Getin Mobile

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Bankuj wygodnie! W dowolnym momencie sprawdzisz stan konta, przekonasz się, czy wypłata już wpłynęła lub czy Twój znajomy oddał Ci za kawę. Bezpłatnym powiadomieniem damy Ci znać o wpływach na Twoje konto, przypomnimy o zbliżających się terminach spłat rat. W dowolnym miejscu zrobisz przelew, czy opłacisz rachunek za telefon. Chcesz szybko rozliczyć się ze znajomymi? Zrób natychmiastowy przelew na telefon BLIK!

Dostępne funkcje:
Rachunki
• Stan konta, historia, szczegóły
• Przelewy własne, krajowe, do odbiorców zdefiniowanych
• Przelewy natychmiastowe Express Elixir
• Pełna obsługa zleceń stałych – tworzenie, edycja, zawieszanie, zamykanie.
• Przelewy do US
• Powtarzanie przelewów
• Opłacanie rachunków i faktur QR kodem
• Doładowanie telefonu
• Dostęp do rachunków oszczędnościowych
• Zarządzanie kontem oszczędnościowym Skarbonka
• Wyszukiwanie operacji w historii
• Podgląd zaplanowanych operacji
• Możliwość pobrania i wysłania potwierdzeń transakcji
• Dodawanie odbiorców zdefiniowanych
• Kopiowanie i wysyłanie numeru konta

Karty debetowe i kredytowe
• Podgląd kart debetowych i kredytowych
• Aktywacja, zastrzeganie, blokowanie, zmiana limitów i PINu
• Podgląd historii kart
• Spłata karty kredytowej
• Przelewy z karty kredytowej
• Zamawianie kart wirtualnych i dodawanie kart debetowych i kredytowych do Google Pay

Lokaty
• Zakładanie i podgląd posiadanych lokat
• Edycja i zrywanie
• Opcja opłacenia lokaty później
• Możliwość zakładania lokat bez posiadania konta

Kredyty
• Podgląd kredytów gotówkowych, hipotecznych i firmowych
• Spłata kredytów gotówkowych (spłata raty, całkowita i częściowa z opcją zmniejszenia raty lub skrócenia okresu kredytowania)
• Podgląd posiadanego limitu w koncie
• Wnioskowanie o nowy kredyt (w ramach oferty specjalnej)

Płatności telefonem
• Przelewy natychmiastowe BLIK
• Płatność kodami BLIK
• Wpłaty BLIK
• Wypłaty kodami BLIK z bankomatów
• Wystawianie czeków BLIK
• Płatności zbliżeniowe Google Pay

Funkcje dodatkowe
• Logowanie odciskiem palca
• Mobilna autoryzacja - zatwierdzaj transakcje zlecane w Bankowości Internetowej w aplikacji mobilnej jednym klikiem
• Dopasowanie wyglądu aplikacji do swoich potrzeb (włącz i wyłącz kafle na stronie głównej)
• Lokalizacja placówek banku i bankomatów
• Aktualne kursy walut
• Archiwum paragonów w wersji elektronicznej
• Bezpłatne powiadomienia push
• Kontakt z Bankiem – połącz się z Infolinią od razu jako zweryfikowany Klient, odbieraj i wysyłaj wiadomości do Banku
• Sejf – zablokuj część pieniędzy na rachunku. W każdej chwili i bez dodatkowych opłat możesz zdjąć blokadę i korzystać z pieniędzy. Do Sejfu możesz wkładać i wyjmować pieniądze za darmo dowolną liczbę razy.
• Skróty aplikacji

DEMO
Sprawdź jak działa nasza aplikacja dzięki wersji demonstracyjnej! Na ekranie logowania wybierz Menu, a następnie Demo. Wprowadź dowolny wzór logowania.
Jak zacząć korzystać?
1. Pobierz i uruchom aplikację Getin Mobile.
2. Wprowadź login i hasło z Bankowości Internetowej, aby utworzyć swój profil.
3. Wybierz sposób, w jaki będziesz się od tej pory logować do aplikacji mobilnej – symbolem graficznym lub hasłem.
4. Nadaj nowe hasło i zacznij korzystać z aplikacji mobilnej.
WAŻNE!
Pamiętaj, że musisz ustalić również kod PIN, który będzie zabezpieczał Twoje transakcje. Możesz to zrobić w ustawieniach aplikacji mobilnej lub Bankowości Internetowej.
Więcej informacji o aplikacji Getin Mobile znajdziesz na stronie www.getinbank.pl
Bank conveniently! You can check your account balance at any time, find out whether the withdrawal has already been received or whether your friend gave you back for coffee. Free notification will let you know about the inflows to your account, we will remind you about the upcoming installment repayment dates. You can make a transfer or pay the phone bill anywhere. Do you want to settle accounts quickly with your friends? Make an instant transfer to your BLIK phone!

Available functions:
Bills
• Account balance, history, details
• Own and domestic transfers to defined recipients
• Express Elixir instant transfers
• Full support for standing orders - creating, editing, suspending, closing.
• Transfers to Tax Office
• Repeat transfers
• Paying bills and invoices with QR code
• Topping up the phone
• Access to savings accounts
• Manage your piggy bank savings account
• Search for operations in history
• Preview of scheduled operations
• Option to download and send transaction confirmations
• Adding defined recipients
• Copy and send account number

Debit and credit cards
• Debit and credit card preview
• Activation, reservation, blocking, changing limits and PIN
• View card history
• Credit card repayment
• Transfers from a credit card
• Ordering virtual cards and adding debit and credit cards to Google Pay

deposits
• Opening and viewing existing deposits
• Editing and picking
• Option to pay the deposit later
• It is possible to set up deposits without having an account

loans
• Preview of cash, mortgage and company loans
• Repayment of cash loans (repayment installments, total and partial with the option of reducing the installment or shortening the loan period)
• View your account limit
• Applying for a new loan (as part of the special offer)

Payments by phone
• BLIK instant transfers
• Payment with BLIK codes
• BLIK payments
• Withdrawals from BLIK codes from ATMs
• Issuing BLIK checks
• Google Pay contactless payments

Additional functions
• Fingerprint login
• Mobile authorization - approve transactions ordered in Online Banking in the mobile application with one click
• Adjusting the appearance of the application to your needs (enable and disable tiles on the home page)
• Location of bank branches and ATMs
• Current exchange rates
• Electronic archive of receipts
• Free push notifications
• Contact with the Bank - connect with the Helpline straight away as a verified Customer, receive and send messages to the Bank
• Safe - block some money on your account. You can remove the blockade and use money at any time and without additional charges. You can put in and withdraw money for free any number of times.
• Application shortcuts

DEMO
Check how our application works thanks to the demo version! On the login screen, select Menu and then Demo. Enter any login pattern.
How to start using?
1. Download and run the Getin Mobile application.
2. Enter the login and password from Internet Banking to create your profile.
3. Choose the way you will log in to the mobile application from now on - with a graphic symbol or a password.
4. Set a new password and start using the mobile application.
IMPORTANT!
Remember that you also need to set a PIN code that will secure your transactions. You can do it in the settings of the mobile application or Internet Banking.
For more information on the Getin Mobile application, please visit www.getinbank.pl
Read more
Collapse
4.3
17,758 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

- usprawniliśmy działanie aplikacji i poprawiliśmy błędy
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
September 15, 2021
Size
40M
Installs
500,000+
Current Version
2.37.2
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Getin Noble Bank
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.