MediaMonkey

Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

MediaMonkey helps you navigate, manage and sync large music collections. Key features:
❖ Sync (wirelessly *) with MediaMonkey for Windows. Keeps playlists, tracks and videos including file info, ratings, lyrics, play history, etc. in sync.
❖ Manage Music, Classical music, Audiobooks, Podcasts, Video.
❖ Navigate by Artist, Album, Composer, Genre, Playlist, etc.) with support for multiple attributes (e.g. Genre=Rock;Alternative)
❖ Navigate by Folder **
❖ Play any content supported by your device (using system codecs), with replay gain (volume leveling) and an equalizer
❖ Sleep timer
▶ NEW: Cast to Google chrome cast or UPnP/DLNA devices ** †
▶ NEW: Android Auto support
❖ Bookmark large files (e.g. Audiobooks, videos)
❖ Access and download media from UPnP/DLNA servers **
❖ Player widgets for home screen or lock screen
❖ Edit properties of single/multiple files
❖ Manage single/multiple files (e.g. play, queue, playlist management, delete, use as ringtone, share)
❖ Playlist management with hierarchy
❖ Now Playing views: Album Art / Tracklist
❖ Compatible with with third-party scrobblers (Simple Last.fm, Scrobble Droid, Last.fm)
❖ Full-library search
❖ etc...

* USB Sync is unrestricted. Wi-Fi sync is a time-limited trial.
** Time limited trial.
† Only supported on Android 4+


Available Upgrades:
----------------------------------------------
❱ Wi-Fi Sync addon: Unlocks unlimited wireless synchronization. Available as an in-app purchase.
❱ UPnP/DLNA addon: Unlocks unlimited UPnP/DLNA usage. Available as an in-app purchase.
❱ Advanced Media Management addon: Unlocks home screen customization, folder browser. Available as an in-app purchase.
❱ MediaMonkey Pro: Unlocks all trial functionality, and provides all of the addon features described above in one bundle. Available in the App Store.


Explanation re. Permissions:
----------------------------------------------
In-app purchases - to purchase addons
Device & app history (retrieve running apps) - to show/hide the notification icon
Identity (find accounts on the device) - to allow purchases of addons
Photos/Media/Files (Read, modify, delete, or test access to the contents of your USB storage) - to sync/download content via UPnP
Wi-Fi and Other network connection information (view Wi-Fi connections, full network access, connect and disconnect from Wi-Fi, allow Wi-Fi Multicast reception, view network connections) - for Wi-Fi sync / UPnP
Other
- prevent device from sleeping - for video playback
- modify system settings - to change Wi-Fi settings
- change your audio settings - for audio/video playback
- pair with Bluetooth devices - for bluetooth playback
- install shortcuts - to add playlist shortcuts
- read phone status and identity - to hide the Lock Screen Player (only on system OS versions < 4.2) during a phone call
- disable your screen lock - to allow for a Lock Screen Player on system OS versions < 4.2
MediaMonkey pomaga nawigować, zarządzanie i synchronizowanie dużych zbiorów muzycznych. Kluczowe cechy:
❖ Sync (bezprzewodowo *) z MediaMonkey dla Windows. Utrzymuje odtwarzania, utwory i filmy o tym pliku, ocen, piosenki, grać historii itp zsynchronizowane.
❖ Zarządzanie muzyka, muzyka klasyczna, książki audio, podcasty wideo.
❖ Przejdź według artysty, albumu, kompozytor, gatunek, listy odtwarzania, etc.) ze wsparciem dla wielu atrybutów (np Gatunek = Skale; alternatywna)
❖ Przejdź wg folderu **
❖ Zagraj dowolną treść obsługiwaną przez urządzenie (przy użyciu kodeków systemowych) z zyskiem replay (regulacja głośności) i wyrównania
❖ Timer uśpienia
▶ NOWOŚĆ: żeliwne do obsady Google Chrome lub urządzeń / UPnP DLNA ** †
▶ Nowość: Wsparcie Android Auto
❖ zakładek dużych plików (np Audiobooki, filmy)
❖ dostępu i pobieranie z serwerów mediów / UPnP DLNA **
widgety ❖ gracza do ekranu głównego lub ekranu blokady
❖ Edytuj właściwości pojedynczych / wielu plików
❖ Zarządzanie pojedynczych / wielu plików (np zabaw, kolejka, zarządzanie playlist, usuwać użyć jako dzwonek, akcje)
❖ zarządzanie odtwarzania z hierarchią
❖ Odtwarzane widoki: Album Art / Tracklist
❖ kompatybilny zz scrobblers trzecich (Simple Last.fm, Scrobble Droid, Last.fm)
❖ pełną biblioteką wyszukiwania
❖ etc ...

