LinkedIn: Jobs, Business News & Social Networking

Tất cả mọi người
1.544.474
Chứa quảng cáo
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Job search smarter with the LinkedIn app. Use the #1 job search and professional networking app to apply for jobs, connect to your business contacts, stay up to date with companies and follow influencers.

Looking for a new job? To make a change in your career? Seeking to make business contacts? Want to keep in touch with your professional network? Looking for the latest industry news? Searching for new business opportunities? Do that and more with the free LinkedIn app. Build your professional profile, make business contacts, keep in touch with your professional network and find new business opportunities.

Find your career and boost your job search. LinkedIn lets you build a profile highlighting your professional experience, letting you show your successes, skills and your network. Filter through millions of job openings to find the right positions for you. Apply for jobs with your resume or professional profile in just a few taps. Use your LinkedIn profile as your resume when you search, find and apply for jobs.

Keep in touch with connections and other business professionals. Use LinkedIn to ask your business contacts for referrals, share posts and converse with fellow professionals to boost your odds of getting hired

Build your professional network, share your knowledge and connect with employers and employees. LinkedIn makes business networking easy by connecting you with friends, colleagues, companies, industry experts, and the rest of the LinkedIn community.

5 reasons why you’ll love the LinkedIn app:

- Social networking: Create your own profile & highlight your skillset
- Job search & recruiting: Find the right position suited to your skills and apply with your resume
- New opportunities: See if companies you’re interested in are hiring
- Industry news: Share articles or write your own posts
- Professional network: Follow the activities of your business contacts

Create business contacts, build your employee profile, apply for your dream job and connect with recruiters, professionals, and companies. LinkedIn helps you get your job search started.

LinkedIn App Features:

SOCIAL NETWORKING
• Join groups that share and support your goals
• Import your contacts for a quick and easy way to grow your network
• Connect to the largest network of professionals from around the globe

JOB SEARCH & CAREER FINDER
• Find jobs & apply using your LinkedIn profile and/or resume
• Connect with job recruiters & find new contacts
• Set job alerts to get notified when new jobs from your followed companies are posted

BUSINESS NETWORKING
• Follow companies, influencers and professionals to see updates & activities
• Network on the go; get new contacts and easily find industry experts
• Leverage your employees to build the talent brand of your company
• Social networking for businesses: showcase your company or product to find new opportunities

INDUSTRY NEWS
• Share articles with the LinkedIn community and your business contacts
• Write your own posts & share them with your network

RESUME PROFILE
• Use your LinkedIn profile as a virtual resume to highlight your experience
• Share your accomplishments, job responsibilities and skills on your professional profile

Job recruiters, professionals, industry experts, job search tools, and career opportunities are available at your fingertips. The LinkedIn app offers a great way to network, apply to jobs and find new contacts - straight from your phone, wherever you are.

Want to make the most of LinkedIn? Upgrade to a Premium subscription for exclusive tools.

We ask for a few permissions when you use this app. Here’s why: http://linkd.in/1l0S8YZ
Tìm kiếm việc làm thông minh hơn với ứng dụng LinkedIn. Sử dụng ứng dụng tìm kiếm việc làm và ứng dụng mạng chuyên nghiệp số 1 để xin việc, kết nối với các liên hệ kinh doanh của bạn, cập nhật với các công ty và theo dõi những người có ảnh hưởng.

Tìm kiếm một công việc mới? Để tạo sự thay đổi trong sự nghiệp của bạn? Tìm kiếm để làm cho liên hệ kinh doanh? Bạn muốn giữ liên lạc với mạng chuyên nghiệp của bạn? Tìm kiếm những tin tức mới nhất của ngành? Tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới? Làm điều đó và nhiều hơn nữa với ứng dụng LinkedIn miễn phí. Xây dựng hồ sơ chuyên nghiệp của bạn, tạo liên hệ kinh doanh, giữ liên lạc với mạng chuyên nghiệp của bạn và tìm cơ hội kinh doanh mới.

Tìm sự nghiệp của bạn và tăng cường tìm kiếm công việc của bạn. LinkedIn cho phép bạn xây dựng một hồ sơ nêu bật kinh nghiệm chuyên môn của bạn, cho phép bạn thể hiện những thành công, kỹ năng và mạng lưới của mình. Lọc qua hàng triệu cơ hội việc làm để tìm vị trí phù hợp với bạn. Áp dụng cho các công việc với sơ yếu lý lịch hoặc hồ sơ chuyên nghiệp của bạn chỉ trong một vài thao tác. Sử dụng hồ sơ LinkedIn của bạn làm sơ yếu lý lịch của bạn khi bạn tìm kiếm, tìm kiếm và áp dụng cho công việc.

