Adobe Sign

Для всіх вікових груп
1 123
Перекласти опис вибраною мовою (Українська) у Перекладачі Google?Відновити опис такою мовою: Англійська (Сполучені Штати)

Get e-signatures on documents and forms. Easily. Securely. Anywhere.

This app is a mobile companion for the Adobe Sign e-signature service. With it, you can e-sign documents and forms, send them to others for e-signature, track your documents and get signatures instantly with in-person signing.

Adobe Sign is the electronic signature solution you can trust, from the global leader in secure digital documents for over 25 years. Adobe Sign is used by businesses of all sizes — including Fortune 1000 companies, healthcare organizations and financial institutions — to accelerate critical business processes in Sales, HR, Legal and Operations.

SIGN DOCUMENTS ON THE GO
• Open and e-sign documents instantly.
• Sign directly on the screen with your finger or stylus.
• Sign or click to approve a document sent by others.
• Delegate signing to another person or reject a signing request.
• Save partially filled forms to complete at a more convenient time.

GET E-SIGNATURES FROM OTHERS
• Send documents for signature from your online document library, your device or email attachments.
• Work with documents from Google Drive, Box, Dropbox, Evernote or Adobe Document Cloud.
• Use your Android to get e-signatures in person when meeting a client.
• Choose a language for the signer’s experience.

STORE AND MANAGE YOUR DOCUMENTS
• Track progress and manage agreements with real-time status updates.
• Send reminders to recipients who haven't signed yet.
• View agreements stored in your online account.
• All parties get a certified copy of the signed document automatically by email.

LEGALLY BINDING AND SECURE
• Adobe Sign is compliant with e-signature laws around the world, including the U.S. ESIGN Act and the European Union eIDAS Regulation.
•Signed documents are encrypted and saved as Certified PDFs. Recipients can validate document authenticity.
• Each transaction includes a complete audit trail detailing events and actions.
• Adobe Sign meets stringent security compliance standards and is certified compliant with ISO 27001, SOC 2 Type 2, HIPAA and PCI DSS v3.0 used by the Payment Card Industry.
• Adobe Sign provides protection for both the sender and the signer during the signing process with identity verification options, an audit trail, a tamper-evident seal and more.

SCAN DOCUMENTS
• Turn any paper document into a PDF, then send for fast e-signing.
• Scan multiple document pages into a single PDF and reorder them as desired.
• Easily attach, send, and sign scanned PDFs.
• Enhance your camera images with boundary detection, perspective correction, and text sharpness.
• Requires Android 4.4 KitKat+.

Adobe Sign requires an active subscription with one of the following Adobe offerings. Learn more at https://acrobat.adobe.com/us/en/acrobat/send-for-signature.html

• Adobe Sign
• Adobe PDF Pack
• Adobe Acrobat DC
• Adobe Creative Cloud Complete

Terms & Conditions: Your use of this application is governed by the Adobe General Terms of Use ( https://www.adobe.com/legal/terms-linkfree.html
Adobe Privacy Policy: https://www.adobe.com/privacy/policy-linkfree.html )
Отримати електронні підписи на документах і формах. Легко. Чи безпечно. Anywhere.

Ця програма є мобільним компаньйоном для служби електронного підпису Adobe глухонімих. З його допомогою ви можете по електронній підписувати документи і форми, відправляти їх іншим для електронного підпису, відстежувати ваші документи і отримати підпис відразу з підписанням в очних.

Adobe Вхід є електронним підписом рішення, яким можна довіряти, від світового лідера в області захищених електронних документів протягом більше 25 років. Adobe Вхід використовуються підприємствами всіх розмірів - в тому числі зі списку Fortune 1000 компаній, медичні організацій і фінансових установ - для прискорення критичних бізнес-процесів в області продажів, HR, юридичні та операції.

