myHAE – Hereditary Angioedema

1 tis.+
Stiahnutia
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky

Informácie o aplikácii

Funkcie:
• Denník atakov HAE
• Personalizované správy
• Plánovanie liečby
• Pripomienky v kalendári
• Pokrok v priebehu času

Popis:
Aplikácia myHAE je elektronický denník pacienta, ktorý poskytuje podporu každému pacientovi s hereditárnym angioedémom (HAE). Aplikácia bola navrhnutá s cieľom pomôcť pacientom a zdravotníckym pracovníkom zhromažďovať informácie, ktoré potrebujú na to, aby mohli spoločne informovanejšie rozhodovať o liečbe. Čítaj viac…..

Každý pacient s diagnózou HAE môže pomocou aplikácie sledovať, zaznamenávať a uchovávať podrobné informácie o atakoch HAE, ich trvaní a lokalitách ich výskytu vrátane varovných signálov a možných spúšťačov. Používatelia môžu tiež zaznamenávať informácie o liečbe, fotografovať svoje ataky a vytvárať personalizované správy, ktoré zdieľajú so zdravotníckymi pracovníkmi (zdieľanie sledovaných údajov je voliteľné, bezpečné a kontrolované pacientom). Aplikácia myHAE nenahrádza odporúčania zdravotníckych pracovníkov.
Aktualizované
7. 7. 2022

Zabezpečenie údajov

Bezpečnosť sa začína porozumením tomu, ako vývojári zhromažďujú a zdieľajú vaše údaje. Postupy zabezpečenia a uchovávania údajov v súkromí sa môžu líšiť v závislosti od používania, regiónu a veku. Tieto informácie poskytol vývojár a môže ich časom aktualizovať.
S tretími stranami nie sú zdieľané žiadne údaje
Táto aplikácia môže zhromažďovať tieto typy údajov
Osobné údaje, Zdravie a fitnes a 2 ďalšie
Prenos údajov je šifrovaný
Môžete požiadať o odstránenie údajov

Novinky

Vylepšenia celej aplikácie pre jednoduchšie používanie a lepší prehľad o vašich liekoch a liečbe.