De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Are you having trouble falling asleep? Are your kids hyperactive when playing with the tablet before bed time?
Are you using your smart phone or tablet in the late evening? Twilight may be a solution for you!

WARNING: Android O+ does no allow the app to cover your notifications any more..

CAUTION: Android TV installation got more complicated as Google did not implement the overlay permission screen, please see below:
https://twilight.urbandroid.org/how-to-install-twilight-on-android-tv-android-6/

Recent research suggests that exposure to blue light before sleep may distort your natural (circadian) rhythm and cause inability to fall asleep.

The cause is the photoreceptor in your eyes, called Melanopsin. This receptor is sensitive to a narrow band of blue light in the 460-480nm range which may suppress Melatonin production - a hormone responsible for your healthy sleep-wake cycles.

In experimental scientific studies it has been shown an average person reading on a tablet or smart phone for a couple of hours before bed time may find their sleep delayed by about an hour.

The Twilight app makes your device screen adapt to the time of the day. It filters the flux of blue light emitted by your phone or tablet after sunset and protects your eyes with a soft and pleasant red filter. The filter intensity is smoothly adjusted to the sun cycle based on your local sunset and sunrise times.


Documentation
http://twilight.urbandroid.org/doc/

Get more from Twilight
1) Bed reading: Twilight is more pleasant on the eyes for night reading. Especially as it is able to lower the screen backlight far below the ability of the backligt controls on your screen

2) AMOLED screens: We have tested Twilight on an AMOLED screen for 2.5 years without any sign of depletion or over-burning. If properly configured Twilight causes less light emission (by enabling dimming) with more equal light distribution (dark areas of the screen such as the status bar get tinted). This may in fact increase your AMOLED screen life time.

Basics on circadian rhythm and the role of melatonin
http://en.wikipedia.org/wiki/Melatonin
http://en.wikipedia.org/wiki/Melanopsin
http://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythms
http://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythm_disorder

Permissions
- location - to find out your current sunset/surise times
- running apps - to stop Twilight in selected apps
- write settings - to set back-light
- network - access smartlight (Philips HUE) to shield you household light from blue

Automation (Tasker or other)
https://sites.google.com/site/twilight4android/automation

Related scientific research

Amplitude Reduction and Phase Shifts of Melatonin, Cortisol and Other Circadian Rhythms after a Gradual Advance of Sleep and Light Exposure in Humans Derk-Jan Dijk, & Co 2012

Exposure to Room Light before Bedtime Suppresses Melatonin Onset and Shortens Melatonin Duration in Humans Joshua J. Gooley, Kyle Chamberlain, Kurt A. Smith & Co, 2011

Effect of Light on Human Circadian Physiology Jeanne F. Duffy, Charles A. Czeisler 2009

Efficacy of a single sequence of intermittent bright light pulses for delaying circadian phase in humans Claude Gronfier, Kenneth P. Wright, & Co 2009

Intrinsic period and light intensity determine the phase relationship between melatonin and sleep in humans Kenneth P. Wright, Claude Gronfier & Co 2009

The Impact of Sleep Timing and Bright Light Exposure on Attentional Impairment during Night Work Nayantara Santhi & Co 2008

Short-Wavelength Light Sensitivity of Circadian, Pupillary, and Visual Awareness in Humans Lacking an Outer Retina Farhan H. Zaidi & Co, 2007

High sensitivity of the human circadian melatonin rhythm to resetting by short wavelength light. Lockley SW & Co. 2003

Sensitivity of the human circadian pacemaker to nocturnal light: Jamie M Zeitzer, Derk-Jan Dijk & Co 2000

For a desktop try RedShift (Linux) or on Windows there are also blue light flux filtering apps.
Heb je moeite om in slaap te vallen? Zijn uw kinderen hyperactief wanneer ze voor het slapengaan met de tablet spelen?
Gebruikt u uw smartphone of tablet in de late avond? Twilight is misschien een oplossing voor jou!

WAARSCHUWING: Android O + staat niet toe dat de app je meldingen meer afdekt ..

VOORZICHTIG: Installatie van Android TV werd gecompliceerder omdat Google het overlay-toestemmingsscherm niet heeft geïmplementeerd, zie hieronder:
https://twilight.urbandroid.org/how-to-install-twilight-on-android-tv-android-6/

Recent onderzoek suggereert dat blootstelling aan blauw licht voor de slaap je natuurlijke (circadiane) ritme kan verstoren en het onvermogen om in slaap te vallen kan veroorzaken.

