Navime Sports Tracker

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

This application is available only in Polish.

Navime Sports Tracker zmienia Twój telefon w zaawansowany komputer podróży i rejestrator treningów. Dzięki niemu możesz szybko i łatwo nagrywać trasy wycieczek, treningów oraz innych rodzajów aktywności.

Najważniejsze funkcje programu:
- nagrywanie tras z podziałem na różne rodzaje aktywności
- zaawansowane statystyki dostępne podczas nagrywania ścieżki
- obsługa pulsometrów ANT+ oraz Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart)
- przesyłanie trasy "na żywo" do navime.pl
- możliwość definiowania statystyk, które mają być aktualnie prezentowane
- zbiorcze statystyki w dzienniku (czas, dystans) w zależności od aktualnego filtrowania wyników
- głosowy asystent treningowy
- statystyki spalonych kalorii
- podgląd międzyczasów poszczególnych kilometrów trasy
- wykresy prędkości oraz wysokości
- proste cele treningowe (czas, dystans oraz tempo)
- dowolnie definiowany czas opóźnienia nagrywania trasy
- eksport nagranych tras do plików *.gpx
- eksport nagranej trasy bezpośrednio do www.navime.pl
- zestawienie miesięczne oraz tygodniowe ostatnich aktywności
- zdalna rejestracja konta w navime.pl
- podgląd aktualnego poziomu sygnału gps
- zaawansowane filtrowanie błędów wskazań pozycji gps
- import aktywności z serwisów Endomondo oraz Garmin Connect
- prezentacja prognozy pogody na najbliższe dni

Aplikacja wymaga Google Play Services (Usługi Google Play) do wyświetlenia dynamicznych map. Dzięki nim możliwe jest m.in. obracanie, widok perspektywy, czy wyświetlanie fragmentów map w trybie offline (które były przeglądane w trybie online).

Navime Sports Tracker umożliwia import aktywności z serwisów Endomondo oraz Garmin Connect. Dzięki temu można szybko przenieść swoje aktywności do www.navime.pl. Dane do logowania są zapisywane wyłącznie w aplikacji na telefonie i nie są nigdzie przesyłane.

Statystyki generowane podczas nagrywania mają charakter orientacyjny i zależą głównie od jakości sygnału gps. Aby obliczanie spalonych kalorii działało poprawnie, należy w ustawieniach podać swój wiek, płeć, wzrost i wagę ciała. Spalone kalorie mogą być wyświetlane na bieżąco podczas nagrywania, należy przytrzymać palec na dowolnym boksie z ikonką "i", a następnie wybrać "kalorie". Licznik spalonych kalorii daje tylko ogólny pogląd i nie zastąpi dedykowanych urządzeń pomiarowych.

Prosty plugin do obsługi Sony Ericsson LiveView pozwala na podgląd podstawowych statystyk bez konieczności wyjmowania telefonu z kieszeni. Dzięki temu nie traci się cennego czasu np. podczas treningów biegowych.

Dodatkowo po przesłaniu trasy do www.navime.pl zyskujesz:
- dziennik treningowy z wieloma zbiorczymi statystykami
- zaawansowaną prezentację tras gps (łącznie z kolorowaniem trasy w zależności od szybkości i procentowego nachylenia)
- rozbudowane statystyki
- interaktywne wykresy
- automatycznie lokalizację zdjęć na mapie rejestrowanej trasy
- graficzną porównywarkę tras
- rankingi użytkowników
- automatyczny odczyt pogody
- ukrywanie początków i końców tras w celu ochrony prywatności
- automatycznie generowane stopki, na fora dyskusyjne, ze statystykami użytkownika

Aplikacja jest ciągle rozwijana, dlatego mogą wystąpić błędy lub nieprawidłowe działanie. Jeśli chcesz pomóc w jej rozwoju podziel się swoimi sugestiami na kontakt@navime.pl i nie wystawiaj od razu złej oceny...

Szybkość łapania sygnału gps oraz jego dokładność nie zależą od Navime Sports Trackera, ale od używanego telefonu i aktualnie widocznej liczby satelitów. Nie ma znaczenia z jakiego programu się korzysta, ponieważ wszystkie korzystają z tej samej funkcji systemowej. Gdy uruchomi się kilka programów jednocześnie, to wszystkie dostaną informację o lokalizacji w tym samym momencie. Aby poprawić szybkość łapania sygnału gps sugeruję skorzystanie ze wspomagania AGPS.
This application is available only in Polish.

Navime Sports Tracker turns your phone into an advanced trip computer and logger training. With it you can quickly and easily record itineraries, training and other types of activity.

Key Features:
- Recording tracks divided into different types of activity
- Advanced statistics available while recording a track
- Support for ANT + heart rate monitors and Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart)
- Transmission routes "live" to navime.pl
- The ability to define the statistics to be currently displayed
- Overall statistics in the log (time, distance) depending on the current filtering results
- Voice assistant training
- Statistics calories
- Split preview of each route kilometers
- The speed and altitude graphs
- Simple training targets (time, distance and pace)
- Arbitrarily defined time delay recording routes
- Export recorded tracks to files * .gpx
- Export recorded route directly to www.navime.pl
- Summary of monthly and weekly recent activity
- Remote registration account navime.pl
- Excerpt from the current level of GPS signal
- Advanced filtering errors for GPS position
- Import activity from sites Endomondo and Garmin Connect
- Presentation of weather forecasts for the next few days

The application requires Google Play Services (Services Google Play) to display dynamic maps. They make it possible, among others, rotation, perspective view or display map tiles for offline (which were viewed online).

Navime Sports Tracker allows you to import activity from sites Endomondo and Garmin Connect. This allows you to quickly move their activity to www.navime.pl. Login information is stored only in the application on the phone and are not transmitted anywhere.

Statistics generated during recording are indicative and depend mainly on the quality of the GPS signal. To calculate calories burned to work correctly, change the setting to provide your age, gender, height and body weight. Calories burned can be displayed on the fly while recording, hold your finger on any of the boxing icon "i", then select "calories". Counter calories gives only a general idea and will not replace a dedicated measuring devices.

A simple plugin to use Sony Ericsson LiveView allows you to view basic statistics without having to remove the phone from his pocket. As a result, you do not lose valuable time, eg. During training trails.

In addition, after sending the route to www.navime.pl get:
- Training diary with many collecting statistics
- Presentation of advanced GPS routes (including coloring route depending on the speed and the percentage of inclination)
- Extensive statistics
- Interactive charts
- Automatic photo location on the map recorded route
- A graphical comparison engine routes
- User rankings
- Automatic reading of the weather
- Hide the beginnings and ends of routes in order to protect privacy
- Automatically generated footer on the forums, the user statistics

The application is still being developed, so there may be errors or malfunctions. If you want to help in its development share your suggestions kontakt@navime.pl and do not expose once a bad review ...

The rate of catching GPS signal and its accuracy is not dependent on Navime Sports Tracker, but on your phone and the number of currently visible satellites. It does not matter what program to use, because all use the same system function. When run several programs simultaneously, all will receive the location information at the same time. To improve the speed of catching GPS signals suggest the use of a support AGPS.
Read more
Collapse
3.0
2,320 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

- poprawiony import aktywności z Garmin Connect
- drobne poprawki i optymalizacje

Zmiany w poprzedniej wersji (4.1.0):
- dodana obsługa pulsometrów ANT+
- poprawiona obsługa pulsometrów Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart)
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
April 9, 2017
Size
5.0M
Installs
100,000+
Current Version
4.1.1
Requires Android
2.3.3 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Shares Location
Permissions
Offered By
Mariusz Waśkowiec
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.