Podcast Republic - Podcast Player & Radio App

Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Podcast Republic is a top quality Podcast App on Android with over 4M downloads, 76K+ authentic reviews, 600K+ podcasts and 40M+ episodes worldwide. An app you can trust!

Podcast Republic allows you to manage your Podcasts, Radios, Audio books, YouTube channels, SoundCloud channels and RSS news/blog feeds within a single app. Feature completed and highly customizable. Just install it and start enjoying your favorite shows whenever you like wherever you go!

Minimal permission requirement: An app cares about your privacy!
Beta program: Join our beta program: https://goo.gl/By2Htd.
Feedback: Please contact us in case you have any issues/questions.
Website:https://www.podcastrepublic.net
Twitter:@castrepublic
Reddit:https://www.reddit.com/r/Podcast_Republic_App

DISCOVERY / SUBSCRIPTIONS
- Support all major networks: NPR, PRX, PBS, Gimlet, BBC, Serial, Ted Talks, etc.
- Discover and subscribe to 600K+ shows and 40M+ episodes.
- Support importing from RSS/ATOM feed directly.
- Import and export subscriptions using OPML file format.
- Play your audiobooks, music or local media files in one app.
- Sync your subscriptions and playback progress to cloud and connected devices in real time.
- Rate and leave a review for your favorite shows.
- A full featured RSS feeds reader.

PLAYBACK / AUDIO EFFECTS
- Built-in audio effects such as volume boosting, skipping silence and equalizer.
- Variable playback speed for all Android versions. Save your time with fast playback speed.
- True multiple playlists support for better playback organization.
- Prioritize your listening with the powerful priority playlists feature.
- Smart play queue feature designed with podcast listening in the mind.
- Schedule to play podcast or radio at a specific time. Wake up with your favorite show.
- Set sleep timer to stop the playback while you sleep.
- Gesture operated Car mode. Control the playback with simple gestures. No need to look for the controls on the screen at all.
- Customizable shaking actions to control your playback without opening your phone.
- Customize skipping intervals in the mid of the playback, or even skip the beginning/ending of the podcast.
- Remember your playback position and pick up from where you left last time.
- Live radio streaming support.
- Support Chromecast, Android wear, and Android Auto.
- Support to play video in picture in picture (PIP) mode

NOTIFICATION / AUTOMATION
- Fully automated download. Check podcast update at a configurable interval.
- Automatically delete downloaded episode file after been listened.
- Control the app through Intents from third party apps like Tasker, ...

CLOUD SYNCING / AUTO BACKUP
- Sync your subscriptions and playback progress to cloud and connected devices in real time.
- Schedule automatic backup of the app data. Keep your data safe!

MISC
- Powerful Episode filter to view episodes as based on various criteria (playback state, download state, publishing date, etc).
- True SD card support. Save episode downloads to any location on SD card.
- Fully configurable to meet your specific needs.
- Sixteen color themes to select, including the automatically day and night theme switching.

This app is ads supported app. Ads can be removed through in-app purchase.
Podcast Republic to najwyższej jakości aplikacja Podcast na Androida z ponad 4M pobraniami, 76K + autentycznymi recenzjami, 600K + podcastami i 40M + odcinkami na całym świecie. Aplikacja, której możesz zaufać!

Podcast Republic umożliwia zarządzanie podcastami , Radiami , książkami audio , kanałami YouTube , kanałami SoundCloud i wiadomości RSS / blog w jednej aplikacji. Funkcja ukończona i wysoce konfigurowalna. Po prostu zainstaluj i zacznij cieszyć się ulubionymi programami, kiedy tylko chcesz, gdziekolwiek jesteś!

