Podcast Addict

Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Podcast Addict is the #1 Podcast App on Android with over 10M downloads, 500K reviews, 2 Billion episodes downloaded and an average rating of 4.7/5

Podcast Addict allows you to manage Podcast, Radio, Audiobook, Live stream, YouTube, SoundCloud channels and RSS News feeds from a single app.


Getting started: https://podcastaddict.com/getting_started
FAQs: https://podcastaddict.com/faq
Bugs & Suggestions: http://bit.ly/podcastAddict
Changelog: https://podcastaddict.com/changelog
Contacts: Settings/Feedback
Minimal permission requirement


Please contact me in case you have any issue/question.
The app is free and unrestricted. It displays a small ad banner at the bottom of the screen.
If you want to support Podcast Addict and/or disable the ad banner, you can do so via an In-App purchase.


SUBSCRIPTION / DISCOVERY
• Search by podcast name or keywords (5M podcasts / 100M+ episodes)
• Use the search engine of your choice: Podcast Addict, Apple Podcast or The Podcast Index
• Browse popular podcasts by category
• Browse podcast networks (NPR, Gimlet, BBC, Serial, Ted Talks, ...)
• Get custom recommendations based on your subscriptions
• Find similar podcasts to the one you listen to
• Paste the podcast RSS/ATOM feed url. Also works with iTunes / Apple Podcast, SoundCloud, YouTube channels and playlists urls
• Support private / premium podcasts via RSS feeds

PLAYBACK / AUDIO EFFECTS
• Built-in audio effects such as playback speed, volume boost, skip silence, mono playback. Works while streaming or playing downloaded files
• Variable playback speed for video podcasts
• Multiple playlists support
• Advanced playback features like Shuffle mode, Loop mode and Sleep timer
• Works as a standalone player (MP3, Audiobook, local files, streaming)
• Full chapter support (with images, links, ...)
• Chromecast support (with local files/audiobooks support)
• SONOS support

AUTOMATION
• Automatic update, download, playlist & deletion (Set a specific time so your favorite podcasts can be downloaded before you wake up)
• Custom settings by podcast
• Control the app through Intents with 3rd party apps
• Alarm clock to wake up to your favorite podcast, radio, audiobook, playlist

BACKUP
• Automatic cloud backup
• Import/ export subscriptions (OPML file compatible with other podcast apps)

MISC.
• SD card storage
• Podcasts reviews (both from Podcast Addict and from Apple podcast)
• Reorder podcast and radio subscriptions by drag and drop
• Android wear notifications & controls, Android Auto, Pebble ...
• Live stream radio search engine (150K radio stations)
• Bookmarks / Notes
• Premium / private / Authenticated feeds & podcasts
• Widgets
• Search based podcasts (handle a search request as a podcast)
• Virtual podcasts / Audiobooks (handle a folder content as a podcast)
• Visual customization
• Full screen reading mode for RSS news feed
• Advanced filtering by type/keywords/duration to show/hide episodes
• Advanced sharing features (full description, Twitter, ...)
• Playback Statistics
• Accessibility

AVAILABLE NETWORKS
Chinese: HK Reporter
English: 5by5, BBC, CBS Radio News, CBS Sport Radio, CNN, Criminal, Crooked Media, Earwolf, ESPN, FrogPants, Gimlet, LibriVox, Loyal Books, MSNBC, My Favorite Murder, NASA, Nerdist, Netflix, NPR, Parcast, PodcastOne, Podiobooks, Public Radio International (PRI), Radiotopia, Relay FM, Serial, Showtime, Slate, Smodcast, S-Town, The Guardian, This American Life (TAL), Ted Talks, The Joe Rogan Experience (JRE), True Crime, TWiT, Wall Street Journal (WSJ), Wondery
French: Jazz Radio, Radio Campus Paris, Radio Canada, Radio France, Virgin Radio
German: Deutsche Welle, DRadio Wissen, ORF, SRF, ZDF, WDR
Italian: Radio24, Rai Radio 1 & 2 & 3
Misc: 103fm
Podcast Addict to najlepsza aplikacja do podcastów na Androida z ponad 10 milionami pobrań, 500 000 recenzji, 2 miliardami pobranych odcinków i średnią oceną 4,7/5

Podcast Addict umożliwia zarządzanie podcastami, radiem, audiobookiem, transmisją na żywo, kanałami YouTube, SoundCloud i kanałami wiadomości RSS z jednej aplikacji.


Pierwsze kroki: https://podcastaddict.com/getting_started
Najczęściej zadawane pytania: https://podcastaddict.com/faq
Błędy i sugestie: http://bit.ly/podcastAddict
Lista zmian: https://podcastaddict.com/changelog
Kontakty: Ustawienia/Opinie
Wymagane minimalne uprawnienia


Proszę o kontakt w przypadku jakichkolwiek problemów/pytań.
Aplikacja jest bezpłatna i nieograniczona. Wyświetla mały baner reklamowy u dołu ekranu.
Jeśli chcesz wesprzeć Podcast Addict i/lub wyłączyć baner reklamowy, możesz to zrobić poprzez zakup w aplikacji.


