Podcast Addict

Zawiera reklamy
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Podcast Addict is the #1 Podcast App on Android with 9+M downloads, 475K reviews, 2 Billion episodes downloaded and an average rating of 4.7/5

Podcast Addict allows you to manage Podcast, Radio, Audiobook, Live stream, YouTube, Twitch, SoundCloud channels and RSS News feeds from a single app.


Getting started: http://bit.ly/startGuide
Bugs & Suggestions: http://bit.ly/podcastAddict
Contacts: Settings/Feedback
Minimal permission requirement


Please contact me in case you have any issue/question.
The app displays a small ad banner at the bottom of the screen.
If you want to support Podcast Addict and/or disable the ad banner, you can buy the Podcast Addict - Donate app.


SUBSCRIPTION / DISCOVERY
• Search by podcast name or keywords (750,000 podcasts / 10M+ episodes)
• Browse popular podcasts by category
• Browse podcast networks (NPR, Gimlet, BBC, Serial, Ted Talks, ...)
• Get custom recommendations based on your subscriptions
• Find similar podcasts to the one you listen to
• Paste the podcast RSS/ATOM feed url. Also works with iTunes / Apple Podcast, SoundCloud, YouTube & Twitch channels urls

PLAYBACK / AUDIO EFFECTS
• Built-in audio effects such as playback speed, volume boost, skip silence, mono playback. Works while streaming or playing downloaded files
• Variable playback speed for video podcasts (Android 6.0+)
• Multiple playlists support
• Advanced playback features like Shuffle mode, Loop mode and Sleep timer
• Works as a standalone player (MP3, Audiobook, local files, streaming)
• Full chapter support
• Chromecast & SONOS support

AUTOMATION
• Automatic update, download, playlist & deletion (Set a specific time so your favorite podcasts can be downloaded before you wake up)
• Custom settings by podcast
• Control the app through Intents with 3rd party apps

BACKUP
• Backup / restore subscriptions (OPML file compatible with other podcast apps)
• Full app backup / restore

MISC.
• SD card storage
• Android wear notifications & controls, Android Auto, Pebble ...
• Live stream radio search engine (150K radio stations)
• Bookmarks / Notes
• Automatic Flattr
• iTunes / Apple Podcast reviews
• Support Premium podcasts / Authenticated feeds
• Widgets
• Search based podcasts (handle a search request as a podcast)
• Virtual podcasts / Audiobooks (handle a folder content as a podcast)
• Visual customization
• Full screen reading mode for RSS news feed
• Advanced filtering by type/keywords/duration to show/hide episodes
• Advanced sharing features (full description, Twitter, ...)

AVAILABLE NETWORKS
Chinese: HK Reporter
English: 5by5, 77 WABC Radio, ABC, Absolute Radio, AfterBuzz TV, Al Jazeera, All Things Comedy, Audiomatic, BAM! Radio, BBC, Bloomberg, Carolla Digital, CBC, CBS Radio News, CBS Sport Radio, Channel 9 (MSDN), CNET, CNN, Crooked Media, Earwolf, ESPN, Feral Audio, Fox News Radio, FrogPants, Fun Kids, Gimlet Media, Goodstuff FM, HeadGum, How Stuff Works, Infinite Guest, Innovative Language, KCRW, LibriVox, Loyal Books, Mobile Nations, Monocle 24, MSNBC, Mule Radio Syndicate, NASA, Nerdist, Nickelodeon, Night Vale presents, NPR, Panoply, PBS, PodcastOne, Podiobooks, Podnutz, Public Radio International (PRI), Quick and Dirty Tips, Radiotopia, Relay FM, Revision3, S-Town, Scientific American, Serial, Showtime, Slate, Smodcast, Spec.FM, S-Town, Stand Up NY Labs, The Guardian, The Incomparable, The Naked Scientists, This American Life (TAL), Ted Talks, The Blaze, The Heard, The Joe Rogan Experience (JRE), The New Yorker, This Week in Photo, Twit, Voice America, Wall Street Journal (WSJ), WBEZ 91.5, WFMU, WNYC, Wolfpop, WOR 710, WWNO
French: Jazz Radio, Radio Campus Paris, Radio Canada, Radio France, Virgin Radio
German: Deutsche Welle, DRadio Wissen, ORF, SRF, ZDF, WDR
Italian: Radio24,Rai Radio 1,Rai Radio 2,Rai Radio 3
Podcast Addict to najpopularniejsza aplikacja do podcastów na Androida z pobieraniem 9 + M, ocenami 475 000, pobranymi 2 miliardami odcinków i średnią oceną 4,7 / 5

Podcast Addict umożliwia zarządzanie podcastami, radiem, audiobookiem, transmisją na żywo, YouTube, Twitch, kanałami SoundCloud i kanałami RSS News z jednej aplikacji.


Pierwsze kroki: http://bit.ly/startGuide
Błędy i sugestie: http://bit.ly/podcastAddict
Kontakty: Ustawienia / opinie
Minimalne wymagania dotyczące uprawnień


Proszę o kontakt w przypadku jakichkolwiek problemów / pytań.
Aplikacja wyświetla mały baner reklamowy u dołu ekranu.
Jeśli chcesz wesprzeć Podcast Addict i / lub wyłączyć baner reklamowy, możesz kupić aplikację Podcast Addict - Donate .


