Insight Timer - Free Meditation App

Tilbyr kjøp i appen
Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

* Apps of the Year Winner - TIME magazine and Womens Health *
* More time is spent meditating on Insight Timer than all other meditation apps *
* Happiest App in the World - Tristan Harris *

The number 1 free meditation app. Guided meditations and talks led by the world's top meditation and mindfulness experts, neuroscientists, psychologists and teachers from Stanford, Harvard, the University of Oxford and more. Music tracks from world-renowned artists. Join millions learning to meditate on Insight Timer to help calm the mind, reduce anxiety, manage stress, sleep deeply and improve happiness.

With 10+ new free guided meditations added daily, more meditation is practiced on Insight Timer than anywhere else. Great for both beginners and experienced practitioners.

FREE FEATURES:
* Thousands of guided meditations
* Select by time for short meditations when on the go, helping you to build a simple daily habit
* Thousands of music tracks and ambient sounds to calm the mind, focus, sleep better and relax
* The world's most popular meditation Timer
* Follow your favourite teachers
* Thousands of discussion groups and community features
* Stats and milestones for tracking your progress

Browse popular topics including:
* Sleep deeply
* Dealing with Anxiety and Reducing Stress
* Getting through Recovery and Addictions
* Self-love and Compassion
* Focus and Concentration
* Leadership
* Better Relationships
* Loving-Kindness
* And much more..

Join leading meditation teachers and musicians including:
* Tara Brach, Ph.D, founder of Insight Meditation Community of Washington
* Mark Williams, Emeritus Professor at Oxford University
* Jack Kornfield, Dartmouth, co-founder of the Insight Meditation Society alongside fellow Insight Timer teachers Sharon Salzberg, and Joseph Goldstein of Columbia
* Sam Harris, Stanford; author, philosopher, neuroscientist, and podcast host
* Gil Fronsdal, Ph.D. at Stanford University
* Ram Das aka Dr Richard Alpert, Doctorate at Stanford and Harvard University teacher
* Sadhguru, Indian yogi, founder of non-profit Isha Foundation
* Mooji, disciple of Papaji, and devotee of the master Ramana Maharshi
* Moby, international recording artist, DJ, record producer, singer, songwriter
* As well as Sarah Blondin, Mary Maddux, Ajahn Achalo, Melissa Ambrosini, Bodhipaksa, Jonathan Lehmann, Jennifer Piercy, Bethany Auriel-Hagan, Kate James and many more..

Practice the following meditation types:
* Secular Mindfulness
* Buddhist Mindfulness
* Zen
* Insight Meditation
* Vipassana
* MBSR
* Walking Meditation
* Breathing Meditation
* Kundalini Yoga
* Metta
* Advaita Vedanta
* And many more..

Join community groups for:
* Beginners
* Poetry
* Atheism
* Christianity
* Hinduism
* Transcendental Meditation
* And many more..

PAID FEATURE - INSIGHT PREMIUM MEDITATION

We have one optional in-app subscription.

* The Daily Insight
* Insight Courses
* Night Mode
* Listen offline (download guided meditations to your device)
* Advanced Player (Repeat mode, Fast forward and Rewind, Pick-up where you left off)
* High Quality audio

The subscription is available annually for US$59.99/year, or monthly for US$9.99/month. Payment will be charged through your Google Play account at confirmation of purchase, and will automatically renew at the end of each term unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current period. You can turn off auto-renew at any time from your Google Play account settings, but refunds will not be provided for unused portions of the term. Prices and currency will vary by location. Any unused portion of a free trial period, if offered, will be forfeited when the user purchases a subscription, where applicable. The subscription will renew at the same cost.

If you have any questions please send an email help@insight.co (not .com).

Privacy Policy - https://insighttimer.com/privacypolicy
Terms and Conditions - https://insighttimer.com/terms
* Apper av året Winner - TIME magazine og Womens Health *
* Mer tid tilbys meditere på Insight Timer enn alle andre meditasjonsapps *
* Lykkeligste App i Verden - Tristan Harris *

Nummer 1 gratis meditasjonsapp. Guidede meditasjoner og samtaler ledet av verdens beste meditasjon og oppmerksomhet eksperter, nevrologer, psykologer og lærere fra Stanford, Harvard, Oxford University og mer. Musikkspor fra verdensberømte artister. Bli med millioner som lærer å meditere på Insight Timer for å hjelpe roen, redusere angst, administrere stress, sove dypt og forbedre lykke.

Med 10 + nye gratis guidede meditasjoner lagt til daglig, øves mer meditasjon på Insight Timer enn noe annet sted. Flott for både nybegynnere og erfarne utøvere.