SUBSKRYPCJA / ODKRYWANIE
• Wyszukiwanie według nazwy podcastu lub słów kluczowych (5 mln podcastów / ponad 100 mln odcinków)
• Użyj wybranej wyszukiwarki: Podcast Addict, Apple Podcast lub The Podcast Index
• Przeglądaj popularne podcasty według kategorii
• Przeglądaj sieci podcastów (NPR, Gimlet, BBC, Serial, Ted Talks, ...)
• Otrzymuj niestandardowe rekomendacje na podstawie swoich subskrypcji
• Znajdź podcasty podobne do tego, którego słuchasz
• Wklej adres URL kanału RSS/ATOM podcastu. Działa również z iTunes / Apple Podcast, SoundCloud, kanałami YouTube i adresami URL list odtwarzania
• Obsługa prywatnych/premium podcastów za pośrednictwem kanałów RSS

ODTWARZANIE / EFEKTY AUDIO
• Wbudowane efekty dźwiękowe, takie jak prędkość odtwarzania, zwiększenie głośności, pomijanie ciszy, odtwarzanie mono. Działa podczas przesyłania strumieniowego lub odtwarzania pobranych plików
• Zmienna prędkość odtwarzania podcastów wideo
• Obsługa wielu list odtwarzania
• Zaawansowane funkcje odtwarzania, takie jak tryb losowy, tryb pętli i wyłącznik czasowy
• Działa jako samodzielny odtwarzacz (MP3, audiobook, pliki lokalne, przesyłanie strumieniowe)
• Pełna obsługa rozdziałów (z obrazami, linkami, ...)
• Obsługa Chromecasta (z obsługą lokalnych plików/audiobooków)
• Wsparcie SONOS

AUTOMATYZACJA
• Automatyczna aktualizacja, pobieranie, playlista i usuwanie (ustaw konkretną godzinę, aby Twoje ulubione podcasty można było pobrać przed przebudzeniem)
• Ustawienia niestandardowe według podcastu
• Kontroluj aplikację za pomocą intencji za pomocą aplikacji innych firm
• Budzik, aby obudzić się przy ulubionym podcastie, radiu, audiobooku, liście odtwarzania

KOPIA ZAPASOWA
• Automatyczne tworzenie kopii zapasowych w chmurze
• Importuj/eksportuj subskrypcje (plik OPML zgodny z innymi aplikacjami do podcastów)

RÓŻNE
• Pamięć na karcie SD
• Recenzje podcastów (zarówno z Podcast Addict, jak i z podcastów Apple)
• Zmień kolejność subskrypcji podcastów i radia przez przeciąganie i upuszczanie
• Powiadomienia i sterowanie na Androidzie, Android Auto, Pebble...
• Wyszukiwarka radia na żywo (150 tys. stacji radiowych)
• Zakładki / Notatki
• Kanały i podcasty premium / prywatne / uwierzytelnione
• Widgety
• Podcasty oparte na wyszukiwaniu (obsługuj żądanie wyszukiwania jako podcast)
• Wirtualne podcasty/książki audio (obsługuj zawartość folderu jako podcast)
• Dostosowanie wizualne
• Tryb czytania pełnoekranowego dla kanału informacyjnego RSS
• Zaawansowane filtrowanie według typu/słów kluczowych/czasu trwania, aby pokazać/ukryć odcinki
• Zaawansowane funkcje udostępniania (pełny opis, Twitter, ...)
• Statystyki odtwarzania
• Dostępność

DOSTĘPNE SIECI
Chiński: HK Reporter
Angielski: 5by5, BBC, CBS Radio News, CBS Sport Radio, CNN, Kryminalny, Crooked Media, Earwolf, ESPN, FrogPants, Gimlet, LibriVox, Loyal Books, MSNBC, My Favorite Murder, NASA, Nerdist, Netflix, NPR, Parcast, PodcastOne, Podiobooks, Public Radio International (PRI), Radiotopia, Relay FM, Serial, Showtime, Slate, Smodcast, S-Town, The Guardian, This American Life (TAL), Ted Talks, The Joe Rogan Experience (JRE), True Crime, TWiT, Wall Street Journal (WSJ), Wondery
Francuskie: Jazz Radio, Radio Campus Paris, Radio Canada, Radio France, Virgin Radio
niemiecki: Deutsche Welle, DRadio Wissen, ORF, SRF, ZDF, WDR
Włoski: Radio24, Rai Radio 1, 2 i 3
Różne: 103fm
Więcej informacji
Zwiń
4,7
Łącznie: 551 479
5
4
3
2
1
Ładuję…

Nowości

[New] You can now rate episodes while listening to them by pressing on the thumbs up or down button
[New] Muted chapters are now displayed in a different color in the player progress bar
[New] Translation in Turkish
[Fix] Small bug fixes
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
1 grudnia 2021
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
10 000 000+
Aktualna wersja
Zależy od urządzenia
Wymaga Androida
Zależy od urządzenia
Ocena treści
Dla młodzieży
Zróżnicowana zawartość: zalecamy zachowanie rozwagi
Produkty w aplikacji
0,99 USD-9,99 USD za element
Sprzedawca
Xavier Guillemane - Podcast & Radio Addict
Deweloper
27W Anapamu Street, Suite 221 SANTA BARBARA, CA, 93101
©2021 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.