Trafik Alarm - Fartkontrol i Danmark og Europa

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

Undgå fartbøder:
Bliv en del af Danmarks bedste Trafik community, hvor vi hjælper hinanden ved at indmelde fotovogne og fartkontroller

Nyhed: Europæiske fart kameraer!
Mere end 30.000 fast monterede fart kameraer hjælper dig til en bøde fri bilferie

Live-opdatering
Få live-opdateringer om trafiksituationen i Danmark, og vær godt oplyst i trafikken.

Data fra vejdirektoratet
Få særlige advarsler fra Vejdirektoratet - f.eks. tabt gods eller glatføre.

Lad appen køre i baggrunden
Brug f.eks. gps eller hør musik. Når du skal være opmærksom, vil Trafik Alarm overtage lyden og give trafikmeldinger præcis som du kender det fra P4’s trafikmeldinger.

Talte Advarsler
Når der er noget du skal være opmærksom på, vil du få talte advarsler.

Vælg mellem 3 stemmer heriblandt Ole Thestrup (tilvælg også kommentarer fra Ole og gør lange køreture lidt sjovere)

Anmeld
Du kan hjælpe andre brugere ved at anmelde når du opdager noget på din vej. (der er 5 kategorier Fartkontrol, Kø, Vejarbejde, Ulykker og andet)

Giv feedback
På eksisterende hændelser du er kørt forbi, så du hjælper andre brugere.

Speedometer. Hold øje med din nøjagtige fart

Kilometertæller
Følg med i hvor mange km du har kørt med Trafik Alarm. Følg også din ranking på km-hitlisten af alle Trafik Alarm brugere.

Kvalitetssikring
Som de eneste på markedet har vi et team som sidder og overvåger brugernes anmeldelser for at sikre høj kvalitet af trafikdata.

In-app support
Vi har altid haft markedets bedste support, men nu er den blevet endnu bedre end før. Med den nye in-app support er vores supportteam endnu tættere på dig og du skal ikke forlade Trafik Alarm appen for at få hjælp og svar på dine spørgsmål.

Bemærk: Start Trafik Alarm app’en og se på kortet hvor der er noget du skal være opmærksom på. Du kan lade Trafik Alarm køre i forgrunden og holde øje på kortet om du nærmer dig forhindringer.
Du kan lade appen køre i baggrunden, så vil der blive holdt øje i baggrunden og Trafik Alarm vil advare dig i god tid. Da brugen af GPS, som kører i baggrunden, kan formindske batteriets levetid, vil appen opdage når du holder op med at køre og automatisk lukke ned, så den ikke længere bruger strøm på at være aktiv.

Husk: Vi kan ikke svare på de feedback I skriver i AppStore anmeldelser, så skriv gerne direkte til vores support hvis du oplever problemer med at komme i gang, og forslag til forbedringer kan skrives på vores Facebook, hvor vi svarer alle som henvender sig.

Følg også Trafik Alarm på Facebook:
http://www.facebook.com/TrafikAlarm

Du får 30 dages prøveabonnement som ny bruger, med adgang til alle funktioner.
Køb Trafik Alarm PLUS medlemskab og få adgang til alle funktioner.
1 måned til 29 kr
1 år til 199 kr (særligt introtilbud)
Læs mere om de forskellige medlemstyper i appen.

Vilkår og betingelser: http://www.trafikalarm.dk/faq.asp#tc
Persondatapolitik: http://www.trafikalarm.dk/faq.asp#pd

Vi understøtter mere end 12.000 forskellige Android modeller! Benyt dig af de 30 dages prøveperiode for at sikre app’en kører tilfredsstillende på din enhed, før der købes abonnement.

Geo24 ApS Trafik Alarm - fartkontrol & trafikmeldinger
Avoid speed fines:
Become part of Denmark's best Traffic community, where we help each other by signing photo wagons and speed controls

News: European speed cameras!
More than 30,000 fast-mounted speed cameras help you get a fine free car holiday

Live update
Get live updates about the traffic situation in Denmark and be well informed in traffic.

Data from the Road Directorate
Get special warnings from the Road Directorate - eg. lost goods or slippery goods.

Let the app run in the background
For example, use gps or listen music. When you need to be aware, Traffic Alarm will take over the sound and provide traffic announcements exactly as you know it from P4's traffic announcements.

Spoken Warnings
When there is something you need to be aware of, you will get spoken warnings.

Choose from 3 votes, including Ole Thestrup (also select comments from Ole and make long drives a little more fun)

Report
You can help other users by notifying when you discover something on your way. (there are 5 categories Speed ​​Control, Queue, Roadworks, Accidents and other)

Give feedback
On existing events you have passed, so you help other users.

Speedometer. Keep an eye on your exact speed

Odometer
Keep track of how many miles you have driven with Traffic Alarm. Also follow your ranking on the km hit list of all Traffic Alarm users.

Quality assurance
As the only ones on the market, we have a team that sits and monitors user reviews to ensure high quality traffic data.

In-app support
We have always had the market's best support, but now it has become even better than before. With the new in-app support, our support team is even closer to you and you should not leave the Traffic Alarm app for help and answers to your questions.

Note: Start the Traffic Alarm app and look at the map where there is something to be aware of. You can let Traffic Alert run in the foreground and keep an eye on the map if you approach obstacles.
You can let the app run in the background, so the background will be watched and Traffic Alarm will warn you in good time. As the use of GPS running in the background can reduce battery life, the app will detect when you stop running and automatically shut down so it no longer uses power to be active.

Remember: We can not respond to the feedback you write in AppStore reviews, so please write directly to our support if you're having trouble getting started, and suggestions for improvements can be posted on our Facebook where we respond to everyone who addresses.

Also follow Traffic Alarm on Facebook:
http://www.facebook.com/TrafikAlarm

You will receive a 30-day trial subscription as a new user, with access to all features.
Buy Traffic Alarm PLUS membership and access all features.
1 month to 29 kr
1 year to 199 kr (special intro offer)
Read more about the different member types in the app.

Terms and Conditions: http://www.trafikalarm.dk/faq.asp#tc
Personal Data Policy: http://www.trafikalarm.dk/faq.asp#pd

We support more than 12,000 different Android models! Take advantage of the 30-day trial to ensure your app is running satisfactorily on your device before subscribing.

Geo24 ApS Traffic Alarm - Speed ​​Control & Traffic Announcements
Read more
Collapse
4.0
2,654 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
January 2, 2019
Size
Varies with device
Installs
100,000+
Current Version
Varies with device
Requires Android
Varies with device
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact, Shares Location, Digital Purchases
Permissions
Offered By
Geo24 ApS
Developer
Kornmarksvej 6, 1. sal 2605 Brøndby KUNDESERVICE: support@trafikalarm.dk
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.