* USB Sync jest nieograniczony. Synchronizacja Wi-Fi jest jazda na czas ograniczony.
** Czas ograniczony okres próbny.
† Tylko obsługiwane na Android 4+


Dostępne rozszerzenia:
----------------------------------------------
❱ Wi-Fi Sync dodatek: Odblokowuje nieograniczoną synchronizację bezprzewodową. Dostępny jako zakupu w aplikacji.
❱ UPnP / DLNA dodatek: Odblokowuje nieograniczone użycie UPnP / DLNA. Dostępny jako zakupu w aplikacji.
dodatek ❱ Advanced Media Zarządzanie: Odblokowuje ekranie głównym dostosowywania przeglądarki folderu. Dostępny jako zakupu w aplikacji.
❱ MediaMonkey Pro: Odblokowuje wszystkie funkcje próbną i zapewnia wszystkie funkcje zabudowanych opisanych powyżej w jednej wiązce. Dostępne w App Store.


Objaśnienie re. Uprawnienia:
----------------------------------------------
Zakupy w aplikacji - zakup dodatków
Historia Device & app (pobieranie uruchomionych aplikacji) - aby pokazać / ukryć ikonę powiadomienia
Tożsamość (znaleźć kont na urządzeniu) - aby umożliwić zakup dodatków
Zdjęcia / Media / Files (czytać, modyfikować, usuwać lub dostęp testowy do zawartości pamięci USB) - aby zsynchronizować / download treści przez UPnP
Wi-Fi i inne informacje dotyczące połączenia sieciowego (zobacz połączeń Wi-Fi, pełny dostęp do sieci, łączenie i rozłączanie z bezprzewodowym dostępem do Internetu umożliwiają odbiór bezprzewodowy multicast połączenia widok sieciowa) - Wi-Fi sync / UPnP
Inny
- Zapobiegania urządzenia w tryb uśpienia - do odtwarzania wideo
- Modyfikowanie ustawień systemu - aby zmienić ustawienia Wi-Fi
- Zmiana ustawień dźwięku - do odtwarzania audio / wideo
- Para z urządzeniami Bluetooth - do odtwarzania bluetooth
- Zainstalowanie skrótów - aby dodać skróty playlisty
- Odczytać stan telefonu i tożsamości - aby ukryć odtwarzacza ekranie blokady (tylko w wersjach systemu OS <4,2) w trakcie rozmowy telefonicznej
- Wyłączyć blokadę ekranu - aby umożliwić blokadę ekranu w odtwarzaczu wersji systemu OS <4,2
Więcej informacji
4,5
Łącznie: 15 021
510 134
43 292
3751
2338
1506
Ładuję...

Nowości

40+ improvements to:
Android Auto
Playback/shuffle
Chromecasting
Metadata lookup
Sync (with MediaMonkey for Windows 4.1.20+)

Updates by build#
751
# of tracks in playlist

747
Android Auto buttons

746
Bluetooth auto-play
Stability

745
Bluetooth metadata
Shuffle/Repeat on Chromecast
Sharing
Sync (network files)

732
Sync (Playlists, Artwork)
Duplicate sync profiles
Chromecast
Delete album

723
Podcast play order
Repeat all
Storage appears as read-only
Sync tracks containing ':'
Wi-Fi sync bugs
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
30 marca 2018
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
500 000+
Aktualna wersja
Zależy od urządzenia
Wymaga Androida
Zależy od urządzenia
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
1,48 USD-2,49 USD za element
Sprzedawca
Ventis Media, Inc.
Programista
5711 Sunrise Ave. Cote St. Luc, Quebec H4W 1V9 Canada
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.