Parkster
(74)

Reviews

What's New
1.8.4
- Uppdaterat UI.
- Tagit bort konceptet med förvald bil. Varje gång man parkerar behöver bil väljas, för att minska risken att fel bil inparkeras av misstag.
- Dina aktiva långtidsbiljetter visas nu på första sidan.
1.6.3
- Förbättrad GPS-funktionalitet för att hitta p-platser.
- Appen kommer nu ihåg din senaste valda stopptid och använder den som förslag nästa gång du ska parkera.

Similar