GRATIS FUNKSJONER:
* Tusenvis av guidede meditasjoner
* Velg etter tid for korte meditasjoner når du er på farten, og hjelper deg med å bygge en enkel daglig vane
* Tusenvis av musikkspor og omgivende lyder for å berolige sinnet, fokusere, sove bedre og slappe av
* Verdens mest populære meditasjon Timer
* Følg dine favorittlærere
* Tusenvis av diskusjonsgrupper og fellesskapsfunksjoner
* Stats og milepæler for å spore fremdriften din

Bla gjennom populære emner, inkludert:
* Sov dypt
* Å takle angst og redusere stress
* Komme gjennom gjenoppretting og avhengighet
* Selv kjærlighet og medfølelse
* Fokus og konsentrasjon
* Ledelse
* Bedre forhold
* Kjærlig vennlighet
* Og mye mer..

Bli med ledende meditasjonslærere og musikere, inkludert:
* Tara Brach, Ph.D, grunnlegger av Insight Meditation Community of Washington
* Mark Williams, Emeritus Professor ved Oxford University
* Jack Kornfield, Dartmouth, medgrunnlegger av Insight Meditation Society sammen med andre Insight Timer-lærere Sharon Salzberg og Joseph Goldstein of Columbia
* Sam Harris, Stanford; forfatter, filosof, neuroscientist og podcast vert
* Gil Fronsdal, Ph.D. ved Stanford University
* Ram Das aka Dr Richard Alpert, doktorgrad ved Stanford og Harvard University lærer
* Sadhguru, indisk yogi, grunnlegger av non-profit Isha Foundation
* Mooji, disippel av Papaji, og hengivenhet til mesteren Ramana Maharshi
* Moby, internasjonal opptakskunstner, DJ, plateselskap, sanger, sangskriver
* I tillegg til Sarah Blondin, Mary Maddux, Ajahn Achalo, Melissa Ambrosini, Bodhipaksa, Jonathan Lehmann, Jennifer Piercy, Bethany Auriel-Hagan, Kate James og mange flere ..

Øv følgende meditasjonstyper:
* Secular Mindfulness
* Buddhistisk Mindfulness
* Zen
* Insight Meditasjon
* Vipassana
* MBSR
* Walking Meditasjon
* Puste meditasjon
* Kundalini Yoga
* Metta
* Advaita Vedanta
* Og mange flere..

Bli med i fellesskapsgrupper for:
* Nybegynnere
* Poesi
* Ateisme
* Kristendom
* Hinduisme
* Transcendent meditasjon
* Og mange flere..

BETALT FUNKSJON - INSIGHT PREMIUM MEDITATION

Vi har et valgfritt abonnement på appen.

* Daily Insight
* Insiktskurs
* Nattmodus
* Lytt frakoblet (last ned guidede meditasjoner til enheten din)
* Avansert spiller (Gjenta modus, Spol fremover og Spol tilbake, Pickup hvor du sluttet)
* Høy kvalitet lyd

Abonnementet er tilgjengelig årlig for US $ 59,99 / år, eller månedlig for US $ 9,99 / month. Betaling vil bli belastet via Google Play-kontoen din ved kjøpsbekreftelse, og vil automatisk bli fornyet ved slutten av hvert term, med mindre automatisk fornyelse er slått av minst 24 timer før slutten av den aktuelle perioden. Du kan slå av automatisk fornyelse når som helst fra Google Play-kontoinnstillingene dine, men refusjoner vil ikke bli gitt for ubrukte deler av termen. Priser og valuta varierer etter sted. Eventuell ubrukt del av en gratis prøveperiode, hvis den blir tilbudt, vil bli fortapt når brukeren kjøper et abonnement, hvor det er aktuelt. Abonnementet fornyes til samme pris.

Hvis du har spørsmål, vennligst send en mail help@insight.co (ikke .com).

Personvernregler - https://insighttimer.com/privacypolicy
Vilkår og betingelser - https://insighttimer.com/terms
Finn ut mer
Skjul
4,7
37 276 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn...

Dette er nytt

NEW: Beginner Kits
- now everything in the sleep feature is in night mode
- fixes the sleep page not loading on devices with Portuguese language
- fixes the issue with some results not showing up correctly in search
Finn ut mer
Skjul

Tilleggsinformasjon

Oppdatert
4. juli 2019
Størrelse
Varierer med enheten
Installeringer
1 000 000+
Gjeldende versjon
Varierer med enheten
Krever Android
Varierer med enheten
Egnethet
Interaktive elementer
Deler sted, Digitale kjøp
Produkter i appen
USD 1,99–USD 59,99 per vare
Tillatelser
Levert av
Insight Network Inc
Utvikler
Pier 1, Bay 2 San Francisco CA 94111 US
©2019 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereArtisterOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.