Microsoft Edge: Web Browser

За всички възрасти
302 765
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Обединеното кралство)

Introducing the Microsoft Edge web browser. It’s time to expect more. More privacy. More control. More productivity. More value.

Browse the web anywhere with one seamless experience from your phone to your computer and other signed-in devices.

Microsoft Edge gives you the tools to protect your privacy online with features like tracking prevention, AdBlock Plus, InPrivate browsing and InPrivate search in Microsoft Bing.

Organise the web in a way that cuts through the clutter, making it easier to find, view and manage your content on the go.

With world-class compatibility, performance and new features, Microsoft Edge is the only web browser you’ll ever need.

Microsoft Edge features:

Private Browser and a more productive browsing experience
• A browser that securely syncs your favourites, passwords, collections and other saved data across your signed-devices.
• Search the web on the go with visual and voice search powered by Microsoft Bing.
• Redesigned navigation helps you get to your Favourites, reading list and more in fewer taps.
• With Immersive Reader, users can remove ads and other distracting content from articles and blog posts for a more streamlined reading experience.

Privacy & Control: Take control of your data
• Tracking prevention blocks trackers from sites you haven’t visited.
• A private browsing experience from the start with tracking prevention is enabled by default.

Organise & Collect: Organisation on the go
• New! Collections makes it easier than ever to collect and organise content you find on the web across your signed-in devices – now available on your mobile device.

Private Browser: InPrivate browsing
• Privacy matters. InPrivate tabs won't store your browsing data (like cookies, history, autofill information or temporary files)
• Keep your search history private with built-in InPrivate search in Microsoft Bing. When you browse using InPrivate mode, your search history will never be saved to Microsoft Bing or associated back to your Microsoft account.

Ad Blocker:
• AdBlock Plus helps block unwanted ads.
•  Block ads by turning on ad blocking by visiting Settings > Content blockers.

Microsoft Rewards
• Earn rewards while you search.

Get the Microsoft Edge web browser for a fast, private and productive experience while you browse.
Представяме ви уеб браузъра Microsoft Edge. Време е да очаквате повече. Повече поверителност. Повече контрол. Повече производителност. Повече стойност.

Разглеждайте мрежата навсякъде с едно безпроблемно изживяване от вашия телефон до вашия компютър и други устройства, в които сте влезли.

Microsoft Edge ви предоставя инструментите за защита на поверителността ви онлайн с функции като предотвратяване на проследяването, AdBlock Plus, сърфиране InPrivate и търсене InPrivate в Microsoft Bing.

Организирайте мрежата по начин, който пресича бъркотията, улеснявайки намирането, преглеждането и управлението на вашето съдържание в движение.

Със съвместимост от световна класа, производителност и нови функции, Microsoft Edge е единственият уеб браузър, от който някога ще се нуждаете.

Функции на Microsoft Edge:

Частен браузър и по-продуктивно изживяване при сърфиране
• Браузър, който сигурно синхронизира вашите любими, пароли, колекции и други запазени данни във вашите подписани устройства.
• Търсете в интернет в движение с визуално и гласово търсене, задвижвано от Microsoft Bing.
• Преработената навигация ви помага да стигнете до любимите си, списъка за четене и други с по-малко кранове.
• С Immersive Reader потребителите могат да премахват реклами и друго разсейващо съдържание от статии и публикации в блогове за по-рационално изживяване при четене.

Поверителност и контрол: Поемете контрола върху данните си
• Проследяването предотвратява блокирането на тракери от сайтове, които не сте посетили.
• Лично сърфиране от самото начало с предотвратяване на проследяване е активирано по подразбиране.

Организиране и събиране: Организация в движение
• Ново! Колекциите улесняват от всякога събирането и организирането на съдържанието, което намирате в мрежата, през вашите устройства, на които сте влезли в системата - вече на разположение на вашето мобилно устройство.

Частен браузър: сърфиране InPrivate
• Въпроси за поверителност. Разделите InPrivate няма да съхраняват данните ви за сърфиране (като бисквитки, история, информация за автоматично попълване или временни файлове)
• Поддържайте историята на търсенията си частна с вграденото търсене InPrivate в Microsoft Bing. Когато сърфирате в режим InPrivate, историята на търсенията ви никога няма да бъде запазена в Microsoft Bing или свързана с вашия акаунт в Microsoft.

Блокиране на реклами:
• AdBlock Plus помага за блокиране на нежелани реклами.
• Блокирайте реклами, като включите блокирането на реклами, като посетите Настройки> Блокиращи съдържание.

Microsoft Rewards
• Печелете награди, докато търсите.

Вземете уеб браузъра Microsoft Edge за бързо, лично и продуктивно изживяване, докато сърфирате.
Прочетете повече
Свиване
4,5
Общо 302 765
5
4
3
2
1
Зарежда се…

Новите неща

Thank you for using Microsoft Edge! Here’s what’s new in this release:
•  Try Collections! Easily collect and organise content as you browse the web – with any of your signed-in devices.
We’ve also made some general bug fixes and performance improvements.
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
5 февруари 2021 г.
Размер
Варира според устройството
Инсталирания
10 000 000+
Текуща версия
Варира според устройството
Изисква Android
4.4 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Интерактивни елементи
Взаимодействие между потребители, Неограничен достъп до интернет
Предлага се от
Microsoft Corporation
©2021 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.