Trafik Alarm - Fartkontrol i Danmark og Europa

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

Undgå fartbøder:
Bliv en del af Danmarks bedste Trafik community, hvor vi hjælper hinanden ved at indmelde fotovogne og fartkontroller

Nyhed: Europæiske fart kameraer!
Mere end 30.000 fast monterede fart kameraer hjælper dig til en bøde fri bilferie

Live-opdatering
Få live-opdateringer om trafiksituationen i Danmark, og vær godt oplyst i trafikken.

Data fra vejdirektoratet
Få særlige advarsler fra Vejdirektoratet - f.eks. tabt gods eller glatføre.

Lad appen køre i baggrunden
Brug f.eks. gps eller hør musik. Når du skal være opmærksom, vil Trafik Alarm overtage lyden og give trafikmeldinger præcis som du kender det fra P4’s trafikmeldinger.

Talte Advarsler
Når der er noget du skal være opmærksom på, vil du få talte advarsler.

Vælg mellem 3 stemmer heriblandt Ole Thestrup (tilvælg også kommentarer fra Ole og gør lange køreture lidt sjovere)

Anmeld
Du kan hjælpe andre brugere ved at anmelde når du opdager noget på din vej. (der er 5 kategorier Fartkontrol, Kø, Vejarbejde, Ulykker og andet)

Giv feedback
På eksisterende hændelser du er kørt forbi, så du hjælper andre brugere.

Speedometer. Hold øje med din nøjagtige fart

Kilometertæller
Følg med i hvor mange km du har kørt med Trafik Alarm. Følg også din ranking på km-hitlisten af alle Trafik Alarm brugere.

Kvalitetssikring
Som de eneste på markedet har vi et team som sidder og overvåger brugernes anmeldelser for at sikre høj kvalitet af trafikdata.

In-app support
Vi har altid haft markedets bedste support, men nu er den blevet endnu bedre end før. Med den nye in-app support er vores supportteam endnu tættere på dig og du skal ikke forlade Trafik Alarm appen for at få hjælp og svar på dine spørgsmål.

Bemærk: Start Trafik Alarm app’en og se på kortet hvor der er noget du skal være opmærksom på. Du kan lade Trafik Alarm køre i forgrunden og holde øje på kortet om du nærmer dig forhindringer.
Du kan lade appen køre i baggrunden, så vil der blive holdt øje i baggrunden og Trafik Alarm vil advare dig i god tid. Da brugen af GPS, som kører i baggrunden, kan formindske batteriets levetid, vil appen opdage når du holder op med at køre og automatisk lukke ned, så den ikke længere bruger strøm på at være aktiv.

Husk: Vi kan ikke svare på de feedback I skriver i AppStore anmeldelser, så skriv gerne direkte til vores support hvis du oplever problemer med at komme i gang, og forslag til forbedringer kan skrives på vores Facebook, hvor vi svarer alle som henvender sig.

Følg også Trafik Alarm på Facebook:
http://www.facebook.com/TrafikAlarm

Du får 7 dages prøveabonnement som ny bruger, med adgang til alle funktioner.
Køb Trafik Alarm PLUS medlemskab og få adgang til alle funktioner.
1 måned til 29 kr
1 år til 199 kr (særligt introtilbud)
Læs mere om de forskellige medlemstyper i appen.

Vilkår og betingelser: http://www.trafikalarm.dk/faq.asp#tc
Persondatapolitik: http://www.trafikalarm.dk/faq.asp#pd

Vi understøtter mere end 12.000 forskellige Android modeller! Benyt dig af de 7 dages prøveperiode for at sikre app’en kører tilfredsstillende på din enhed, før der købes abonnement.

Geo24 ApS Trafik Alarm - fartkontrol & trafikmeldinger
Avoid speeding fines:
Be part of the best Traffic community where we help each other by reporting the photo-trailers and vehicle checks

News: European speed cameras!
More than 30,000 fixed speed cameras helps you to a fine free motoring

Live update
Get live updates on traffic situation in Denmark, and be well lit in traffic.

Data from the Highways Agency
Get special warnings from the Road Directorate - eg. lost goods or slippery roads.

Let the app run in the background
Use example. gps or listen to music. As you must be aware, the Traffic Alarm over sound and provide traffic information exactly as you know it from P4's traffic reports.

spoken Alerts
When there is something you should be aware that you will get talked warnings.

Choose from 3 votes including Ole Thestrup (opt also feedback from Ole and make long trips more fun)

Report
You can help others by reporting when you discover something on your way. (There are five categories Cruise control, Queue, Road Construction, accidents and other)

Give feedback
On existing events you left behind, so you are helping other users.

Speedometer. Keep an eye on your exact speed

Odometer
Keep track of how many kilometers you have run with Traffic Alert. Also follow your ranking on the mileage chart of all Traffic Alert users.

Quality assurance
As the only market we have a team that sits and monitors users' reviews to ensure high quality of traffic data.

In-app support
We have always had the best support, but now it has become even better than before. With the new in-app support, our support team even closer to you and do not leave Traffic Alert app for help and answers to your questions.

Note: Start Traffic Alert app and see on the map where there is something you should be aware of. You can leave Traffic Alert run in the foreground and keep an eye on the map if you approach obstacles.
You can leave the app running in the background, so there will be monitored in the background and Traffic Alert will warn you ahead of time. Since the use of GPS running in the background can decrease battery life, app will detect when you stop running and automatically shut down so that it no longer uses the power of being active.

Remember: We can not respond to the feedback I write in the AppStore reviews, please write directly to our support if you experience difficulty getting started, and suggestions for improvement can be written on our Facebook, where we answer all aimed at.

Also follow Traffic Alert on Facebook:
http://www.facebook.com/TrafikAlarm

You get 7-day trial subscription as a new user, with access to all functions.
Buy Traffic Alert PLUS membership and access to all functions.
1 month to 29 kr
1 year 199 kr (Special intro offer)
Read more about the different types of membership in the app.

Terms and Conditions: http://www.trafikalarm.dk/faq.asp#tc
Privacy: http://www.trafikalarm.dk/faq.asp#pd

We support more than 12,000 different Android models! Take advantage of the 7 day trial period to make sure the app is running satisfactorily on your device before purchase of subscription.

Geo24 ApS Traffic Alert - speed control and traffic reports
Read more
4.0
2,593 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Rettelser:
- Adgang til af- og bekræft mulighed efter endt tur
- Visning af den røde markeringsfarver under pinen på kortet
- Fejl på notifikations ikonet, som bliver vist i status barren

Strømoptimeringer:
- App’en stopper nu automatisk med at hente GPS data, efter 10 min., hvis den ikke har været i brug.

Nyheder:
- Vi har tilføjet versions nummer i bunden af Menu’en

PS: Husk at du kan indstille overvågning af et område i indstillinger via menu punktet: Notifikationer
Read more

Additional Information

Updated
August 6, 2018
Size
Varies with device
Installs
100,000+
Current Version
Varies with device
Requires Android
Varies with device
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact, Shares Location, Digital Purchases
Permissions
Offered By
Geo24 ApS
Developer
Banegårdspladsen 1 5000 Odense C KUNDESERVICE: support@trafikalarm.dk
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.