SIGN ДОКУМЕНТИ ПО ГО
• Відкрити і електронної знакові документи миттєво.
• Увійдіть безпосередньо на екрані за допомогою пальця або стилуса.
• Увійдіть або натисніть, щоб затвердити документ, відправлений іншим.
• Делегування підписання іншої особи або відхилити запит на підпис.
• Щоб створити частково заповнені форми, щоб завершити в більш зручний час.

GET E-ПІДПИСИ ВІД ІНШИХ
• Відправка документів для підписання з Вашої інтернет-бібліотеки документів, пристрій або вкладень електронної пошти.
• Робота з документами з Google Drive, Box, Dropbox, Evernote або Adobe Document Cloud.
• Використовуйте Android, щоб отримати електронні підписи особисто при зустрічі з клієнтом.
• Виберіть мову для досвіду підписала.

ЗБЕРІГАТИ І КЕРУВАТИ НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ
• Відстеження прогресу і управляти угоди з оновленнями статусу в режимі реального часу.
• Надіслати нагадування одержувачів, які ще не підписали.
• Перегляд угоди, що зберігаються в вашому інтернет-акаунті.
• Всі сторони отримати завірену копію підписаного документа автоматично по електронній пошті.

ЮРИДИЧНО ОБОВ'ЯЗКОВИХ І БЕЗПЕЧНО
• Adobe Вхід відповідає електронного підпису законів по всьому світу, в тому числі закону США ESIGN і Європейського Союзу eIDAS регулювання.
• Підписані документи шифруються і зберігаються в сертифікованому PDF-файлах. Одержувачі можуть підтвердити справжність документа.
• Кожна угода включає в себе повний аудит з докладним описом подій і дій.
• Adobe Вхід відповідає суворим стандартам відповідності вимогам безпеки і сертифіковані на відповідність стандарту ISO 27001, SOC 2 Тип 2, HIPAA і PCI DSS v3.0, використовуваної індустрії платіжних карт.
• Adobe Вхід забезпечує захист як для відправника і підписала в процесі підписання з варіантами перевірки ідентичності, в журналі аудит, яка замикається зрозумілою печаткою і багатьма іншими.

СКАН ДОКУМЕНТИ
• Увімкніть будь-який паперовий документ в форматі PDF, а потім відправити для швидкої електронного підпису.
• Сканування декількох сторінок документа в один PDF і змінити порядок їх за своїм бажанням.
• Легко прикріпити, відправляти і підписати відскановані документи PDF.
• Покращення зображення з камери з кордоном виявлення, корекції перспективи і тексту різкістю.
• Потрібен Android 4.4 KitKat +.

Adobe Вхід вимагає активної підписки з одним з наступних пропозицій Adobe. Дізнайтеся більше на https://acrobat.adobe.com/us/en/acrobat/send-for-signature.html

• Adobe Вхід
• Adobe PDF поновлення
• Adobe Acrobat DC
• Adobe Creative Cloud Complete

Правила та умови: Використання цього додатка регулюється Adobe Загальними умовами використання (https://www.adobe.com/legal/terms-linkfree.html
 Adobe Політика конфіденційності: https://www.adobe.com/privacy/policy-linkfree.html)
Показати більше
Згорнути
3,4
Усього 1 123
5
4
3
2
1
Завантажується…

Що нового

3.5
FIXED:
• Linking to and attaching documents from Box.
• Host Sign option now enabled for customers previously experiencing issues.
• Performance and stability.
Показати більше
Згорнути

Додаткова інформація

Оновлено
28 березня 2019 р.
Розмір
11M
Встановлення
100 000+
Поточна версія
3.5.0
Потрібна ОС Android
4.4 і новіших версій
Вікові обмеження
Для всіх вікових груп
Інтерактивні елементи
Взаємодія користувачів
Постачальник
Adobe
Розробник
©2019 GoogleУмови використання сайтуКонфіденційністьРозробникиВиконавціПро Google|Країна: Сполучені ШтатиМова: Українська
Купуючи цей продукт, ви оплачуєте його через Google Payments і приймаєте Умови використання та Примітку про конфіденційність Google Payments.