Swagbucks

48 153
Obsahuje reklamy
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Earn FREE gift cards faster by using the Swagbucks App by shopping your favorite retailers, taking surveys on the go, or discovering new products, services and content, all from the convenience of your phone.

Join 100 Million registered members who have already earned over $700,000,000.00 dollars by shopping for a wide variety of brands at retailers that they love like Target, Walgreens, Kroger, The Home Depot, and more. Our free app lets you to earn by shopping in-store or online. Find all the latest deals from brands you enjoy, from a fancy hotel to a new pair of kicks at your favorite retailer.

Shopping not your bag?

Share your feedback on a variety of topics including movies, TV shows, shopping experiences and even new products and services in the Answer tab

Share your opinion on content that you browse in the Watch tab

Find new services and products to try in the Discover tab

The Swagbucks app is the perfect way to extend your earning opportunities.

How it works:

Earn points called “SB” by
- Answering Surveys
- Shopping in-store and online
- Discovering new products and services
- Sharing your opinion on content that you browse

Then redeem your SB for gift cards for Amazon, PayPal, Target, Walmart, Starbucks, and more. For more gift cards and ways to earn, visit Swagbucks.com on a device near you.

Disclaimer: Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.
Získajte rýchlejšie darčekové karty ZDARMA pomocou aplikácie Swagbucks nakupovaním obľúbených predajcov, uskutočňovaním prieskumov na cestách alebo objavovaním nových produktov, služieb a obsahu, a to všetko z pohodlia telefónu.

Pripojte sa k 100 miliónom registrovaných členov, ktorí už zarobili viac ako 700 000 000 dolárov dolárov nákupom širokej škály značiek u maloobchodníkov, ktoré majú radi, ako sú Target, Walgreens, Kroger, The Home Depot a ďalšie. Naša bezplatná aplikácia vám umožňuje zarábať nakupovaním v obchode alebo online. Nájdite všetky najnovšie ponuky od značiek, ktoré vás baví, od luxusného hotela po nový pár kopov u vášho obľúbeného predajcu.

Nakupuješ tašku?

Podeľte sa o svoje názory na rôzne témy vrátane filmov, televíznych relácií, nákupných zážitkov a dokonca aj nových produktov a služieb na karte Odpovedať

Podeľte sa o svoj názor na obsah, ktorý prehliadate na karte Pozeranie

Na karte Discover nájdete nové služby a produkty, ktoré môžete vyskúšať

Aplikácia Swagbucks je perfektný spôsob, ako rozšíriť svoje príležitosti na zárobky.

Ako to funguje:

Získajte body nazývané „SB“
- Odpovede na prieskumy
- Nakupovanie v obchode a online
- Objavovanie nových produktov a služieb
- zdieľajte svoj názor na obsah, ktorý prehliadate

Potom uplatnite svoju SB na darčekové karty pre Amazon, PayPal, Target, Walmart, Starbucks a ďalšie. Viac darčekových kariet a spôsobov, ako zarobiť, nájdete na stránke Swagbucks.com na zariadení vo vašom okolí.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Pokračujúce používanie GPS bežiaceho na pozadí môže výrazne znížiť životnosť batérie.
Ďalšie informácie
Zbaliť
3,8
Celkove 48 153
5
4
3
2
1
Načítava sa…

Novinky

We hope you like to shop!
- Access coupons and deals when you select a store in the Shop Tab
- We've also fixed some bugs and made your overall app experience more enjoyable
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
25. septembra 2020
Veľkosť
25M
Inštalácie
1 000 000+
Aktuálna verzia
5.2.2
Vyžaduje Android
5.0 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Od 13 rokov
Násilie
Od predajcu
Prodege
©2020 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.