Minimalne wymagania dotyczące uprawnień: aplikacja dba o Twoją prywatność!
Program Beta: Dołącz do naszego programu beta: https://goo.gl/By2Htd.
Opinia: skontaktuj się z nami w przypadku jakichkolwiek problemów / pytań.
Strona internetowa: https://www.podcastrepublic.net
Twitter: @castrepublic
Reddit: https://www.reddit.com/r/Podcast_Republic_App

ODKRYJ / SUBSKRYPCJE
- Obsługa wszystkich głównych sieci: NPR, PRX, PBS, Gimlet, BBC, Serial, Ted Talks itp.
- Odkryj i subskrybuj programy 600K + i odcinki 40M +.
- Wsparcie importowania bezpośrednio z kanału RSS / ATOM.
- Importowanie i eksportowanie subskrypcji przy użyciu formatu pliku OPML.
- Odtwarzaj książki audio, muzykę lub lokalne pliki multimedialne w jednej aplikacji.
- Synchronizuj subskrypcje i postęp odtwarzania z chmurą i podłączonymi urządzeniami w czasie rzeczywistym.
- Oceń i zostaw recenzję dla swoich ulubionych programów.
- W pełni funkcjonalny czytnik kanałów RSS.

EFEKTY ODTWARZANIA / AUDIO
- Wbudowane efekty dźwiękowe, takie jak zwiększanie głośności, pomijanie ciszy i korektora.
- Zmienna prędkość odtwarzania dla wszystkich wersji Androida. Oszczędzaj czas dzięki szybkiej prędkości odtwarzania.
- Obsługa wielu list odtwarzania dla lepszej organizacji odtwarzania.
- Priorytetyzuj słuchanie za pomocą funkcji listy odtwarzania o wysokim priorytecie.
- Inteligentna funkcja kolejki odtwarzania zaprojektowana z myślą o słuchaniu podcastów.
- Harmonogram odtwarzania podcastów lub radia o określonej godzinie. Obudź się ze swoim ulubionym programem.
- Ustaw wyłącznik czasowy, aby zatrzymać odtwarzanie podczas snu.
- Tryb samochodowy sterowany gestami. Steruj odtwarzaniem za pomocą prostych gestów. Nie trzeba w ogóle szukać elementów sterujących na ekranie.
- Konfigurowalne akcje potrząsania, aby kontrolować odtwarzanie bez otwierania telefonu.
- Dostosuj odstępy pomijania w połowie odtwarzania, a nawet pomiń początek / koniec podcastu.
- Pamiętaj o swojej pozycji odtwarzania i podnieś miejsce, z którego ostatnio wyjechałeś.
- Obsługa transmisji strumieniowej na żywo.
- Obsługa Chromecasta, Android i Android Auto.
- Obsługa odtwarzania wideo w trybie obrazu w obrazie (PIP)

POWIADOMIENIE / AUTOMATYKA
- W pełni zautomatyzowane pobieranie. Sprawdź aktualizację podcastu w konfigurowalnym odstępie czasu.
- Automatycznie usuń pobrany plik odcinka po wysłuchaniu.
- Steruj aplikacją za pomocą Intents z aplikacji zewnętrznych, takich jak Tasker, ...

CLOUD SYNCING / AUTO BACKUP
- Synchronizuj subskrypcje i postęp odtwarzania z chmurą i podłączonymi urządzeniami w czasie rzeczywistym.
- Zaplanuj automatyczne tworzenie kopii zapasowej danych aplikacji. Dbaj o bezpieczeństwo swoich danych!

MISC
- Potężny filtr odcinków do wyświetlania odcinków w oparciu o różne kryteria (stan odtwarzania, stan pobierania, data publikacji itp.)
- Prawdziwa obsługa kart SD. Zapisz pobrane odcinki w dowolnym miejscu na karcie SD.
- W pełni konfigurowalny, aby spełnić Twoje specyficzne potrzeby.
- Szesnaście kolorów do wyboru, w tym automatyczne przełączanie motywów dziennych i nocnych.

Ta aplikacja to aplikacja obsługująca reklamy. Reklamy można usunąć za pomocą zakupu w aplikacji.
Więcej informacji
Zwiń
4,5
Łącznie: 76 498
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

18.06.22R
Jun 22, 2018
* Misc fixes for Chromecast
* Use artwork dominant color as background
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
12 lipca 2019
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
Zależy od urządzenia
Wymaga Androida
Zależy od urządzenia
Ocena treści
Dla młodzieży
Język
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników, Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
2,99 USD-4,99 USD za element
Sprzedawca
Podcast Republic
Deweloper
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.