podcast
• Control the app through Intents with 3rd party apps

BACKUP
• Automatic cloud backup
• Backup / restore subscriptions (OPML file compatible with other podcast apps)
• Full app backup / restore

MISC.
• SD card storage
• Podcasts reviews
• Reorder podcast and radio subscriptions by drag and drop
• Android wear notifications & controls, Android Auto, Pebble ...
• Live stream radio search engine (150K radio stations)
• Bookmarks / Notes
• Review your favorite podcasts
• iTunes / Apple Podcast reviews
• Premium / private / Authenticated feeds & podcasts
• Widgets
• Search based podcasts (handle a search request as a podcast)
• Virtual podcasts / Audiobooks (handle a folder content as a podcast)
• Visual customization
• Full screen reading mode for RSS news feed
• Advanced filtering by type/keywords/duration to show/hide episodes
• Advanced sharing features (full description, Twitter, ...)
• Accessibility

AVAILABLE NETWORKS
Chinese: HK Reporter
English: 5by5, BBC, CBS Radio News, CBS Sport Radio, CNN, Criminal, Crooked Media, Earwolf, ESPN, FrogPants, Gimlet, LibriVox, Loyal Books, MSNBC, My Favorite Murder, NASA, Nerdist, Netflix, NPR, Parcast, PodcastOne, Podiobooks, Public Radio International (PRI), Radiotopia, Relay FM, Serial, Showtime, Slate, Smodcast, S-Town, The Guardian, This American Life (TAL), Ted Talks, The Joe Rogan Experience (JRE), True Crime, TWiT, Wall Street Journal (WSJ), Wondery
French: Jazz Radio, Radio Campus Paris, Radio Canada, Radio France, Virgin Radio
German: Deutsche Welle, DRadio Wissen, ORF, SRF, ZDF, WDR
Italian: Radio24, Rai Radio 1 & 2 & 3
Misc: 103fm
Podcast Addict to najlepsza aplikacja do podcastów na Androida z ponad 10 milionami pobrań, 500 tysiącami recenzji, 2 miliardami pobranych odcinków i średnią oceną 4,7 / 5

Podcast Addict umożliwia zarządzanie podcastami, radiem, audiobookami, transmisją na żywo, YouTube, kanałami SoundCloud i wiadomościami RSS z poziomu jednej aplikacji.


Pierwsze kroki: https://podcastaddict.com/getting_started
Często zadawane pytania: https://podcastaddict.com/faq
Błędy i sugestie: http://bit.ly/podcastAddict
Dziennik zmian: https://podcastaddict.com/changelog
Kontakty: Ustawienia / opinie
Minimalne wymagane uprawnienia


Proszę o kontakt w przypadku jakichkolwiek problemów / pytań.
Aplikacja jest bezpłatna i nieograniczona. Wyświetla mały baner reklamowy u dołu ekranu.
Jeśli chcesz wesprzeć Podcast Addict i / lub wyłączyć baner reklamowy, możesz to zrobić poprzez zakup w aplikacji .


SUBSKRYPCJA / ODKRYCIE
• Szukaj według nazwy podcastu lub słów kluczowych (2 mln podcastów / 50 mln + odcinków)
• Skorzystaj z wybranej wyszukiwarki: Podcast Addict, Apple Podcast lub The Podcast Index
• Przeglądaj popularne podcasty według kategorii
• Przeglądaj sieci podcastów (NPR, Gimlet, BBC, Serial, Ted Talks, ...)
• Uzyskaj niestandardowe rekomendacje na podstawie swoich subskrypcji
• Znajdź podcasty podobne do tego, którego słuchasz
• Wklej adres URL kanału RSS / ATOM podcastu. Działa również z iTunes / Apple Podcast, SoundCloud, kanałami YouTube i adresami URL list odtwarzania
• Obsługa podcastów prywatnych / premium za pośrednictwem kanałów RSS

