OpenVPN Connect – Fast & Safe SSL VPN Client

157 544
Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

WHAT IS OPENVPN CONNECT?

OpenVPN Connect is the official VPN application for Android developed by OpenVPN, Inc. It is a universal client serving the full suite of OpenVPN products:

⇨ Private Tunnel – hosted product for individuals
⇨ Access Server – server solution for businesses
⇨ OpenVPN Compatible Server – solution for self-hosted servers

Most of the commercial VPNs on the market actually use OpenVPN as the core protocol of their service. OpenVPN Connect is the only VPN client that is created, developed, and maintained by OpenVPN Inc. itself!

Whether you want to set up VPN for a large office, protect your home Wi-Fi, connect via a public internet hotspot, unblock geo-restricted websites via proxy, or use your mobile device on the road, OpenVPN Connect uses cutting-edge technology to ensure your privacy and safety.

OpenVPN Connect works seamlessly across all devices, no matter the complexity of your organization or your bandwidth.

Connect your world securely! For Private Tunnel, we offer a 7-day FREE trial for all new accounts!


WHY OPENVPN CONNECT?

► Most Trusted VPN on the Market
The only official VPN client created and maintained by OpenVPN Inc., used by over 50 million individuals and businesses worldwide

► Fast & Secure Connection
Top enterprise-grade traffic encryption to keep your Internet access fast, safe and secure, and block online threats when connecting via Wi-Fi and hotspots

► Easy Remote Network Access
Easily set up and configure remote access for your organization to ensure full security and privacy when accessing resources from home or while traveling

► Private Connection from Anywhere
Connect to our vpn servers around the world and keep your IP address anonymous.

► Unlimited Data, No Ads
OpenVPN Connect has no ads, ever. There is no throttling, ensuring fast connection with unlimited bandwidth for all accounts

► 24/7 Support
We offer 24/7 email support, live web chat support and ticketing support to resolve any question you might have in the shortest time possible

► Free Trial for 7 Days
Private Tunnel comes with a free 7-day free trial with no obligation to buy – simply register and start enjoying private and secure Internet access for free


HOW TO USE OPENVPN CONNECT?

You will need an existing OpenVPN Compatible Server, Access Server, or Private Tunnel subscription, depending on the service you want to use:

► You are an individual customer ⇨ Click on “Private Tunnel”. Enter your credentials. If you do not have a subscription yet, sign up for a 7-day free trial!

► Your administrator gave you a hostname & username/password ⇨ Click on “Access Server”. Enter your hostname as well as username and password and enjoy full connection security!

► Your administrator gave you an ovpn profile ⇨ Click on “OVPN Profile”. Import the ovpn file and enjoy full connection security!


FEATURES
✓ Creates VPN tunnels encrypted with top enterprise-grade encryption ciphers. Data sent through the tunnel is 100% secure
✓ Connect to your office network resources from anywhere, configure and manage access rules and connection properties across your office
✓ Encrypt traffic over public Wi-Fi and hotspots, protect connection against hackers and sniffers
✓ Unblock geo-restricted websites via vpn – connect to one of our vpn servers around the world and retain full anonymity


WHO ARE WE?

OpenVPN Inc. is the industry leader in SSL VPN technologies and a trusted name in cyber security. Our award-winning open source VPN protocol has emerged to establish itself as a de-facto standard in the open source networking space. OpenVPN has been protecting identities and data while providing anonymity to internet users for over 15 years, allowing both individuals and organizations to establish and manage fast and secure VPN connections.
HVA ER OpenVPN CONNECT?

OpenVPN Connect er den offisielle VPN-programmet for Android er utviklet av OpenVPN, Inc. Det er en universell klient serverer full pakke med OpenVPN produkter:

⇨ Privat Tunnel - vert produkt for enkeltpersoner
⇨ Access Server - server-løsning for bedrifter
⇨ OpenVPN kompatibel server - løsning for selv vert servere

De fleste av de kommersielle VPN på markedet faktisk bruke OpenVPN som kjernen protokollen av deres tjeneste. OpenVPN Connect er den eneste VPN-klienten som er skapt, utviklet og vedlikeholdt av OpenVPN Inc. seg selv!

Enten du ønsker å sette opp VPN for et stort kontor, beskytte ditt hjem Wi-Fi, koble til via et offentlig internett hotspot, oppheve blokker geografiske restriksjoner nettsteder via proxy, eller bruke mobilenheten på veien, OpenVPN Connect bruker cutting-edge teknologi for å sikre personvernet og sikkerheten.