Giữ liên lạc với các kết nối và các chuyên gia kinh doanh khác. Sử dụng LinkedIn để yêu cầu các liên hệ kinh doanh của bạn giới thiệu, chia sẻ bài đăng và trò chuyện với các chuyên gia đồng nghiệp để tăng tỷ lệ bạn được tuyển dụng

Xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp của bạn, chia sẻ kiến ​​thức của bạn và kết nối với nhà tuyển dụng và nhân viên. LinkedIn giúp kết nối mạng doanh nghiệp dễ dàng bằng cách kết nối bạn với bạn bè, đồng nghiệp, công ty, chuyên gia trong ngành và phần còn lại của cộng đồng LinkedIn.

5 lý do khiến bạn thích ứng dụng LinkedIn:

- Mạng xã hội: Tạo hồ sơ của riêng bạn & làm nổi bật bộ kỹ năng của bạn
- Tìm kiếm việc làm & tuyển dụng: Tìm vị trí phù hợp với kỹ năng của bạn và áp dụng với sơ yếu lý lịch của bạn
- Cơ hội mới: Xem nếu các công ty mà bạn quan tâm đang tuyển dụng
- Tin tức ngành: Chia sẻ bài viết hoặc viết bài của riêng bạn
- Mạng chuyên nghiệp: Theo dõi các hoạt động liên hệ kinh doanh của bạn

Tạo liên hệ kinh doanh, xây dựng hồ sơ nhân viên của bạn, áp dụng cho công việc mơ ước của bạn và kết nối với các nhà tuyển dụng, chuyên gia và công ty. LinkedIn giúp bạn bắt đầu tìm kiếm công việc của bạn.

Tính năng ứng dụng LinkedIn:

MẠNG XÃ HỘI
• Tham gia các nhóm chia sẻ và hỗ trợ các mục tiêu của bạn
• Nhập danh bạ của bạn để phát triển mạng nhanh chóng và dễ dàng
• Kết nối với mạng lưới chuyên gia lớn nhất trên toàn cầu

TÌM KIẾM CÔNG VIỆC & TÌM KIẾM
• Tìm việc làm và áp dụng bằng cách sử dụng hồ sơ LinkedIn và / hoặc sơ yếu lý lịch của bạn
• Kết nối với các nhà tuyển dụng và tìm liên hệ mới
• Đặt thông báo công việc để nhận thông báo khi công việc mới từ các công ty tiếp theo của bạn được đăng

KINH DOANH MẠNG
• Theo dõi các công ty, người có ảnh hưởng và các chuyên gia để xem các cập nhật và hoạt động
• Mạng khi đang di chuyển; có được liên hệ mới và dễ dàng tìm thấy các chuyên gia trong ngành
• Tận dụng nhân viên của bạn để xây dựng thương hiệu tài năng của công ty bạn
• Mạng xã hội dành cho doanh nghiệp: giới thiệu công ty hoặc sản phẩm của bạn để tìm cơ hội mới

CÔNG NGHIỆP TIN TỨC
• Chia sẻ bài viết với cộng đồng LinkedIn và các liên hệ kinh doanh của bạn
• Viết bài đăng của riêng bạn và chia sẻ chúng với mạng của bạn

HỒ SƠ HỒ SƠ
• Sử dụng hồ sơ LinkedIn của bạn như một sơ yếu lý lịch ảo để làm nổi bật trải nghiệm của bạn
• Chia sẻ thành tích, trách nhiệm và kỹ năng công việc của bạn trên hồ sơ chuyên nghiệp của bạn

Nhà tuyển dụng, chuyên gia, chuyên gia trong ngành, công cụ tìm kiếm việc làm và cơ hội nghề nghiệp luôn sẵn sàng trong tầm tay bạn. Ứng dụng LinkedIn cung cấp một cách tuyệt vời để kết nối mạng, áp dụng cho công việc và tìm địa chỉ liên hệ mới - ngay từ điện thoại của bạn mọi lúc mọi nơi.

Bạn muốn tận dụng tối đa LinkedIn? Nâng cấp lên thuê bao Premium cho các công cụ độc quyền.

Chúng tôi yêu cầu một vài quyền khi bạn sử dụng ứng dụng này. Tại đây, tại sao: http://linkd.in/1l0S8YZ
Đọc thêm
Thu gọn
4,3
Tổng 1.544.474
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

Thanks for using LinkedIn! We regularly update our app to fix bugs, improve performance and add new features to help you connect with your professional network and advance your career.
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
15 tháng 1, 2020
Kích thước
26M
Lượt cài đặt
100.000.000+
Phiên bản hiện tại
4.1.401
Cần có Android
5.0 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Yếu tố tương tác
Người dùng tương tác
Cung cấp bởi
LinkedIn
©2020 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.