Özdek ve Devim / Matter and Motion (Türkçe-İngilizce)

· İdea Yayınevi
Ebook
142
Pages

About this ebook

James Clerk Maxwell (1831, Edinburgh, İskoçya-1879, Cambridge) elektrik. manyetizma ve ışık fenomenlerini ether olarak adlandırdığı özdeksel bir alan içinden yayılan ve tümü de aynı temel doğa yasalarının belirişi olan mekanik etkinlikler olarak açıkladı. Bu doğa fenomenlerini, ve ayrıca radyo dalgalarını, radar, ve ısının yayılımını bugün “Maxwell denklemleri” olarak bilinen tek bir denklemler dizgesinde birleştirdi. Başka buluşlarının yanısıra, gazların kinetik kuramının istatistiksel çözümlemesine katkısı gazlardaki parçacıkların hızlarının olasılığını dizgenin sıcaklığının, parçacığın kütlesinin ve o hızın bir fonksiyonu olarak belirleyen Maxwell-Boltzmann dağılımıdır. Maxwell’in alan kuramı ile ilgili buluşları ilk kez Heinrich Hertz tarafından 1877’de, Maxwell’in ölümünden sekiz yıl sonra, deneysel olarak doğrulandı. Maxwell’in kendisi görgül araştırmaya hiç de ilgisiz değildi ve başka pekçok deneysel aygıt tasarının yanısıra, yüzyılın en büyük araştırma özeklerinden biri olan Cavendish laboratuvarının tasar ve yapımının sorumluluğunu da üstlendi. Yine, Maxwell’in Özdek ve Devim’de (1877) görelilik üzerine gözlemleri Poincaré’yi görelilik üzerine buluşlarına götürdü. Maxwell etheri dalga deviminin olanağı için zorunlu ortam olarak, süredurum ve esneklik ile, uzam ile, genel olarak özsel fiziksel özellikler ile donatılı uzaysal ve zamansal alan olarak açıklamasına karşın, bu “fiziksel” alan daha sonra pozitivizmin fizik üzerindeki etkisi ile “metafiziksel” olarak görüldü ve fizikten düşüldü ve sonuçta düşlem yetisinin sayısız usdışı kurgusu için aşağı yukarı engelsiz bir oyun alanı doğdu.

 

Maxwell 1841’de 10 yaşında Edinburgh Akademisine ve 16 yaşında Edinburgh Üniversitesine girdi. 1850’de Cambridge Üniversitesine geçerek Trinity College’da öğretmen oldu, 1854’de matematik derecesini aldı. İki yıl sonra Londra’da King’s College’e katıldı. 1856’da deneysel çalışmasını sürdürmek için oradan ayrıldı, ama 1871’de ünlü Cavendish laboratuvarını planlamak için Cambridge’e döndü ve kurumun ilk fizik profesörü oldu.

— Aziz Yardımlı

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.