OpenVPN Connect – Fast & Safe SSL VPN Client

174 590
Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

WHAT IS OPENVPN CONNECT?

OpenVPN Connect is the official VPN application for Android developed by OpenVPN, Inc. It is a universal client serving the following OpenVPN products:

⇨ Access Server – self-hosted VPN solution for businesses
⇨ OpenVPN Cloud – VPN-as-a-Service for businesses
⇨ OpenVPN Compatible Server – solution for self-hosted servers

If you need a VPN for private use and you do not have a server of your own, please download Private Tunnel, our paid VPN solution for individual users.
Most of the commercial VPNs on the market actually use OpenVPN as the core protocol of their service. OpenVPN Connect is the only VPN client that is created, developed, and maintained by OpenVPN Inc. itself!
Whether you want to set up VPN for a large company, protect your home Wi-Fi, connect securely via a public internet hotspot, or use your mobile device on the road, OpenVPN Connect uses cutting-edge technology to ensure your privacy and safety.
Connect your world securely! OpenVPN Connect works seamlessly across all devices, no matter the complexity of your organization or your bandwidth.

WHY OPENVPN CONNECT?

► Most Trusted VPN on the Market
The only official VPN client created and maintained by OpenVPN Inc., used by over 50 million individuals and businesses worldwide
► Free VPN, No Ads
OpenVPN Connect is free to use and has no ads, ever. There is no throttling, ensuring fast connection with unlimited bandwidth for all accounts
► Fast & Secure Connection
Top enterprise-grade traffic encryption to keep your Internet access fast, safe and secure, and block online threats when connecting via Wi-Fi and hotspots
► Easy Remote Network Access
Easily set up and configure remote access for your organization to ensure full security and privacy when accessing resources from home or while traveling

HOW TO USE OPENVPN CONNECT?

You will need an existing OpenVPN Compatible Server or an Access Server/OpenVPN Cloud subscription, depending on the service you want to use:
► Your administrator gave you a hostname & username/password ⇨ Click on "URL" tab. Enter your hostname as well as username and password and enjoy full connection security!
► Your administrator gave you an ovpn profile ⇨ Click on “File” tab. Import the ovpn file and enjoy full connection security!

FEATURES

✓ Creates VPN tunnels encrypted with top enterprise-grade encryption ciphers. Data sent through the tunnel is 100% secure
✓ Connect to your office network resources from anywhere, configure and manage access rules and connection properties across your office
✓ Encrypt traffic over public Wi-Fi and hotspots, protect connection against hackers and sniffers

WHO ARE WE?

OpenVPN Inc. is the industry leader in SSL VPN technologies and a trusted name in cyber security. Our award-winning open source VPN protocol has emerged to establish itself as a de-facto standard in the open source networking space. OpenVPN has been protecting identities and data while providing anonymity to internet users for over 15 years, allowing both individuals and organizations to establish and manage fast and secure VPN connections.
HVA ER OPENVPN-KOBLING?

OpenVPN Connect er den offisielle VPN-applikasjonen for Android utviklet av OpenVPN, Inc. Det er en universell klient som betjener følgende OpenVPN-produkter:

⇨ Access Server - self-host VPN-løsning for bedrifter
⇨ OpenVPN Cloud - VPN-as-a-Service for bedrifter
⇨ OpenVPN Compatible Server - løsning for servere med egen vert

Hvis du trenger en VPN til privat bruk, og du ikke har en egen server, kan du laste ned Private Tunnel, vår betalte VPN-løsning for enkeltbrukere.
De fleste av de kommersielle VPN-ene på markedet bruker faktisk OpenVPN som kjerneprotokollen for deres tjeneste. OpenVPN Connect er den eneste VPN-klienten som er opprettet, utviklet og vedlikeholdt av OpenVPN Inc. selv!
Enten du vil sette opp VPN for et stort selskap, beskytte ditt Wi-Fi hjemme, koble sikkert sammen via et offentlig internett-hotspot eller bruke mobilenheten din på veien, bruker OpenVPN Connect avansert teknologi for å sikre ditt privatliv og sikkerhet.
Koble sammen din verden sikkert! OpenVPN Connect fungerer sømløst på alle enheter, uansett hvor kompleks organisasjonen eller båndbredden er.

HVORFOR OPENVPN-KOBLING?

► Mest pålitelige VPN på markedet
Den eneste offisielle VPN-klienten som er opprettet og vedlikeholdt av OpenVPN Inc., brukt av over 50 millioner individer og bedrifter over hele verden
► Gratis VPN, ingen annonser
OpenVPN Connect er gratis å bruke og har ingen annonser noensinne. Det er ingen throttling, noe som sikrer rask forbindelse med ubegrenset båndbredde for alle kontoer
► Rask og sikker tilkobling
Topp bedriftskvalitet trafikkryptering for å holde Internett-tilgangen rask, sikker og sikker, og blokkerer trusler på nettet når du kobler til via Wi-Fi og hotspots
► Enkel ekstern nettverkstilgang
Konfigurer og konfigurer enkelt ekstern tilgang for organisasjonen din for å sikre full sikkerhet og personvern når du får tilgang til ressurser hjemmefra eller mens du reiser

HVORDAN BRUKE OPENVPN CONNECT?

Du trenger en eksisterende OpenVPN-kompatibel server eller et Access Server / OpenVPN Cloud-abonnement, avhengig av tjenesten du vil bruke:
► Administratoren ga deg et vertsnavn og brukernavn / passord ⇨ Klikk på fanen "URL". Skriv inn vertsnavnet ditt, brukernavn og passord, og nyt full tilkoblingssikkerhet!
► Administratoren din ga deg en ovpn-profil ⇨ Klikk på “File” -fanen. Importer ovpn-filen og nyt full tilkoblingssikkerhet!

EGENSKAPER

✓ Oppretter VPN-tunneler kryptert med topp bedriftskvalitetskrypteringssifere. Data som sendes gjennom tunnelen er 100% sikre
✓ Koble til kontorets nettverksressurser hvor som helst, konfigurer og administrer tilgangsregler og tilkoblingsegenskaper på tvers av kontoret
✓ Krypter trafikk over offentlige Wi-Fi og hotspots, beskytt forbindelsen mot hackere og sniffere

HVEM ER VI?

OpenVPN Inc. er bransjeledende innen SSL VPN-teknologier og et pålitelig navn innen cybersikkerhet. Vår prisbelønte open source VPN-protokoll har vist seg å etablere seg som en de-facto-standard i open source-nettverksområdet. OpenVPN har beskyttet identiteter og data mens de har gitt anonymitet til internettbrukere i over 15 år, slik at både enkeltpersoner og organisasjoner kan etablere og administrere raske og sikre VPN-tilkoblinger.
Finn ut mer
Skjul
4,2
174 590 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn …

Dette er nytt

Changes from 3.2.4 to 3.2.5:
- Added support for deep linking and web authentication using system web browser
Finn ut mer
Skjul

Tilleggsinformasjon

Oppdatert
26. juli 2021
Størrelse
6,2M
Installeringer
10 000 000+
Gjeldende versjon
3.2.5
Krever Android
4.4 og nyere
Egnethet
Tillatelser
Levert av
OpenVPN
©2021 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.