Różaniec: Podróż, która zmieni twoje życie

Children of Medjugorje. Inc
5.0
1 review
Ebook
255
Pages
Eligible

About this ebook

W sercu tej książki jest kontemplacja Jezusa i Maryi. Każdy etap ich życia uaktualnia się w naszych sercach. Wszystko staje się realne. Wchodzimy wraz z Nimi do stajni betlejemskiej czy też do świątyni jerozolimskiej, przemierzamy wraz z Nimi drogi Galilei, cierpimy wraz z Nimi pośród rozkrzyczanego tłumu przed pałacem Piłata, nie posiadamy się z radości razem z Marią Magdaleną wobec Jezusa - zwycięzcy śmierci.

Podróżując z nimi, napełniamy się łaskami przywiązanymi do każdej tajemnicy, jesteśmy dziećmi zafascynowanymi przez to, na co patrzymy i jesteśmy przemienieni przez te promienie światła, które emanują z Ewangelii.

Odkrywamy także medytacje dziesięciu nowych tajemnic: tajemnic współczucia i miłosierdzia, zaczerpniętych z Pisma Świętego i z Tradycji Kościoła.

Ratings and reviews

5.0
1 review

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.