ODTWARZANIE / EFEKTY AUDIO
• Wbudowane efekty dźwiękowe, takie jak prędkość odtwarzania, zwiększenie głośności, pomijanie ciszy, odtwarzanie mono. Działa podczas przesyłania strumieniowego lub odtwarzania pobranych plików
• Zmienna prędkość odtwarzania podcastów wideo
• Obsługa wielu list odtwarzania
• Zaawansowane funkcje odtwarzania, takie jak tryb odtwarzania losowego, tryb pętli i wyłącznik czasowy
• Działa jako samodzielny odtwarzacz (MP3, audiobook, pliki lokalne, streaming)
• Pełna obsługa rozdziałów
• Obsługa Chromecasta i SONOS

AUTOMATYKA
• Automatyczna aktualizacja, pobieranie, lista odtwarzania i usuwanie (ustaw określony czas, aby ulubione podcasty mogły zostać pobrane, zanim się obudzisz)
• Ustawienia niestandardowe według podcastów
• Kontroluj aplikację poprzez intencje za pomocą aplikacji innych firm

KOPIA ZAPASOWA
• Automatyczne tworzenie kopii zapasowych w chmurze
• Subskrypcje kopii zapasowych / przywracania (plik OPML zgodny z innymi aplikacjami do podcastów)
• Pełna kopia zapasowa / przywracanie aplikacji

RÓŻNE.
• Przechowywanie kart SD
• Recenzje podcastów
• Zmień kolejność podcastów i subskrypcji radiowych, przeciągając i upuszczając
• Powiadomienia i sterowanie Android Wear, Android Auto, Pebble ...
• Wyszukiwarka radia na żywo (150 000 stacji radiowych)
• Zakładki / notatki
• Przejrzyj swoje ulubione podcasty
• Recenzje iTunes / Apple Podcast
• Premium / prywatne / uwierzytelnione źródła i podcasty
• Widgety
• Podcasty oparte na wyszukiwaniu (obsługuj żądanie wyszukiwania jako podcast)
• Wirtualne podcasty / audiobooki (traktuj zawartość folderu jako podcast)
• Dostosowanie wizualne
• Tryb czytania pełnoekranowego dla źródła wiadomości RSS
• Zaawansowane filtrowanie według typu / słów kluczowych / czasu trwania, aby pokazać / ukryć odcinki
• Zaawansowane funkcje udostępniania (pełny opis, Twitter, ...)
• Dostępność

DOSTĘPNE SIECI
chiński: HK Reporter
Angielski: 5by5, BBC, CBS Radio News, CBS Sport Radio, CNN, Criminal, Crooked Media, Earwolf, ESPN, FrogPants, Gimlet, LibriVox, Loyal Books, MSNBC, My Favorite Murder, NASA, Nerdist, Netflix, NPR, Parcast, PodcastOne, Podiobooks, Public Radio International (PRI), Radiotopia, Relay FM, Serial, Showtime, Slate, Smodcast, S-Town, The Guardian, This American Life (TAL), Ted Talks, The Joe Rogan Experience (JRE), True Crime, TWiT, Wall Street Journal (WSJ), Wondery
Francuski: Jazz Radio, Radio Campus Paris, Radio Canada, Radio France, Virgin Radio
niemiecki: Deutsche Welle, DRadio Wissen, ORF, SRF, ZDF, WDR
włoski: Radio24, Rai Radio 1, 2 i 3
Różne: 103fm
Więcej informacji
Zwiń
4,7
Łącznie: 525 144
5
4
3
2
1
Ładuję…

Nowości

[New] You can now select which search engine to use when looking for a new podcast. Podcast Addict search engine is the default choice, but you can also use Apple Podcast or The Podcast Index
[New] Support episode transcript when provided by the source
[New] Widget to toggle the SleepTimer from the home screen
[Improved] Artwork resizing setting is now enabled by default (new install only)
[Fix] Couple of UI glitches caused by the last UI update
[Fix] Small bug fixes
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
5 października 2020
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
10 000 000+
Aktualna wersja
Zależy od urządzenia
Wymaga Androida
Zależy od urządzenia
Ocena treści
Dla młodzieży
Zróżnicowana zawartość: zalecamy zachowanie rozwagi
Produkty w aplikacji
0,99 USD-9,99 USD za element
Sprzedawca
Xavier Guillemane - Podcast & Radio Addict
Deweloper
27W Anapamu Street, Suite 221 SANTA BARBARA, CA, 93101
©2020 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.