Insight Timer - Meditation, Sleep, Music

Tilbyr kjøp i appen
Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

* Apps of the Year Winner - TIME magazine and Womens Health *
* Happiest App in the World - Tristan Harris *

The number 1 free meditation app. Guided meditations, sleep music tracks and talks led by the top meditation and mindfulness experts, neuroscientists, psychologists and teachers from Stanford, Harvard, the University of Oxford and more. Music tracks from world-renowned artists. Join millions learning to meditate on Insight Timer to help calm the mind, reduce anxiety, manage stress, and sleep deeply.

With 100+ new free guided meditations and sleep tracks added daily, more meditation is practiced on Insight Timer than anywhere else. Great for both beginners and experienced practitioners.

FREE FEATURES:

* 100,000+ guided meditations
* Select by time for short meditations when on the go, helping you to build a simple daily habit
* Thousands of music tracks and ambient sounds to calm the mind, focus, sleep better and relax
* Customizable meditation Timer
* Follow your favourite teachers
* Thousands of discussion groups
* Stats and milestones for tracking your progress

SLEEP FOR INSIGHT TIMER

Struggling with insomnia? Can't get a restful night's sleep? Want to learn how to sleep better? Insight timer offers thousands of free music tracks, meditations, and stories to help you get a better night's sleep. Create the best environment for sleep and rest through meditation, there's something for everyone.

Sleep for insight timer features:
* Sleep Music
* Soundscapes
* Bedtime tales
* Sleep Meditations
* Sleep mode for all music

Sleep for insight timer also offers meditation courses for sleep. Improve your relationship with rest and sleep through the night with a number of courses that teach you how to: Sleep effortlessly, overcoming insomnia, Redefining approach to sleep, sleep with meditation, and much more.

Browse popular topics including:
* Sleep deeply
* Dealing with Anxiety and Reducing Stress
* Getting through Recovery and Addictions
* Self-love and Compassion
* Focus and Concentration
* Leadership
* Better Relationships
* Loving-Kindness

Join 11, 000+ leading meditation teachers, musicians and sleep experts.

Practice the following meditation types:
* Secular Mindfulness
* Yoga Nidra
* Mindful Sleep
* Buddhist Mindfulness
* Zen
* Insight Meditation
* Vipassana
* MBSR
* Walking Meditation
* Breathing Meditation
* Kundalini Yoga
* Metta
* Advaita Vedanta
* And many more..

Join groups for:
* Beginners Meditation
* Sleep Meditation
* Poetry
* Atheism
* Christianity
* Hinduism
* Transcendental Meditation
* And many more..

PAID FEATURE - INSIGHT PREMIUM MEDITATION

We have one optional in-app subscription.

* 1,000 Courses - Help you sleep better, feel happier, and less stressed
* Listen offline (Listen to meditation and sleep music offline)
* Advanced Player (Repeat, Fast forward and Rewind, Pick-up where you left off)
* High-Quality audio
* Årets appvinnere - TIME magazine og Womens Health *
* Den lykkeligste appen i verden - Tristan Harris *

Nummer 1 gratis meditasjonsapp. Guidede meditasjoner, søvnspor og samtaler ledet av de beste meditasjons- og oppmerksomhetsekspertene, nevrologer, psykologer og lærere fra Stanford, Harvard, University of Oxford og mer. Musikkspor fra verdenskjente artister. Bli med millioner som lærer å meditere på Insight Timer for å berolige sinnet, redusere angst, håndtere stress og sove dypt.

Med 100+ nye gratis guidede meditasjoner og søvnspor lagt til daglig, blir mer meditasjon praktisert på Insight Timer enn noe annet sted. Flott for både nybegynnere og erfarne utøvere.

GRATIS FUNKSJONER:

* 100.000+ guidede meditasjoner
* Velg etter tid for korte meditasjoner når du er på farten, og hjelper deg med å bygge en enkel daglig vane
* Tusenvis av musikkspor og omgivende lyder for å roe sinnet, fokusere, sove bedre og slappe av
* Tilpassbar meditasjonstimer
* Følg favorittlærerne dine
* Tusenvis av diskusjonsgrupper
* Statistikk og milepæler for å spore fremgangen din

SOV FOR INSIGHT TIMER

Sliter med søvnløshet? Kan du ikke få deg en god natts søvn? Vil du lære å sove bedre? Insight timer tilbyr tusenvis av gratis musikkspor, meditasjoner og historier for å hjelpe deg med å få en bedre natts søvn. Skap det beste miljøet for søvn og hvile gjennom meditasjon, det er noe for enhver smak.

Funksjoner for timer for søvn for innsikt:
* Sovemusikk
* Lydbilder
* Bedtime historier
Søvnmeditasjoner
* Hvilemodus for all musikk

Sleep for insight timer tilbyr også meditasjonskurs for søvn. Forbedre forholdet ditt til hvile og søvn gjennom natten med en rekke kurs som lærer deg hvordan du kan: sove uanstrengt, overvinne søvnløshet, omdefinere tilnærming til søvn, sove med meditasjon og mye mer.

Bla gjennom populære emner, inkludert:
* Sov dypt
* Å håndtere angst og redusere stress
* Komme gjennom gjenoppretting og avhengighet
* Selvkjærlighet og medfølelse
* Fokus og konsentrasjon
* Ledelse
* Bedre forhold
* Kjærlig vennlighet

Bli med på 11 000+ ledende meditasjonslærere, musikere og søvneksperter.

Øv på følgende meditasjonstyper:
* Sekulær oppmerksomhet
* Yoga Nidra
* Mindful Sleep
* Buddhistisk oppmerksomhet
* Zen
* Insight Meditation
* Vipassana
* MBSR
* Vandringsmeditasjon
* Pustemeditasjon
* Kundalini Yoga
* Metta
* Advaita Vedanta
* Og mange flere..

Bli med i grupper for:
* Nybegynnermeditasjon
Søvnmeditasjon
* Poesi
Ateisme
* Kristendom
* Hinduisme
* Transcendental meditasjon
* Og mange flere..

BETALT FUNKSJON - INNSIKT PREMIUM MEDITASJON

Vi har ett valgfritt abonnement i appen.

* 1000 kurs - Hjelp deg med å sove bedre, føle deg lykkeligere og mindre stresset
* Lytt offline (Lytt til meditasjon og sovemusikk offline)
* Avansert spiller (Gjenta, spole frem og tilbake, henting der du slapp)
* Lyd av høy kvalitet
Finn ut mer
Skjul
4,8
148 754 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn …

Dette er nytt

Thank you for being part of our community of 19 million meditators! Here are some new updates to explore and enjoy:
- One-to-one messaging: An easier way to chat and share top content with friends. Plus, you can view any 'thanks for meditating' messages separately to one-on-one conversations, so you can keep track of who's grateful and respond right back.
- Teacher profile pages: Get to know your favorite teachers even better, & stay on top of their latest offerings, classes, & practices.
Finn ut mer
Skjul

Tilleggsinformasjon

Oppdatert
20. oktober 2021
Størrelse
144M
Installeringer
5 000 000+
Gjeldende versjon
15.17.2
Krever Android
5.0 og nyere
Egnethet
Interaktive elementer
Brukere samhandler, Appinterne kjøp
Produkter i appen
USD 1,99–USD 59,99 per vare
Tillatelser
Levert av
Insight Network Inc
Utvikler
101 The Embarcadero Suite 200 San Francisco CA 94105 US
©2021 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.