  SUBSKRYPCJA / ODKRYCIE
• Szukaj według nazwy podcastu lub słów kluczowych (750 000 podcastów / 10 mln + odcinków)
• Przeglądaj popularne podcasty według kategorii
• Przeglądaj sieci podcastów (NPR, Gimlet, BBC, szeregowe, Ted Talks, ...)
• Uzyskaj niestandardowe rekomendacje na podstawie twoich subskrypcji
• Znajdź podobne podcasty do tego, którego słuchasz
• Wklej adres URL kanału RSS / ATOM podcastu. Współpracuje również z adresami URL kanałów iTunes / Apple Podcast, SoundCloud, YouTube i Twitch

  ODTWARZANIE / EFEKTY AUDIO
• Wbudowane efekty dźwiękowe, takie jak prędkość odtwarzania, zwiększenie głośności, pomijanie ciszy, odtwarzanie mono. Działa podczas przesyłania strumieniowego lub odtwarzania pobranych plików
• Zmienna prędkość odtwarzania podcastów wideo (Android 6.0+)
• Obsługa wielu list odtwarzania
• Zaawansowane funkcje odtwarzania, takie jak tryb losowy, tryb pętli i wyłącznik czasowy
• Działa jako samodzielny odtwarzacz (MP3, Audiobook, pliki lokalne, streaming)
• Pełne wsparcie rozdziału
• Obsługa Chromecasta i SONOS

AUTOMATYKA
• Automatyczna aktualizacja, pobieranie, lista odtwarzania i usuwanie (Ustaw określony czas, aby Twoje ulubione podcasty mogły zostać pobrane przed przebudzeniem)
• Ustawienia niestandardowe według podcastu
• Kontroluj aplikację poprzez Intents za pomocą aplikacji innych firm

  BACKUP
• Subskrypcje kopii zapasowych / przywracania (plik OPML zgodny z innymi aplikacjami podcastów)
• Pełna kopia zapasowa / przywracanie aplikacji

  MISC.
• Pamięć karty SD
• Powiadomienia i kontrole zużycia Androida, Android Auto, Pebble ...
• Wyszukiwarka radia na żywo (150 000 stacji radiowych)
• Zakładki / notatki
• Automatic Flattr
• Recenzje podcastów iTunes / Apple
• Obsługa podcastów Premium / uwierzytelnionych kanałów
• Widżety
• Podcasty oparte na wyszukiwaniu (obsłużyć żądanie wyszukiwania jako podcast)
• Wirtualne podcasty / książki audio (obsługuj zawartość folderu jako podcast)
• Dostosowanie wizualne
• Tryb odczytu pełnoekranowego dla wiadomości RSS
• Zaawansowane filtrowanie według typu / słów kluczowych / czasu trwania, aby pokazać / ukryć odcinki
• Zaawansowane funkcje udostępniania (pełny opis, Twitter, ...)

  DOSTĘPNE SIECI
Chiński: HK Reporter
Angielski: 5by5, 77 WABC Radio, ABC, Absolute Radio, AfterBuzz TV, Al Jazeera, All Things Comedy, Audiomatic, BAM! Radio, BBC, Bloomberg, Carolla Digital, CBC, CBS Radio News, CBS Sport Radio, Channel 9 (MSDN), CNET, CNN, Crooked Media, Earwolf, ESPN, Feral Audio, Fox News Radio, FrogPants, Fun Kids, Gimlet Media , Goodstuff FM, HeadGum, How Stuff Działa, Infinite Guest, Innovative Language, KCRW, LibriVox, Loyal Books, Mobile Nations, Monocle 24, MSNBC, Mule Radio Syndicate, NASA, Nerdist, Nickelodeon, Night Vale przedstawia, NPR, Panoply, PBS , PodcastOne, Podiobooks, Podnutz, Public Radio International (PRI), Quick and Dirty Tips, Radiotopia, Relay FM, Revision3, S-Town, Scientific American, Serial, Showtime, Slate, Smodcast, Spec.FM, S-Town, Stand Up NY Labs, The Guardian, The Incomparable, The Naked Scientists, This American Life (TAL), Ted Talks, The Blaze, The Heard, The Joe Rogan Experience (JRE), The New Yorker, This Week in Photo, Twit, Voice Ameryka, Wall Street Journal (WSJ), WBEZ 91.5, WFMU, WNYC, Wolfpop, WOR 710, WWNO
Francuski: Jazz Radio, Radio Campus Paris, Radio Canada, Radio France, Virgin Radio
Niemiecki: Deutsche Welle, DRadio Wissen, ORF, SRF, ZDF, WDR
Włoski: Radio24, Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3
Więcej informacji
Zwiń
4,7
Łącznie: 477 295
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

[New] Support for Apple podcast new categories
[Fix] Small bug fixes
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
19 września 2019
Rozmiar
14M
Instalacje
5 000 000+
Aktualna wersja
4.11
Wymaga Androida
4.1 i nowsze
Ocena treści
Dla młodzieży
Zróżnicowana zawartość: zalecamy zachowanie rozwagi
Sprzedawca
Xavier Guillemane - Podcast & Radio Addict
Deweloper
27W Anapamu Street, Suite 221 SANTA BARBARA, CA, 93101
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.