Evernote - Notes Organizer & Daily Planner

Oferă achiziții în aplicație
Traduceți descrierea în română folosind Google Traducere?Traduceți descrierea înapoi în engleză (Statele Unite ale Americii)

Capture ideas when inspiration strikes. Find information fast. Share notes with anyone. From meetings and projects to web pages and to-do lists—with Evernote, everything’s in one place.

Evernote syncs to all your devices, so you can tackle action items on the go. Express yourself clearly with easy-to-use formatting options, and find what you need quickly with powerful search.

---

Use Evernote as the place you put everything … Don’t ask yourself which device it’s on—it’s in Evernote – The New York Times

“When it comes to taking all manner of notes and getting work done, Evernote is an indispensable tool.” – PC Mag

---

CAPTURE IDEAS
• Write, collect, and capture ideas as searchable notes, notebooks, memos, checklists, and to-do lists. It’s the only planner and organizer you need.
• Keep journals capturing the events and milestones of your daily life.
• Clip interesting articles and web pages to read or use later.
• Take notes and create notepads in a variety of formats: text, sketches, photos, audio, web clippings, and more.
• Use the camera to effortlessly scan, digitize, and organize your paper documents, business cards, whiteboards, handwritten notes, and drawings.
• Attach docs, PDFs, photos, and audio.

GET ORGANIZED
• Create separate notebooks to organize your memos, receipts, bills, and invoices.
• Find anything fast—Evernote's powerful search can even find text in images and handwritten notes.
• Set reminders to keep on top of activities and write to-do lists.
• Use Evernote as a digital notepad, planner, and easy-to-format word processor for all your thoughts and memos as they come.

ACCESS ANYWHERE
• Sync your notes and notebooks automatically across any Chromebook, phone, or tablet.
• Start your work on one device and continue on another without missing a beat.
• Share your notepads, memos, and journals with your friends, colleagues, or family.

EVERNOTE IN EVERYDAY LIFE
• Make personal to-do lists to keep your thoughts organized.
• Go paperless by scanning receipts and important documents.
• Save all of your travel documents, articles, and notes in one place.
• Plan events such as holidays, weddings, and parties.
• Use Evernote as a planner to organize your life and stay on task.
• Write memos and journal entries on the go with an easy-to-use notepad.

EVERNOTE IN BUSINESS
• Create agendas, manage plans, update journals, and jot down notes and memos.
• Keep everyone up to date by capturing meeting notes and sharing notebooks with your team.
• Use it as your ultimate planner, organizer, and notepad at work.
• Annotate documents during team meetings, then share with colleagues.

EVERNOTE IN EDUCATION
• Keep up with lecture notes so you don’t miss important details.
• Use it as a planner and organizer to keep track of lecture notes, exams, and assignments.
• Create different notebooks and planners for each class and keep everything organized.
• Clip and highlight web articles from the web for research papers or class projects.
• Discuss and annotate notes, memos, and essay drafts.

---

Also available from Evernote:

EVERNOTE PREMIUM
• 10 GB of new uploads each month
• Unlimited number of devices
• Access your notes and notebooks offline
• Save emails to Evernote
• Search inside Office docs and attachments
• Annotate PDFs
• Scan and digitize business cards

$7.99 monthly, $69.99 annually

Price may vary by location. Subscriptions will be charged to your credit card through your iTunes account. Where applicable, your subscription will automatically renew unless canceled at least 24 hours before the end of the current period. Subscriptions may not be cancelled for refund except as provided in Evernote's Commercial Terms. Manage your subscriptions in Account Settings after purchase.

---

Privacy Policy: https://evernote.com/legal/privacy.php
Terms of Service: https://evernote.com/legal/tos.php
Commercial terms: https://evernote.com/legal/commercial-terms
Captează idei când inspirația lovește. Găsiți informații rapid. Partajați note cu oricine. De la întâlniri și proiecte până la pagini web și liste de activități - cu Evernote, totul este într-un singur loc.

Evernotezi sincronizarea cu toate dispozitivele, astfel încât să poți aborda elemente de acțiune din timp. Exprimați-vă clar cu opțiuni de formatare ușor de utilizat și găsiți rapid ceea ce aveți nevoie cu o căutare puternică.

---

Utilizați Evernote ca loc în care ați pus totul ... Nu vă întrebați pe ce dispozitiv este - este în Evernote - New York Times

„Când vine vorba de a lua tot felul de note și de a face lucrările, Evernote este un instrument indispensabil.” - PC Mag

---

IDEI DE CAPTURĂ
• Scrieți, colectați și surprindeți idei sub formă de note, caiete, memorii, liste de verificare și liste de activități. Este singurul planificator și organizator de care ai nevoie.
• Păstrați jurnalele care surprind evenimentele și reperele din viața dvs. de zi cu zi.
• Clipă articole și pagini web interesante pentru a le citi sau utiliza mai târziu.
• Ia notițe și creează notite într-o varietate de formate: text, schițe, fotografii, audio, clipuri web și multe altele.
• Utilizați aparatul foto pentru a scana, digitaliza și organiza cu ușurință documentele de hârtie, cărțile de vizită, tablele albe, notele scrise de mână și desenele.
• Atașați documente, PDF-uri, fotografii și audio.

