ವಚನ ಭಾರತ / Vachana Bharata

· Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.
5.0
48 reviews
Ebook
406
Pages

About this ebook

'ವಚನ ಭಾರತ' ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ವಗಳ ಕಥಾವಿವರವಿದೆ. ಹೊಸಗನ್ನಡದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸುಂದರ ಗದ್ಯಕಾರರಲ್ಲಿ ಡಾ॥ ಎ. ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಮುಖರು. ವಿದ್ವತ್ - ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡೂ ಸುಲಭ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸವತ್ತಾದ- ವಿವರಣಪೂರ್ವಕ ಕಥನ ವರ್ಣನಗಳನ್ನೂ, ಸ್ವಾರಸ್ಯೋಲ್ಲೇಖನವನ್ನೂ, ರಸವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳದು ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ವಚನಭಾರತ- ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನೂ ಓದಲೇ ಬೇಕಾದ ಕೃತಿ.
5.0
48 reviews
Kousthub M S
April 11, 2020
A sacred and fully genuine knowledgeable Book. A R Krishna Shastri Namonamaha. Dhanyosmi
6 people found this review helpful
Did you find this helpful?
Pradeep Kumar Shetty K
July 17, 2020
ಅಧ್ಯಯನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೂಲಕತೆಗೆ ಹತ್ತಿರಚವಾಗಿದೆ. ಓದಿ ಆನಂದವಾಯಿತು. ವ್ಯಾಸರಿಗೂ, ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು.
7 people found this review helpful
Did you find this helpful?
Pramod B
April 14, 2019
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಓದಲೇಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕ, ಇದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು🙏🙏🙏😇
15 people found this review helpful
Did you find this helpful?

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.