De oorzaak is de fotoreceptor in uw ogen, Melanopsin genaamd. Deze receptor is gevoelig voor een smalle blauwe lichtband in het bereik van 460-480nm die de melatonineproductie kan onderdrukken - een hormoon dat verantwoordelijk is voor uw gezonde slaap-waakcycli.

In experimenteel wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat een gemiddelde persoon die een paar uur voor het slapen gaan op een tablet of smartphone heeft gelezen, zijn slaap met ongeveer een uur kan vertragen.

Met de Twilight-app past het scherm van uw apparaat zich aan de tijd van de dag aan. Het filtert de flux van blauw licht uitgezonden door uw telefoon of tablet na zonsondergang en beschermt uw ogen met een zacht en aangenaam rood filter. De filterintensiteit wordt soepel aangepast aan de zoncyclus op basis van uw lokale zonsondergang en zonsopgangstijden.


Documentatie
http://twilight.urbandroid.org/doc/

Haal meer uit Twilight
1) Bedlezing: schemering is aangenamer voor het lezen van de nacht. Vooral omdat het de achtergrondverlichting van het scherm ver beneden het vermogen van de backligt-knoppen op je scherm kan laten zakken

2) AMOLED-schermen: we hebben Twilight 2,5 jaar lang getest op een AMOLED-scherm zonder tekenen van uitputting of oververbranding. Als de schemering juist is geconfigureerd, veroorzaakt schemering minder licht (door dimmen in te schakelen) met een gelijkmatigere lichtverdeling (donkere delen van het scherm zoals de statusbalk worden getint). Dit kan de levensduur van uw AMOLED-scherm in feite verhogen.

Basiskennis over het circadiane ritme en de rol van melatonine
http://en.wikipedia.org/wiki/Melatonin
http://en.wikipedia.org/wiki/Melanopsin
http://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythms
http://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythm_disorder

machtigingen
- locatie - om uw huidige zonsondergang / vertoeftijden te achterhalen
- uitvoeren van apps - om Twilight te stoppen in geselecteerde apps
- schrijf instellingen - om achtergrondverlichting in te stellen
- netwerk - toegang smartlight (Philips HUE) om uw huishoudelijk licht te beschermen tegen blauw

Automatisering (Tasker of andere)
https://sites.google.com/site/twilight4android/automation

Gerelateerd wetenschappelijk onderzoek

Amplitude reductie en faseverschuivingen van melatonine, cortisol en andere circadiane ritmen na een geleidelijke vooruitgang van slaap en lichtblootstelling bij mensen Derk-Jan Dijk, & Co 2012

Blootstelling aan kamerlicht vóór het slapengaan onderdrukt Melatonine Onset en verkort de duur van Melatonine bij mensen Joshua J. Gooley, Kyle Chamberlain, Kurt A. Smith & Co, 2011

Effect van licht op de menselijke circadiane fysiologie Jeanne F. Duffy, Charles A. Czeisler 2009

Werkzaamheid van een enkele opeenvolging van intermitterende felle lichtpulsen voor het vertragen van de circadiane fase bij de mens Claude Gronfier, Kenneth P. Wright, & Co 2009

Intrinsieke periode en lichtintensiteit bepalen de faserelatie tussen melatonine en slaap bij mensen Kenneth P. Wright, Claude Gronfier & Co 2009

Het effect van slaaptiming en blootstelling aan helder licht op aandachtstoename tijdens nachtwerk Nayantara Santhi & Co 2008

Korte golflengte Lichtgevoeligheid van circadiaans, pupil en visueel bewustzijn bij mensen zonder een buitenste netvlies Farhan H. Zaidi & Co, 2007

Hoge gevoeligheid van het menselijke circadiane melatonineritme voor resetten door kortgolvig licht. Lockley SW & Co. 2003

Gevoeligheid van de menselijke circadiane pacemaker voor nachtlicht: Jamie M Zeitzer, Derk-Jan Dijk & Co 2000

Voor een desktop probeer RedShift (Linux) of op Windows zijn er ook blue light flux filtering-apps.
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
4,6
344.136 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

-Automatic Dark theme
-Material V2 touches
-editable profile schedules
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
7 mei 2019
Grootte
Varieert per apparaat
Installaties
5.000.000+
Huidige versie
Varieert per apparaat
Android vereist
Varieert per apparaat
Beoordeling van content
Aangeboden door
Urbandroid (Petr Nálevka)
Distributieovereenkomst
Klausova 1447/26 Praha 5 155 00 Czech republic
©2019 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.