ORGANIZEAZA-TE
• Creați caiete separate pentru a vă organiza memoriile, chitanțele, facturile și facturile.
• Găsiți ceva rapid - căutarea puternică a Evernote poate găsi chiar text în imagini și note scrise de mână.
• Setați mementouri pentru a ține la curent activitățile și scrieți liste de activități.
• Utilizați Evernote ca un bloc de notițe digital, planificator și procesor de texte ușor de formatat pentru toate gândurile și memoriile pe măsură ce vin.

ACCESUL ORICE
• Sincronizați notele și notebook-urile în mod automat cu orice Chromebook, telefon sau tabletă.
• Începeți lucrul pe un dispozitiv și continuați pe altul fără a pierde o bătaie.
• Partajează-ți notițele, notițele și jurnalele cu prietenii, colegii sau familia.

TOTUL ÎN VIAȚA TOTUL
• Alcătuiți liste personale de activități pentru a vă păstra organizat gândurile.
• Mergeți fără hârtie scanând chitanțele și documentele importante.
• Salvați toate documentele, articolele și notele de călătorie într-un singur loc.
• Planificați evenimente precum sărbători, nunți și petreceri.
• Utilizați Evernote ca planificator pentru a vă organiza viața și pentru a vă menține sarcina.
• Scrieți notițe și înregistrări în jurnal din mers cu un bloc de notițe ușor de utilizat.

TOTUL ÎN AFACERI
• Creați agende, gestionați planuri, actualizați jurnale și notați note și note.
• Mențineți toți la curent prin surprinderea notelor de întâlnire și partajarea caietelor cu echipa ta.
• Folosiți-l ca planificator, organizator și caiet de note la locul de muncă.
• Anotați documentele în timpul ședințelor de echipă, apoi partajați cu colegii.

TOTUL ÎN EDUCAȚIE
• Fii la curent cu notele prelegerilor, pentru a nu pierde detalii importante.
• Folosiți-o ca planificator și organizator pentru a ține evidența notelor, examenelor și sarcinile prelegerilor.
• Creați caiete și planificatoare diferite pentru fiecare clasă și mențineți totul organizat.
• Decupați și evidențiați articole web de pe web pentru lucrări de cercetare sau proiecte de clasă.
• Discutați și adnotați note, memorii și schițe de eseu.

---

Disponibil și de la Evernote:

PREMIUM TOTAL
• 10 GB noi încărcări în fiecare lună
• Număr nelimitat de dispozitive
• Accesați notele și caietele offline
• Salvați e-mailuri către Evernote
• Căutați documente și fișiere atașate Office
• Adnotați PDF-uri
• Scanează și digitalizează cărțile de vizită

7,99 USD lunar, 69,99 USD anual

Prețul poate varia în funcție de locație. Abonamentele vor fi percepute pe cardul dvs. de credit prin intermediul contului dvs. iTunes. Dacă este cazul, abonamentul dvs. se va reînnoi automat, cu excepția cazului în care este anulat cu cel puțin 24 de ore înainte de sfârșitul perioadei curente. Abonamentele nu pot fi anulate pentru rambursare, cu excepția celor prevăzute în Condițiile comerciale ale Evernote. Gestionați-vă abonamentele în Setările contului după cumpărare.

---

Politica de confidențialitate: https://evernote.com/legal/privacy.php
Termeni de utilizare: https://evernote.com/legal/tos.php
Termeni comerciali: https://evernote.com/legal/commercial-terms
Afișați mai mult
Restrângeți
4,2
1.562.096 în total
5
4
3
2
1
Se încarcă…

Ce este nou

Fixed:
* We came; we saw; we conquered bugs.
Afișați mai mult
Restrângeți

Informații suplimentare

Actualizată
11 iunie 2020
Dimensiune
Variază în funcție de dispozitiv
Instalări
100.000.000+
Versiunea actuală
Variază în funcție de dispozitiv
Necesită Android
Variază în funcție de dispozitiv
Evaluarea conținutului
Elemente interactive
Utilizatorii interacționează, Achiziții digitale
Produse în aplicație
1,00 USD – 99,99 USD per articol
Oferită de
Evernote Corporation
©2020 GoogleCondiții de utilizare a site-uluiConfidențialitateDezvoltatoriArtiștiDespre Google|Locația: Statele Unite ale AmericiiLimba: română
Achiziționând acest articol, faceți tranzacția cu Google Payments și acceptați Termenii și condițiile și Notificarea privind confidențialitatea Google Payments.