OpenVPN Connect fungerer sømløst på tvers av alle enheter, uansett kompleksiteten i din organisasjon eller din båndbredde.

Koble din verden på en sikker måte! For Private Tunnel, tilbyr vi en 7-dagers gratis prøveversjon for alle nye kontoer!


HVORFOR OpenVPN CONNECT?

► mest pålitelige VPN på markedet
Den eneste offisielle VPN-klient laget og vedlikeholdt av OpenVPN Inc., som brukes av over 50 millioner enkeltpersoner og bedrifter over hele verden

► Fast & Sikker tilkobling
Top enterprise-klasse trafikk kryptering for å holde Internett raskt, trygt og sikkert, og blokkere trusler når du kobler til via Wi-Fi og hotspots

► Easy Remote Network Access
Enkelt å sette opp og konfigurere fjerntilgang for din organisasjon for å sikre full sikkerhet og personvern ved tilgang til ressurser hjemmefra eller på reise

► privat tilkobling fra hvor som helst
Koble til våre VPN-servere rundt om i verden og holde din IP-adresse anonym.

► Unlimited Data Ingen annonser
OpenVPN Connect har ingen annonser, noensinne. Det er ingen struping, noe som sikrer rask forbindelse med ubegrenset båndbredde for alle kontoer

► 24/7 Support
Vi tilbyr 24/7 e-poststøtte, live web chat support og billettering støtte for å løse eventuelle spørsmål du måtte ha på kortest mulig tid

► gratis prøveversjon for 7 dager
Private Tunnel kommer med en gratis 7-dagers gratis prøveversjon med ingen forpliktelse til å kjøpe - bare registrere og begynne å nyte privat og sikker Internett-tilgang gratis


BRUK OpenVPN CONNECT?

Du trenger en eksisterende OpenVPN Kompatibel Server, Access Server, eller Private Tunnel abonnement, avhengig av hvilken tjeneste du vil bruke:

► Du er en enkelt kunde ⇨ Klikk på “Private Tunnel”. Oppgi legitimasjon. Hvis du ikke har et abonnement ennå, registrere deg for en 7-dagers gratis prøveversjon!

► Administratoren ga deg et vertsnavn og brukernavn / passord ⇨ Trykk på “Access Server”. Skriv inn vertsnavnet samt brukernavn og passord og nyte fulle tilkoblingssikkerhet!

► Administratoren ga deg en ovpn profil ⇨ Trykk på “OVPN profil”. Importer ovpn filen og nyte fulle tilkoblingssikkerhet!


EGENSKAPER
✓ Oppretter VPN-tunneler kryptert med topp enterprise-klasse kryptering koder. Data som sendes gjennom tunnelen er 100% sikker
✓ Koble til kontoret nettverksressurser fra hvor som helst, konfigurere og administrere tilgangsregler og tilkoblingsegenskaper på tvers av kontoret
✓ Krypter trafikk over offentlig Wi-Fi og hotspots, beskytter tilkoblingen mot hackere og sniffere
✓ Unblock geografiske restriksjoner nettsteder via vpn - koble til en av våre VPN-servere rundt om i verden og opprettholde full anonymitet


HVEM ER VI?

OpenVPN Inc. er bransjens ledende i SSL VPN-teknologier og en klarert navn i cyber sikkerhet. Vår prisvinnende åpen kildekode VPN protokollen har kommet fram til å etablere seg som en de-facto standard i åpen kildekode nettverk plass. OpenVPN har vært å beskytte identiteter og data samtidig som det gir anonymitet til Internett-brukere i over 15 år, slik at både enkeltpersoner og organisasjoner til å etablere og administrere rask og sikker VPN-tilkoblinger.
Finn ut mer
Skjul
4,2
157 544 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn...

Dette er nytt

Changes from 3.0.4 to 3.0.5:
* (hotfix) updated proxy-list bundle to fix "cannot login" issues
* refactor of PT adaptive logic
* added PT cancel login
* changed PT icon
* Removed reconnect when changing timeout
* Bug fixes for UI, logs, shortcuts, timeouts and certificate revoke
Finn ut mer
Skjul

Tilleggsinformasjon

Oppdatert
25. mai 2018
Størrelse
14M
Installeringer
10 000 000+
Gjeldende versjon
3.0.5
Krever Android
4.1 og nyere
Egnethet
Tillatelser
Levert av
OpenVPN
©2019 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereArtisterOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.